FOKUS: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) forbereder i disse dager de siste detaljene for statsbudsjettet 2023, hvor hun lover en betydelig satsing for fastlegene.. Foto: Marte Christensen / TV 2
FOKUS: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) forbereder i disse dager de siste detaljene for statsbudsjettet 2023, hvor hun lover en betydelig satsing for fastlegene.. Foto: Marte Christensen / TV 2
Helseministeren om fastlegeflukten:

– Håper de kommer tilbake

Fastleger har gått tom for tålmodighet og slutter. Ministeren vil fortsatt ikke komme med nye tiltak før neste år.

Både politikere, pasienter og fastleger har etterlyst helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) den siste tiden.

Antallet innbyggere uten fastlege er høyere enn først antatt, og fastleger sier opp fordi de ikke orker å stå i jobben lenger.

Ikke overrasket

Nå svarer ministeren. I et intervju med TV 2 sier Kjerkol at hun ikke er overrasket over at antallet innbyggere uten fastlege er høyere enn det de har trodd.

– Det kan jeg ikke si at jeg er. Vi har jo på ingen måte bagatellisert dette. Det her er en krise vi tar på høyeste alvor, og vi har også visst at den kunne forverres fordi vi kjenner snittalderen til de fastlegene vi har, og at vi ikke lykkes med å snu denne nedadgående spiralen som gjør at fastleger forlater yrket og at vi ikke klarer å rekruttere nye inn, sier Kjerkol.

PEKER PÅ STATSBUDSJETTET: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er ikke overrasket over at antallet innbyggere som mangler fastlege er høyere enn først antatt. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2
PEKER PÅ STATSBUDSJETTET: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er ikke overrasket over at antallet innbyggere som mangler fastlege er høyere enn først antatt. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Peker mot statsbudsjettet

I ett år har Kjerkol lovet at det vil komme betydelige midler for å redde fastlegekrisen i neste års statsbudsjett. Men mange fastleger syns ikke at signalene har vært tydelige nok, og leger har gått tom for tålmodighet og sagt opp jobben.

Allmennlegeforeningens undersøkelser viser at antallet innbyggere uten fastlege trolig er betydelig høyere enn helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har trodd. I tillegg viste den at 118 fastleger sto i en oppsigelsesprosess da undersøkelsen ble gjort i august.

Helseministeren har sagt at hun vil øke basisfinansieringen, som blant annet består av en fast sum som hver fastlege får per pasient den har, og diverse andre tilskudd.

Statsbudsjettet hvor endringene er lovet skal legges frem om to uker, men må deretter godkjennes av Stortinget. Den eventuelle satsingen vil ikke tre i kraft før til neste år.

– Ifølge Allmennlegeforeningens undersøkelse står 118 fastleger i en oppsigelsesprosess akkurat nå. Hva vil du gjøre akkurat nå?

– Akkurat nå har jeg løpende dialog med legeforeningen og KS. Det er viktig for meg å forankre det vi gjør i det trepartssamarbeidet. Så vil jeg snart offentliggjøre neste års statsbudsjett hvor vi kommer med kraftige tiltak for å bedre rekrutteringen, sier Kjerkol.

TUNGT: Fastlegene mener blant annet at de trenger færre pasienter og færre oppgaver som går utover legeutdannelsen for at hverdagen skal bli mer levelig. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2
TUNGT: Fastlegene mener blant annet at de trenger færre pasienter og færre oppgaver som går utover legeutdannelsen for at hverdagen skal bli mer levelig. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Håper legene kommer tilbake

– Frykter du at de fastlegene som har sluttet er tapt?

– Jeg håper de kommer tilbake. Vi trenger alle gode krefter for å få en god og bærekraftig fastlegeordning. Jeg tror både kommunene og fastlegene ønsker seg håp, de ønsker seg noe konkret fra regjeringen, sier Kjerkol.

TV 2 har tidligere skrevet om fastlege Knut Eirik Ringheim Eliassen på Voss. Han er en av seks fastleger som har sagt opp jobben i kommunen de siste tre månedene.

Om et par måneder er han ferdig som fastlege. Ifølge han er det veldig få, om noen, søkere til hans og de fem andre fastlegenes stillinger.

– Farlig strategi

Eliassen mener ministerens håp om at legene skal komme tilbake er så godt som tapt.

Avgjørelsen om å slutte som fastlege er noe veldig mange syns sitter langt inne, og som er nøye overveid. Mange leger kvier seg også for å pensjonere seg fordi det ikke er noen til å overta stillingen.

– Det samme gjelder oss som sier opp før tiden og må si opp av hensyn til egen helse. Jeg syns det virker som en veldig farlig strategi å tørre å la det gå så langt at en hel del slutter, for så å håpe på at de kommer tilbake. Det er å håpe på for mye, sier Eliassen.

FERDIG: Knut Eirik Ringheim Eliassen orker ikke lenger jobbe som fastlege. Han er en av seks i kommunen som har sagt opp på tre måneder. Foto: Privat
FERDIG: Knut Eirik Ringheim Eliassen orker ikke lenger jobbe som fastlege. Han er en av seks i kommunen som har sagt opp på tre måneder. Foto: Privat

Burde satse på de som fortsatt er igjen

Han mener at ministeren heller burde hive seg rundt for å beholde resten av legene som er nære å slutte, men som har valgt å avvente litt til.

– Jeg tror ikke det er oss de skal satse på, men de som sitter på gjerdet. Hun burde sørge for at de velger å hoppe ned på rett side, sier Eliassen.

Eliassen mener at ingen forventet at Kjerkol skulle redde fastlegekrisen i løpet av det første året. Likevel syns han at signalene helt siden regjeringsbyttet har vært for dårlige, og mener det har fått mange til å gå tom for tålmodighet.

– Det at det ikke kommer noe, tror jeg er en utrolig farlig signal til alle som allerede er i fastlegestolen, og også til de som vurderer å gå inn i den, sier Eliassen.