rettigheter montasje
rettigheter montasje

Haster med tiltak for å innfri rettigheter

Stortingspolitikerne mener at lovfestede rettigheter skal innfris. Og Ap-politiker Kari Henriksen mener det nå haster å sette i verk tiltak.

Mange mennesker får ikke innfridd sine lovmessige rettigheter som Stortinget har vedtatt. Dette fordi ulike offentlige etater ikke følger loven. TV 2s reportasjer om svikt og brudd på lover som har stor betydning for mange, har vekket sterke reaksjoner blant alle partier på Stortinget. Rettighetene må innfris - Jeg synes det er beklagelig at velferdssystemet på viktige områder ikke klarer å fange opp behovene til folk som virkelig har behov for velferdsstatens tjenester

Mer innhold fra TV 2