Y-PROFIL: Johny Vassbakks DNA er funnet på Birgitte Tengs strømpebukse. Samtidig finnes det spor etter flere ukjente personer på offeret. Foto: Politiet
Y-PROFIL: Johny Vassbakks DNA er funnet på Birgitte Tengs strømpebukse. Samtidig finnes det spor etter flere ukjente personer på offeret. Foto: Politiet
OPPLYSNINGER TIL TV 2:

Har funnet spor fra flere ukjente personer

HAUGESUND (TV 2): Et teknisk funn er politiets viktigste bevis i rettssaken mot Johny Vassbakk (52). Samtidig er det funnet spor fra andre personer enn ham – som ikke kan tilhøre Tengs.

Det får TV 2 opplyst.

Mandag begynner en historisk rettssak i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund.

Vassbakk er tiltalt for drapBirgitte Tengs (17), under særdeles skjerpende omstendigheter, den 6. mai 1995.

Under rettssaken kommer partene til å bruke mye tid på en Y-kromosomprofil, som med stor sannsynlighet tilhører tiltalte.

Påtalemyndigheten mener Y-kromosomet ble avsatt på Tengs' strømpebukse i forbindelse med drapshandlingen. Vassbakks forsvarere bestrider dette, og vil forsøke å gjøre det de kan for å svekke DNA-beviset.

At det er funnet hår fra en rekke uidentifiserte personer på offeret, som verken kan tilhøre Vassbakk eller Tengs, kan bli sentralt.

Ulik farge og lengde

Ifølge TV 2s opplysninger skal det være gjort funn av totalt åtte uidentifiserte hårstrå på Tengs.

Det skal være snakk om såkalt mitokondrielt DNA fra minst syv ulike, uidentifiserte personer.

TV 2 får opplyst følgende om hårene:

  • Flere av hårene har ulik lengde og farge.
  • Det er gjort funn av to hår på innsiden av Tengs' høyre hånd. Begge hårene er lyse. Det ene er åtte centimeter langt. Det andre er fire centimeter langt.
  • Det er også funnet et hår på trusa eller strømpebuksa til Tengs. Håret er fire centimeter langt og er mørkt.
  • Det er ikke kjent hvilket eller hvilke kjønn hårene tilhører.
  • Hårene kan ikke tilhøre Johny Vassbakk eller Birgitte Tengs.

– Jeg kan verken bekrefte eller avkrefte disse opplysningene, sier Vassbakks forsvarer Stian Trones Bråstein.

FORSVARER: Stian Trones Bråstein og hans kollega Stian Kristensen jobber for å få Johny Vassbakk frikjent. Foto: Kristian Myhre / TV 2
FORSVARER: Stian Trones Bråstein og hans kollega Stian Kristensen jobber for å få Johny Vassbakk frikjent. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Det store spørsmålet

Vassbakk har hele veien nektet enhver befatning med det uløste drapet. Han mener politiet har tatt feil mann.

Påtalemyndigheten mener imidlertid at de kan føre bevis for det motsatte. I forbindelse med flere fengslingskjennelser har domstolene gitt dem medhold i at DNA-beviset står sterkt.

Grunnen til det er at en dansk ekspert har avdekket en mutasjon, som bortimot utelukker at Y-kromosomet kan tilhøre noen andre.

TILTALT: Ett spor fra Johny Vassbakk er funnet på Birgitte Tengs, men de store spørsmålene er når og hvordan de havnet der. Foto: Privat
TILTALT: Ett spor fra Johny Vassbakk er funnet på Birgitte Tengs, men de store spørsmålene er når og hvordan de havnet der. Foto: Privat

Spørsmålet er dermed ikke om Y-profilen tilhører 52-åringen, men når det havnet der.

I tillegg vil aktoratet legge vekt på at Vassbakk ikke har alibi for drapstidspunktet, og at han har en ganske omfattende straffehistorikk på 1990- og 2000-tallet.

Brutal handling – svært lite DNA

Det er imidlertid en kjensgjerning at DNA er svært flyktig.

Forsvarerne til Vassbakk har vært opptatt av mulighetene for forurensning og oversmitte. De mener måten åstedet ble behandlet på i 1995, på ingen måte står seg opp mot dagens standarder.

I retten vil de forsøke å belyse mulighetene for at Vassbakks DNA kan ha havnet på åstedet før eller etter drapet.

