BREDE SMIL: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum møtte EUs konkurranse-kommissær Margrethe Vestager for å diskutere hvordan regelverket for differensiert arbeidsgiver-avgift skal praktiseres framover, blant annet for oppstarts-bedrifter. Foto: Santiago Vergara/TV 2
BREDE SMIL: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum møtte EUs konkurranse-kommissær Margrethe Vestager for å diskutere hvordan regelverket for differensiert arbeidsgiver-avgift skal praktiseres framover, blant annet for oppstarts-bedrifter. Foto: Santiago Vergara/TV 2
Vedum etter møter i Brussel:

– Har fått gjennomslag

BRUSSEL (TV 2): Finansminister Trygve Slagsvold Vedum smilte stort etter møter med EU og ESA. Ifølge Vedum har en rekke distriktsbedrifter også god grunn til å smile.

– I første omgang skal en rekke skattesaker gjennomgås på nytt, hvor man tar mer hensyn til den norske virkeligheten. Hvordan vi fører regnskap i Norge og formuesverdier, sier finansminister Slagsvold Vedum.

På dagsorden under Brussel-besøket stod statsstøtte til bedrifter, som ansees å være i økonomiske vanskeligheter. Rundt 150 bedrifter i distrikts-Norge har fått skattekrav som kan velte dem over ende. Mange ligger i Nord-Norge, men også i f.eks Innlandet.

Ifølge finansministeren støtter ESA, som overvåker EØS-avtalen, Norges forslag til løsning.

– Dette er gode nyheter for mange norske bedrifter. Dette er en løsning som bedre sikrer norske interesser. Jeg mener dagens regler har hatt klare uheldige utslag, og rammet flere bedrifter enn formålet med reglene la opp til, sier Slagvold Vedum etter møtene.

Bedriftene det gjelder har vært under ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Nå sender finansministeren brev til Skatteetaten og ber om at sakene blir behandlet på nytt.

HYPPIG GJEST: Tre ganger har finansminister Trygve Slagsvold Vedum besøkt ESAs president Arne Røksund for å finne en løsning på problemene med differensiert arbeidsgiveravgift. Foto: Santiago Vergara/TV 2
HYPPIG GJEST: Tre ganger har finansminister Trygve Slagsvold Vedum besøkt ESAs president Arne Røksund for å finne en løsning på problemene med differensiert arbeidsgiveravgift. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Til TV 2 sier finansministeren at han nå har løst saken.

– Jeg dro ned hit i november og prøvde å få forståelse og kom ned igjen nå med et nytt forslag til løsning som vi har jobba med i mellomtida og har fått gjennomslag for det.

– Men skal man bruke skattepenger på å støtte bedrifter som kanskje ikke er liv laga?

– Dette er bedrifter som er liv laga. Problemet med forståelsen av EU-regler tidligere, er at gode norske sunne bedrifter, plutselig skulle få høyere arbeidsgiveravgift. Og måtte tilbakebetale arbeidsgiveravgift tilbake til 2018. Da ble det krevende.

Finansministeren fikk forståelse for at dette var krevende, og at reglene kunne tolkes på en annen måte.

MEST i BRUSSEL: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum er en av statsrådene som har vært på flest besøk i Brussel, blant annet for å løse striden om differensiert arbeidsgiveravgift. Foto: Santiago Vergara/TV 2
MEST i BRUSSEL: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum er en av statsrådene som har vært på flest besøk i Brussel, blant annet for å løse striden om differensiert arbeidsgiveravgift. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Arne Røksund, president i ESA, bekrefter til TV2 at saken er under utvikling.

– Ja, vi tror vi er veldig nærme en løsning på ihvertfall for deler av utfordringen, og så skal vi jobbe videre med det resterende. Det er det tredje møtet vi har med finansministeren i løpet av tre måneder, og vi tror vi er nær en løsning som vil tjene interessene til Norge.

– Skjønte vårt poeng

Finansministeren møtte også EUs konkurranse-kommissær, danske Margrethe Vestager. For å snakke om hvordan regelverket skal praktiseres videre. Det gjelder særlig oppstarts-bedrifter i distriktene.

– Vestager skjønte vårt poeng. Dagens regelverk er strengt. Hvis du f.eks har en oppstartsbedrift i Finmark, så tar det noen år før du får overskudd. I dag er regelverket så strengt at det er vanskelig for en bedrift å få lav arbeidsgiveravgift eller null arbeidsgiveravgift.

Etter møtet sa Vestager til TV2 at hun skal jobbe videre med denne saken og se hva hun kan gjøre.

– Det er ikke sikkert vi skal løse det generelt for hele Europa på en gang, fordi det er en veldig spesiell situasjon med den måten støtten blir gitt på og den situasjonen som bedriftene er i.

VIL SE PÅ SAKEN: EU-kommissær Margrethe Vestager lovet å se på regelverket og finne løsninger for blant annet norske oppstarts-bedrifter. Foto: Santiago Vergara/TV 2
VIL SE PÅ SAKEN: EU-kommissær Margrethe Vestager lovet å se på regelverket og finne løsninger for blant annet norske oppstarts-bedrifter. Foto: Santiago Vergara/TV 2