Hardanger-ledning ut på anbud før endelig konsesjon

Til tross for at Statnett ikke har fått endelig konsesjon på kraftledningen fra Eidfjord til Samnanger, inviteres entreprenører til å levere anbud på den løsningen som ligger til behandling.

Statnett begrunner dette med at det haster å få ledningen bygget.

– Vi gjør det vi kan for at det ikke skal stå på oss. Vi vil rett og slett gjøre det som er mulig for at man ikke skal få en «Midt-Norge-lignende» energisituasjon i Hordaland, opplyser Statnett.

Kraftledningsplanene ble presentert første gang sommeren 2005 og konsesjonssøkt året etter. Statnett fikk konsesjon av Norges vassdrags- og energidirektorat sommeren 2008, men avgjørelsen ble klaget inn for Olje- og energidepartementet. Dermed har saken ligget i departementet i nærmere to år.

Ledningen er planlagt å gå fra Eidfjord i indre Hardanger til Samnanger utenfor Bergen. Den vil etter planen bli rundt ni mil lang og koste mellom 600 og 700 millioner kroner. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2