Hater du vanskelig språk fra det offentlige? Her er en gladmelding!

1. januar kom en ny lov som sannsynligvis forbedrer hverdagen din.

ORDSKY: Kjenner du igjen noen av disse ordene fra offentlige dokumenter eller brev du har fått? Alle stammer fra Språkrådet sine eksempler på formuleringer som bør endres fra 1. januar.
ORDSKY: Kjenner du igjen noen av disse ordene fra offentlige dokumenter eller brev du har fått? Alle stammer fra Språkrådet sine eksempler på formuleringer som bør endres fra 1. januar.

«En gjennomgang av åstedsavtrykk som er identifisert, viser at et ikke ubetydelig antall kontrollavtrykk er involvert i disse identifikasjonene til fordel for samme finger fra person som er rullet.»Lett og ledig setning?Eller gjorde du som artikkelforfatter, og falt av midtveis i setningen mens tankene vandret til dagens middagsmeny?Dette er et utdrag fra et offentlig politidokument, og jeg kan trøste deg med at selv ikke Språkrådet fant en god forenkling av denne