Har håvet inn millioner i «bompenger» – risikerer gigantkrav

I flere år har Bane Nor krevd millioner for at tog skal kunne kjøre gjennom Oslo.

FULLT: Fordi jernbanetunnelen mellom Oslo s og Lysaker er stappfull, krever Bane Nor ekstra penger. Foto: Frode Sunde / TV 2
FULLT: Fordi jernbanetunnelen mellom Oslo s og Lysaker er stappfull, krever Bane Nor ekstra penger. Foto: Frode Sunde / TV 2

Når passasjerene tar toget gjennom Oslo i rushtiden, må togselskapet betale ekstra penger til Bane Nor.

Det kan forklares som bompenger, bare på skinner. Bane Nor sier de har dette for å forhindre enda flere forsinkelser i en allerede stappfull Oslo-tunnel.

Bane Nor har krevd dette siden 2017, men nå sier togselskap at nok er nok.

Flytoget mener det bare er en avgift for at staten skal tjene mer penger. Bane Nor benekter dette.

– Avgiften har vært der for at bare de viktigste togene kjører når det er travlest i tunnelen. Med noen luker mellom togene blir det færre forsinkelser, sier Henning Scheel, konserndirektør for Kunde og marked i Bane NOR.

Nekter å gi tilbake

De pengene Flytoget har betalt siden 2017, krever de nå tilbake, viser innsyn TV 2 har fått.

– Bane Nor har krevd inn penger under pandemien. Da gikk det nesten ikke tog, sier Åge Pedersen, virksomhetsdirektør i Flytoget.

Under pandemien ble det også krevd avgift. Det var i denne forbindelsen at de så at denne avgiften burde fjernes. De ville ha tilbake nesten 50 millioner kroner, fordi det ikke var noe grunnlag for avgiften.

– Hensikten med avgiften er å oppnå en bedre kapasitetsfordeling. Altså en periodisk avgift som skal føre til endringer. Slik avgiften er sammensatt nå, gir den ingen effekt, forteller han videre.

FEIL: Flytoget mener Bane Nor har krevd penger på feil grunnlag. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
FEIL: Flytoget mener Bane Nor har krevd penger på feil grunnlag. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

For Flytoget er 50 millioner kroner mye, og potensielt kunne det vært til glede for passasjerene.

– Indirekte ville det hatt en effekt på billettprisene, men ikke isolert sett. Vi jobber under helt andre omstendigheter enn andre togselskaper, og det er derfor viktig for oss å ha god kostnadskontroll, sier han.

Krevde penger uten grunn

Ifølge Statens jernbanetilsyn har Bane Nor også krevd inn penger for en linje som ikke er overbelastet.

Det er tilsynet som bestemmer om Bane Nor eller Flytoget tar feil.

– Bane Nor kan kreve inn avgift når en strekning er overbelastet. Vår vurdering er at de har krevd inn avgift uten riktig grunnlag i flere år, sier Terje Owrehagen, seniorrådgiver i tilsynet til TV 2.

Ifølge tilsynet skulle Bane NOR uansett ikke ha krevd inn kapasitetsavgiften. Dette er fordi de ikke la fram en plan for å bedre kapasiteten. I tillegg har de ikke utført tiltak for å bedre kapasiteten i tunnelen, får TV 2 opplyst.

Tidligere i år bestemte tilsynet at Bane Nor måtte betale tilbake, noe Bane Nor har klagd på. Nå må tilsynet bestemme seg igjen.

Viktige verktøy

Bane Nor sier de tar flere grep for å få bukt med forsinkelser gjennom Oslo-tunnelen. Det er blant annet avgifter, ruteplaner og andre avtaler.

PUNKTLIGHET: Henning Scheel, konserndirektør i Kunde og marked i Bane NOR sier de gjør at de kan for å få ned forsinkelser på toget. Foto: Aksel Jermstad / Bane NOR
PUNKTLIGHET: Henning Scheel, konserndirektør i Kunde og marked i Bane NOR sier de gjør at de kan for å få ned forsinkelser på toget. Foto: Aksel Jermstad / Bane NOR

– Vi bruker en kombinasjon av disse for å få mer punktlige tog. Punktlighet og kutt i forsinkelser er vårt hovedfokus nå, for at de som reiser miljøvennlig med tog skal få en god reise med tog som kommer og går når de skal, forklarer Scheel i Bane Nor.

Han sier de har et godt samarbeid med Flytoget, og at grunnlaget for avgiften er korrekt, og at flere jurister er enige om dette.