DOM PÅ SAMVÆR: 'Petter' fikk i mai 2019 en dom på 40 prosent samvær med sønnen. Foto: Haakon Eliassen/TV 2
DOM PÅ SAMVÆR: "Petter" fikk i mai 2019 en dom på 40 prosent samvær med sønnen. Foto: Haakon Eliassen/TV 2

Har dom på samvær - men får likevel ikke se sin sønn

Våren 2019 fikk Petter dom på at han skal ha samvær i fem dager annenhver uke med sønnen. Fremdeles venter han på å få samvær med sin sønn.

- Jeg trodde at min sønn skulle sikres tilgang til begge foreldre, men det er med sjokk at jeg ser at dommen ikke har noen verdi eller betydning, sier "Petter".En tingrettsdom fra mai 2019 slår fast at far og sønn skal ha samvær 40 prosent av tiden. Men de to har ikke hatt et eneste døgn samvær siden dommen ble rettskraftig for 16 måneder siden.Av hensyn til barnet har TV 2 valgt å anonymisere alle involverte.- Som å stå i et dødsfall- Det er som kontinuerlig å s

Mer innhold fra TV 2