Har startet gransking etter TV 2-avsløring

Et nytt utvalg skal evaluere ordningen med enmannsfengsler. – Helt unødvendig, sier lederen for justiskomiteen.

EN AV MANGE: «Lars» (66) er mentalt på nivå med et barn. I 28 år har han sonet feil straff. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
EN AV MANGE: «Lars» (66) er mentalt på nivå med et barn. I 28 år har han sonet feil straff. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

I fjor vår avslørte TV 2 at 18 farlige forvaringsdømte satt prøveløslatt på gårder, i bolighus og leiligheter rundt i landet.

På de 20 årene den ukjente ordningen har eksistert, har den kostet staten over én milliard kroner, viste TV 2s kartlegging.

Samtidig har det aldri blitt gjennomført noen form for evaluering av ordningen.

I november i fjor ba derfor en samlet justiskomité regjeringen om å gjennomføre en slik bred evaluering av statlig finansierte prøveløslatelser.

Men så ble det stille.

FORVARINGSDØMT: «Lars» er en av 18 forvaringsdømte som satt prøveløslatt på gårder, i bolighus og leiligheter rundt i landet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
FORVARINGSDØMT: «Lars» er en av 18 forvaringsdømte som satt prøveløslatt på gårder, i bolighus og leiligheter rundt i landet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Nå har regjeringen nedsatt et offentlig utvalg som skal evaluere ordningen med statlig finansiert prøveløslatelse av forvaringsdømte til plassering i institusjon eller kommunal boenhet.

– Dette er et krevende landskap. Denne gruppen forvaringsdømte er ikke er lett å ivareta. Ordningen har vært dyr, men vi kan ikke forvente at alternativet nødvendigvis blir så mye rimeligere. Det viktigste er å ivareta samfunnsvernet samtidig som vi skal ivareta menneskerettighetene, sier justisminister Emilie Enger Mehl til TV 2.

Slakter ordningen

Leder for justiskomiteen, Per-Willy Amundsen (Frp), slaktet milliard-ordningen etter TV 2-saker og ba om at hele systemet ble skrotet.

Han er ikke nådeløs mot utvalget som er nedsatt.

– Jeg tenker at det er helt unødvendig med et slikt utvalg. i mellomtida fortsetter vi å ha en ekstrem dyr, uforståelig og uforsvarlig ordning som de fleste har null forståelse skal eksistere.

UNØDVENDIG: Leder for justiskomiteen, Per-Willy Amundsen mener det er helt unødvendig med det offentlige utvalget som er satt ned. Foto: Markus Furnes/ TV 2
UNØDVENDIG: Leder for justiskomiteen, Per-Willy Amundsen mener det er helt unødvendig med det offentlige utvalget som er satt ned. Foto: Markus Furnes/ TV 2

Han er tydelig på hva som må skje.

– Enmannsfengslene bør skrotes. Vi bør opprette institusjoner som kan ivareta disse personene og ikke minst verne samfunnet fra det som potensielt er farlige personer, sier Amundsen til TV 2.

Han mener det isteden er bedre å opprette institusjonsplasser, slik at sikkerhet kan ivaretas på en rasjonell måte.

Utvalget har akkurat startet arbeidet, og skal levere sin rapport innen 1. september 2024.

– Det må ta slutt

Nestleder i justiskomiteen, Sveinung Stensland (H), har engasjert seg sterkt i diskusjonen om enmannsfengslene etter TV 2s avsløringer.

Han var også med å utarbeide representantforslaget som førte til at en samlet justiskomité ba regjeringen gjennomføre en bred evaluering av ordningen.

Han er nå glad for at utvalget er i gang med jobbingen, men mener det tok for lang tid før arbeidet ble satt i gang.

– Jeg forventer at vi får en skikkelig vurdering av hvorvidt forvaringsordningen fungerer, jeg mener prøveløslatelsene og ikke minst enmannsfengsel ikke fungerer og vi må få en bedre ordning, sier Stensland.

MÅ STANSES: Nestleder i justiskomiteen, Sveinung Stensland, mener vi må slutte å kaste bort så mye ressurser som vi gjør på enmannsfengslene. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
MÅ STANSES: Nestleder i justiskomiteen, Sveinung Stensland, mener vi må slutte å kaste bort så mye ressurser som vi gjør på enmannsfengslene. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Han påpeker at vi må huske på at enkelte straffedømte er for syke til å være i fengsel og for farlige til å gå fri eller være i en helseinstitusjon.

– Det er disse, som faller mellom to stoler, vi må finne bedre ordninger for. Vi har kastet bort mye ressurser på enmannsfengsel, det må ta slutt, sier nestlederen i justiskomiteen.

Han vil berømme TV 2s arbeid med å belyse og avsløre at denne ordningen har pågått i over 20 år uten at den har aldri blitt evaluert, og det har heller ikke vært tilsyn med de innsatte.

– TV 2s arbeid i denne saken har vært avgjørende. At hele ordningen nå blir evaluert er det TV 2 som har fått fram, sier Stensland.

Overrasket

Førstestatsadvokat Trude Elisabeth Sparre reagerer på at påtalemyndigheten ikke er med i utvalget, som skal evaluere ordningen med statlig finansiert prøveløslatelse av forvaringsdømte.

– Vi registrer at påtalemyndigheten ikke er med i utvalget, men vi ønsker å bidra med vår kunnskap og erfaring, sier førstestatsadvokaten.

Sparre er også medlem av fagrådet for nasjonal koordineringsenhet, som er en administrativ aktør ved gjennomføringen av dommer til tvungent psykisk helsevern – og skal sikre god samhandling mellom helse- og justissektoren.

Aldri evaluert

TV 2 dokumenterte en rekke alvorlige sikkerhetsbrudd på ordningen, blant annet et voldtektsforsøk. I tillegg har en mann sonet feil straff i 27 år.

Den kjente rettspsykiateren Randi Rosenqvist har kritisert ordningen og foreslått at det opprettes sikkerhetshjem. Rosenqvist sitter nå i utvalget.

KREVENDE: Justisminister Emilie Enger Mehl vedgår at forvaringsdømte som sitter i enmannsfengsel er krevende å ivareta. Foto: Arne Rovick  / TV 2
KREVENDE: Justisminister Emilie Enger Mehl vedgår at forvaringsdømte som sitter i enmannsfengsel er krevende å ivareta. Foto: Arne Rovick / TV 2

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl vil ikke avvise forslaget.

– Det er ikke noe jeg vil utelukke, men jeg er glad for at vi nå har kommet videre og at vi får en grundig utredning, sier Mehl.

Hun svarer følgende på kritikken fra Stensland og Amundsen:

– De har sittet i regjering åtte av de ti siste årene, så jeg tenker at det kan de kommentere selv.