NESTOR: Åse Minde er en av landets fremste eksperter på behandling av spiseforstyrrelser. Hun etterlyser handling fra helsedepartementet. Foto: Lage Ask / TV 2
NESTOR: Åse Minde er en av landets fremste eksperter på behandling av spiseforstyrrelser. Hun etterlyser handling fra helsedepartementet. Foto: Lage Ask / TV 2
NEDBYGGING I PSYKIATRIEN:

Har jobbet med spiseforstyrrelser i 40 år: – Noe er helt feil

Da Mille og Mina (16) fikk spiseforstyrrelser, tok rusmisbruket overhånd. Mens en av landets fremste eksperter på spiseforstyrrelser kritiserer nedbyggingen av psykiatrien, er helseministeren taus.

– Det er veldig trist det som skjer nå. Det er flere og flere som faller utenfor, som har det vondt, men som kan få hjelp.

Det sier Åse Minde, en av de med aller mest erfaring med behandling av spiseforstyrrelser i Norge.

Lørdag fortalte TV 2 historien om hvordan tvillingene Mina og Mille Hjalmarsen (16), utviklet alvorlige spiseforstyrrelser og begynte å ruse seg. For to uker siden ble de funnet døde av det som trolig var overdoser.

Saken opprører Minde voldsomt.

– Det vitner om at noe er feil og det har jeg vært opptatt av i mange år. Det er huller i systemet. Man samarbeider ikke godt nok.

OPPRØRT: Åse Minde har jobbet med spiseforstyrrelser siden 1980-tallet. Lenge har hun vært bekymret for det hun mener har vært en urovekkende utvikling. Foto: Lage Ask / TV 2
OPPRØRT: Åse Minde har jobbet med spiseforstyrrelser siden 1980-tallet. Lenge har hun vært bekymret for det hun mener har vært en urovekkende utvikling. Foto: Lage Ask / TV 2

– Må behandles over tid

Minde har siden 2001 bygget opp og ledet en spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser på Gaustad ved Oslo Universitetssykehus.

Hun har skrevet bøker og artikler om behandlingsmetoder som er oversatt til flere språk.

Minde har vært opptatt av at man som behandler skal møte hele mennesket og ikke kun lidelsen eller diagnosen. Hun understreker at hun ikke kjenner detaljene i saken til Mina og Mille, og uttaler seg på generelt grunnlag.

– De trenger behandling over tid. Når det først har sklidd ut, og noen har fått en spiseforstyrrelse eller et rusproblem, så tar det tid. Det er det de ikke får lenger, sier hun.

– Tragisk

Ifølge Minde har det i stedet pågått en kontinuerlig nedbygging av psykiatrien gjennom mange år.

– Det er helt tragisk at de kutter ned og at det er veldig vanskelig å få en døgnplass. Mange har behov for en døgnplass og at den døgnavdelingen i etterkant samarbeider og sørger for videre oppfølging av dem som har vært innlagt, sier hun.

Foreldrene til tvillingene får støtte av barnevernet når de sier at jentene skulle hatt tilbud om døgnplasser i psykiatrien.

SUNNE JENTER: I oppveksten spiste jentene normalt. . Foto: Privat
SUNNE JENTER: I oppveksten spiste jentene normalt. . Foto: Privat

– Det som har skjedd, spesielt de siste ti årene, er en stadig innstramming på ressurser og midler. Hver enkelt leder må kjempe for sin poliklinikk, sier Minde.

Sterke reaksjoner

Reaksjonene har vært sterke etter at tvillingenes familie fortalte sin historie på lørdag.

Barneombudet, ved Inga Bejer Engh, mener barn som på den ene eller andre måten er under offentlig omsorg, lider av det hun beskriver som manglende samhandling mellom barnevernet, helsevesenet og skolesektoren.

Ofte blir barnevernet sittende igjen med mye av ansvaret alene, og uten kompetanse og rammer til å gi den hjelpen som trengs, mener hun.

RASTE I VEKT: Jentene gikk ned mange kilo på kort tid. Foto: Privat
RASTE I VEKT: Jentene gikk ned mange kilo på kort tid. Foto: Privat

– For barn under offentlig omsorg har vi sagt til foreldrene at «greit, nå må dere gi opp eller dere har valgt å gi opp selv – nå tar myndighetene over». Da må vi sørge for at omsorgen som gis er av ypperste klasse, sier Barneombudet, og fortsetter:

– Det er den dessverre ikke i dag.

Vil ikke kommentere

Det er i dag rundt 3000 døgnplasser i Norge.

Da dagens regjering kom til makten, var de tydelige på at de skal stanse nedbyggingen av antall sengeplasser.

Flere, blant annet den anerkjente psykiateren Randi Rosenqvist, har imidlertid tatt til orde for at man i stedet for å stanse nedbyggingen, bør bygge den opp igjen.

TV 2 har gjort gjentatte forsøk på å få et intervju med helseminister Ingvild Kjerkol om kritikken fra Barneombudet og Minde. Hun har takket nei til å svare på spørsmål, fordi Spydeberg-saken nå er under granskning.

TAUS: Helseministeren vil ikke svare på generelle spørsmål, og viser til at tvillingdødsfallene skal granskes. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
TAUS: Helseministeren vil ikke svare på generelle spørsmål, og viser til at tvillingdødsfallene skal granskes. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

TV 2 har også vært i kontakt med helseminister i den forrige regjeringen, Bent Høie. Han mener han ikke kan uttale seg på grunn av sin nåværende rolle som statsforvalter i Rogaland.

– Dette haster

Både Minde og Bejer Engh peker på at det innebærer økonomiske og menneskelige kostnader å ikke få behandlingssystemene til å fungere bedre.

– Dette haster veldig. Det gjelder barn som lever livene sine nå. Det er veldig kostbart for det enkelte barn, den enkelte familie og også for samfunnet, sier Bejer Engh.

– Det er nesten sånn at det øyeblikkelig må skje noe. De trenger å bli sett og møtt med forståelse, og få behandling og oppfølging over tid. Det kan ta flere år men det er verdt og det koster mye mindre, sier Minde.