I tillegg har de merket seg at tiltalebeslutningen beskriver en svært brutal drapshandling, og at påtalemyndigheten mener at drapet var seksuelt motivert.

IKKE TILDEKKET: Bildene fra åstedet viser at politiet og de som jobbet på åstedet i liten grad brukte beskyttelsesutstyr. Foto: Eirik Østberg / Haugesunds Avis
IKKE TILDEKKET: Bildene fra åstedet viser at politiet og de som jobbet på åstedet i liten grad brukte beskyttelsesutstyr. Foto: Eirik Østberg / Haugesunds Avis

Samtidig er det altså kun funnet én Y-profil fra Vassbakk på utsiden av offerets strømpebukse.

– Mengde, avsetning, sted og måte er naturligvis spørsmål som vil bli undergitt grundig behandling i løpet av de månedene vi skal holde på med hovedforhandlingen, sier forsvarer Trones Bråstein.

Ekspert: – Litt forundret

DNA-ekspert Ragne Farmen har vært i vinden den siste tiden.

Hun var den første til å peke på de mye omtalte svakhetene ved DNA-bevisene i Baneheia-saken, og hun har også jobbet med Birgitte Tengs-saken tidligere.

DNA-EKSPERT: Ragne Farmen har tidligere jobbet med Birgitte Tengs-saken. Foto: Simen Askjer  / TV 2
DNA-EKSPERT: Ragne Farmen har tidligere jobbet med Birgitte Tengs-saken. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hun presiserer at hun ikke har sett på rapportene som ligger til grunn for tiltalebeslutningen mot Vassbakk, men sier hun er «litt forundret» over at tiltaltes DNA ikke er funnet flere steder.

– Jeg tror at i dette tilfellet, når det bare er funnet DNA ett sted og at det er en Y-kromosomprofil, så er det også viktig med bevisene i saken ellers, sier hun.

– Tror du Y-kromosomet alene ville kunne holdt til en domfellelse?

– Det er veldig vanskelig for meg å si, for det er jo opp til retten å vurdere styrken i bevisene. Men at det er ett av flere bevis som helt sikkert skal sees i en sammenheng, det vil ha betydning for hvordan dette vektlegges.

At åstedet i 1995 ble behandlet på en måte som ikke ville tålt dagens standarder, er imidlertid ikke et argument for at man ikke skal gjøre nye analyser av gamle sporprøver, mener hun.

– Man har ganske god oversikt over hvem som har hatt befatning med åstedet, slik at deres referanseprøver kan sjekkes ut. Det bør absolutt ikke stå i veien for at man forsøker å gjøre nye undersøkelser av biologisk materiale, sier Farmen.

Aktor: – Blir tema i retten

TV 2 har forsøkt å få et intervju med aktor i saken, statsadvokat Thale Thomseth, noe hun ikke ønsker å gjøre i forkant av rettssaken.

Konfrontert med TV 2s opplysninger om funn på åstedet, skriver hun følgende i en e-post:

«Vi ønsker ikke å kommentere bevisførselen i forkant av hovedforhandling. Men, dette er spørsmål som vil bli tema i retten og vi vil berøre spørsmålene i innledningsforedraget vårt».

ORDKNAPP: Aktor i saken, statsadvokat Thale Thomseth, ønsker ikke å stille til intervju før rettssaken. Foto: Carina Johansen / NTB
ORDKNAPP: Aktor i saken, statsadvokat Thale Thomseth, ønsker ikke å stille til intervju før rettssaken. Foto: Carina Johansen / NTB

Det vil bli omfattende bevisførsel under rettssaken. Ifølge den foreløpige fremdriftsplanen vil den pågå til over nyttår.

Advokat Trones Bråstein forteller at hans klient ser på det som skal skje «med gru og forventning».

– Det er alvorlige anklager som henger over ham, og det kjenner han veldig på. Men når det nå først kommer, er det en slags forventning om å komme i gang, sier han.

Vassbakk er også svært kritisk til det han har opplevd som et karakterdrap etter pågripelsen i fjor høst.

Advokaten oppfordrer opinionen til å være forsiktige med å trekke konklusjoner før saken faktisk har fått en domsavsigelse.

– Han opplever at han vært utsatt for massiv forhåndsdømming. Enkelte har vært raske med å peke ut ham som gjerningsmann, sier Trones Bråstein.