ÅSTEDET: Bildet er tatt på åstedet der to jenter på åtte og ti år ble drept i mai i 2000. Foto: Lise Åserud / NTB
ÅSTEDET: Bildet er tatt på åstedet der to jenter på åtte og ti år ble drept i mai i 2000. Foto: Lise Åserud / NTB
SPESIALENHETEN:

Hele Agder-politiet og én ansatt mistenkt i Baneheia-saken

Spesialenheten for politisaker er snart ferdig med å etterforske hvorvidt det ble gjort noe straffbart fra politiets side i Baneheia-saken. Nå bekrefter de at én person er mistenkt.

I august ble det kjent at Spesialenheten for politisaker hadde åpnet etterforskning knyttet til Baneheia-saken.

Nå bekrefter etterforskningsleder Halvor Hjelm-Hansen i Spesialenheten at Agder politidistrikt som foretak er registrert som mistenkt.

– I tillegg er det en person som har status som mistenkt. Det er ingen siktet i saken, opplyser han.

Bakgrunnen for etterforskningen er at Jan Helge Andersen (41) i 2009 ble anmeldt for å ha voldtatt en person.

Den påståtte voldtekten skulle ha funnet sted da han var mindreårig, altså flere år før drapene i Baneheia i 2000.

Fortalte ikke om anmeldelsen

Saken ble henlagt fordi Agder politidistrikt mente at Andersen måtte være under den kriminelle lavalder, men kvinnen mottok likevel voldsoffererstatning på 200.000 kroner fordi en nemnd mente det var klart sannsynliggjort at hun hadde blitt voldtatt.

Andersen benekter å ha begått voldtekten, som har vært et tema i avhørene som Oslo-politiet har gjort med ham i den nye etterforskningen.

Da Viggo Kristiansen (43) forsøkte å få saken sin gjenåpnet, opplyste ikke politiet i Agder om voldtektsanmeldelse mot Andersen.

I stedet skrev statsadvokat Erik Erland Holmen følgende om Andersen til Gjenopptakelseskommisjonen da de anbefalte dem å unngå gjenåpning av saken:

«Det foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn, eller at han har opptrådt truende eller voldelig».

Vil ikke si hvem

Statsadvokat Holmen har selv uttalt at uttalelsen var «svært uheldig». Han har også sagt at han ikke var kjent med voldtektsanmeldelsen.

Etterforskningsleder Hjelm-Hansen sier at de jobber med å avdekke om det er blitt begått en straffbar tjenestefeil ved at det «forsettlig eller uaktsomt er holdt tilbake relevante opplysninger for statsadvokaten og Gjenopptakelseskommisjonen».

– Mistankegrunnlaget er først og fremst knyttet til hvilke opplysninger som ble presentert eller er uteblitt overfor Gjenopptakelseskommisjonen i 2019, sier han og fortsetter:

– Dette er også forbundet med hvordan saken fra 2009 ble behandlet og gjort tilgjengelig i politidistriktet i 2009 da saken ble etterforsket og påtaleavgjort, og denne sakens videre håndtering i tiden etter 2009.

Hjelm-Hansen ønsker ikke å kommentere hvilken rolle i politiet den mistenkte personen har.

Ønsker etterforskning velkommen

Spesialenheten vil om få dager ferdigstille etterforskningen.

– Det ligger ikke an for å gi ytterligere opplysninger om saken før denne om kort tid er ferdig behandlet av undertegnede. Deretter vil saken behandles påtalemessig av sjefen for Spesialenheten, sier Hjelm-Hansen.

I en e-post til TV 2 skriver politimesteren i Agder politidistrikt, Kjerstin Askholt, følgende:

– Jeg har tidligere uttalt til mediene at jeg støtter Spesialenhetens etterforskning knyttet til 2009-saken, slik at alle er trygge på at politiet ønsker en gjennomgang av alle sider av Baneheia-saken, også denne.

– Samtidig må jeg gjenta at det er feil av meg å kommentere dette før Spesialenheten har etterforsket ferdig og kommet med sin konklusjon, sier hun.

Selve Baneheia-saken ble i februar i fjor gjenåpnet for Viggo Kristiansens del. Hvorvidt han skal tiltales på nytt, eller om han blir frikjent, avgjøres i disse dager av Riksadvokaten.