Har delt ut 94 millioner fra «herreløs arv»

Hver gang det dør en person som ikke har arvinger, betyr det potensielt penger i kassa til Norsk forening for Williams syndrom og andre frivillige organisasjoner.

GLAD GJENG: Takket være midler fra avdøde uten arvinger kan Norsk forening for Williams syndrom ha aktivitetssamlinger som dette hvor de har fokus på sunn og god mat. Foto: Norsk forening for Williams syndrom.
GLAD GJENG: Takket være midler fra avdøde uten arvinger kan Norsk forening for Williams syndrom ha aktivitetssamlinger som dette hvor de har fokus på sunn og god mat. Foto: Norsk forening for Williams syndrom.

Williams syndrom-foreningen fikk 200 000 kroner i støtte gjennom ordningen i fjor. Midlene kommer fra avdøde personer uten arvinger eller testament.

– Det betyr alt for oss at vi får disse midlene. Det bidrar til å skape samhold, aktivitet og glede i vår lille forening med 120–130 medlemmer, sier styreleder Erik Andersen til TV 2.

2. juledag fortalte TV 2 historien om Alf i Trondheim. Han ble funnet død i slutten av november og verken kommunen eller gravferdsbyrået klarte å finne familie, slekt eller venner etter 78-åringen.

Men hva skjer med pengene Alf og andre som dør uten arvinger, har på konto når det ikke finnes et testament?

Dette er Williams syndrom:

Williams’ syndrom (WS) er en sjelden, medfødt tilstand som kjennetegnes av karakteristiske ansiktstrekk medfødte strukturelle forandringer i hjertekarsystemet, redusert vekst og forsinket utvikling. Typisk for diagnosen er også gode verbale språkferdigheter, sosial utadvendt personlighet og at personene utrykker stor musikkglede.

Kilde: Frambu - kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Store summer

Ifølge Finans Norge dør det hvert år anslagsvis mellom 10 og 25 personer som ikke har arvinger, og disse etterlater seg årlig en formue som er anslått til å utgjøre mellom 3 og 25 millioner kroner.

Formuer fra avdøde som ikke har arvinger, kalles «herreløs arv». Hvis avdøde ikke har arvinger etter loven eller etter testament, skal nettoformuen gå til frivillig virksomhet rettet mot barn og unge.

Når tingretten har slått fast at arven er «herreløs», er det Kultur og likestillingsdepartementet har ansvaret for hvordan den totale nettoforumen fordeles videre til frivillig virksomhet over statsbudsjettet.

Dette gjøres etter egen bevilgning over statsbudsjettet, og for budsjettåret 2024 har «herreløs arv» skiftet navn til Aktivitetsstøtte.

Denne ordningen ble opprettet i 2016 og det er Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) som fordeler midlene til frivillige organisasjoner.

Viktig i hverdagen

Ifølge styreleder Erik Andersen har mange av medlemmene i Wililams syndrom-foreningen utfordringer knyttet til ensomhet, angst, depresjoner og lite initiativ til egne aktiviteter. 

– Vi søkte om støtte til det vi kaller OL i samhandling. For våre medlemmer er det viktig med sammenkomster hvor vi kan skape aktiviteter som gir bedre levevilkår. Det handler om at de er med planlegge og gjennomføre hverdagslige ting, sier Andersen, som har hatt vervet som styreleder i 26 år.

I år har LNU delt ut ca. 11 millioner kroner til ulike organisasjoner.

Disse fikk midler fra Aktivitetsstøtte i 2023:

4H Norge - 300 000 kr.

Normisjon region Øst - 208 000 kr.

Natur og Ungdom - 300 000 kr.

Kristelig folkepartis ungdom - 207 000 kr.

Kristen idrettskontakt - 190 000 kr.

Senterungdommen - 284 500 kr.

Norges KFUK/ KFUM speidere - 292 000 kr.

Sosialistisk Ungdom - 258 100 kr.

Norges Unge Venstre - 199 800 kr.

Tamil youth organization Norway - 79 000 kr.

Norsk Bridgeforbund - 255 385 kr.

Norsk forening for William syndrom - 200 000 kr.

World Saving Hustle - 300 000 kr.

Normisjon region Agder - 227 017 kr.

Norges Bygdeungdomslag - 300 000 kr.

Normisjon region Rogaland - 300 000 kr.

Unge Minoriteter - 300 000 kr.

Ungdommens Sjakkforbund - 300 000 kr.

Youth For Understanding - 300 000 kr.

De Unges Orkesterforbund Nord-Norge - 300 000 kr.

Lightup Norway - 300 000 kr.

Norges Musikkorps Forbund Hordaland - 300 000 kr.

KFUK-KFUM Norge - 300 000 kr.

ACTA barn og unge i Normisjon - 300 000 kr.

Europeisk Ungdom - 300 000 kr.

Catalysts - 300 000 kr.

Press - Redd Barna Ungdom - 287 000 kr.

ADHD Norge - 296 500 kr.

ADHD Norge Rogaland fylkeslag - 300 000 kr.

Autismeforeningen i Norge - 300 000 kr.

FFO Innlandet - 75 000 kr.

Foreningen for hjertesyke barn Nordland - 100 000 kr.

Foreningen for Marfan, Loeys-Dietz og lignende tilstander - 122 500 kr.

Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte - 245 000 kr.

Mental Helse Ungdom - 300 000 kr.

Norges Astma- og Allergiforbund region Østfold - 300 000 kr.

Norges Blindeforbunds Ungdom - 236 000 kr.

Norges Blindeforbunds Ungdom region Nord- 182 219 kr.

Norges Blindeforbunds Ungdom region Øst - 254 000 kr.

Norges Blindeforbunds Ungdom region Vest - 98 500 kr.

Norges Handikapforbunds Ungdom - 300 000 kr.

Norges Skiforbund - 300 000 kr.

Norsk forening for Nevrofibromatose - 153 500 kr.

Ryggforeningen i Norge - 70 000 kr.

Skjærgårds LIVE - 275 000 kr.

Ung i kor Oslo - 160 000 kr.

Normisjon region Vestfold Buskerud - 85 000 kr.

Norges Speiderforbund - 300 000 kr.

Kilde: Tilskudd.no

– Det er midler som skaper glede, mestring og fellesskap hos barn og ungdom gjennom frivilligheten i Norge, sier styreleder Margrete Bjørge Katanasho i LNU.

Det er bare organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret, og som driver aktivitet rettet mot barn og unge, som kan søke om penger fra de herreløse midlene. 

Barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne skal prioriteres.

VIKTIGE MIDLER: Margrete Bjørge Katanasho er styreleder i Landrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Foto: Hilde Alice Skåra Gunvaldsen / LNU
VIKTIGE MIDLER: Margrete Bjørge Katanasho er styreleder i Landrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Foto: Hilde Alice Skåra Gunvaldsen / LNU

– Vi får disse midlene over statsbudsjettet og beløpet varierer naturligvis fra år til år. På grunn av uforutsigbarheten i tildelingen, bruker vi halvparten av potten hvert år og fører den andre halvparten over til neste år, forklarer Katanasho.

Siden ordningen trådte i kraft i 2016 har herreløse midler generert ca. 94 millioner kroner til frivilligheten, ifølge Kultur og likestillingsdepartementet.

– Dette er penger som går til å muliggjøre aktivitet, møteplasser og fellesskap med og for barn og unge. For mange barn og unge er disse aktiviteten noe av det mest meningsfulle som skjer i løpet av uka. Dette er viktig, sier Katanasho.

2018 ble et rekordår for ordningen. Da fikk staten overført 24,5 millioner kroner fra døde uten arvinger.