FRYKTER: Omar Diab Ahmad Sayedahmad frykter at han må skilles fra sin ektefelle og deres to barn. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
FRYKTER: Omar Diab Ahmad Sayedahmad frykter at han må skilles fra sin ektefelle og deres to barn. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Hannes ektemann er utvist: – De ødelegger en kjærlig og koselig familie

Tobarnspappa Omar (38) og ektefellen Hanne (35) kunne denne uken ha feiret at det er ti år siden han fikk norsk statsborgerskap – men så kom det et brev fra Utlendingsnemnda (UNE).

Ekteparet Hanne Tønnesen-Skeie (35) og Omar Sayedahmad (38) i Stavanger er i sitt livs største krise etter det skjebnesvangre brevet de fikk 11. januar.

Der trekker UNE tilbake Omars norske statsborgerskap, 14 år etter at han kom til Norge. Han fikk knappe tre uker på seg til å forlate familien og reise tilbake til sitt opprinnelige hjemland Jordan.

– Hvordan pakker du sammen livet ditt på to uker og fem dager, spesielt når du har en familie med to små barn. Om pappa plutselig må reise vil det skape kjempestor sorg og angst, og ødelegge en veldig kjærlig og koselig familie, sier Hanne.

Over tusen andre norske statsborgere kan komme i samme situasjon. Utlendingsdirektoratet (UDI) har 1120 saker om tilbakekalling liggende til behandling.

Dette er personer som har bodd i Norge i årevis, og som kan miste statsborgerskapet fordi de oppga uriktige opplysninger eller holdt tilbake opplysninger da de kom.

Partiene Rødt og SV har foreslått en foreldelsesfrist, og torsdag starter behandlingen av forslaget i Stortinget.

Kjærlighet ved første blikk

Ekteparet Omar og Hanne møttes første gang gjennom venner i 2012, fire år etter at Omar søkte asyl i Norge.

Hanne Tønnesen-Skeie og Omar Sayedahmad har holdt sammen i ti år. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
Hanne Tønnesen-Skeie og Omar Sayedahmad har holdt sammen i ti år. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det var kjærlighet ved første blikk. Etter den dagen så har vi vært sammen hver eneste dag, sier Hanne og smiler til mannen.

Så tar hun fram mobilen og viser TV 2 brevet fra UNE.

– Det er en veldig, veldig brutal ting vi går igjennom akkurat nå, sier Hanne.

Ekteparet forberedte seg på det verste og startet pakkingen da vedtaket kom, men så fikk de innvilget fri rettshjelp og vil kjempe i retten for å holde familien sammen.

– Vi mener vedtaket er uforholdsmessig og ugyldig, og vil derfor varsle søksmål, sier familiens advokat Andrè Møkkelgjerd.

SV og Rødt legger press på regjeringen

SV og Rødts medlemmer av Stortingets kommunalkomitè forteller at de får mange henvendelser fra folk i samme situasjon som Omar, som enten har fått et vedtak om tilbakekall, eller er varslet om det.

Blant dem et ektepar med barn og barnebarn som har bodd i Norge i 31 år.

– Vi får mailer og telefoner fra mennesker som er dypt fortvilet, som nå står i en situasjon hvor de kan bli skilt fra sin familie, og som skaper en stor usikkerhet om man faktisk får muligheten til å være sammen fremover, sier SVs innvandringspolitiske talsperson Grete Wold til TV 2.

– Dette er en kjempeviktig sak både for Rødt og medlemmene våre, men også alle de som kontakter oss om denne saken, fordi det handler rett og slett om å la mennesker som har fått god tilknytning til Norge, som jobber, betaler skatt og som har familie her, få lov til å bli, sier Tobias Lund Drevland i Rødt.

100 rødgrønne mandater

De to partiene ble nedstemt da de fremmet et forslag om foreldelsesfrist i 2019, men mener det nå er grunnlag for å få flertall.

– Vi har et helt annet flertall i Stortinget enn det vi hadde i forrige periode. Vi har en ny regjering, og vi forventer også en ny politikk, sier Wold.

– Vi har 100 rødgrønne mandater nå på Stortinget, og vi mener at det burde føre til at man ser på dette på nytt. Derfor ber vi regjeringen utrede mulighetene for å innføre foreldelsesfrist, sier Drevland.

De har ikke angitt hvor de mener grensen bør gå før man skal la nåde gå for rett, men Rødt har tidligere gått inn for en foreldelsesfrist på fem år etter at en person har fått innvilget statsborgerskap.

Ekteparet Hanne Tønnesen-Skeie og Omar Sayedahmad med sønnen Karim (5) Foto: Tom Rune Orset / TV 2
Ekteparet Hanne Tønnesen-Skeie og Omar Sayedahmad med sønnen Karim (5) Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Med en slik grense ville familielivet til ekteparet Omar og Hanne og de to barna være trygge.

Tilbake på Listhaug-nivå

Tilbakekall av statsborgerskap har skutt fart etter at en ny lov kom på plass i starten av 2020.

Nye tall TV 2 har fått fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at 65 personer ble fratatt sitt norske statsborgerskap i fjor på grunn av uriktige opplysninger.

Antallet er like høyt som da tidligere innvandringsminister Sylvi Listhaug satte rekord i antall tilbakekall i 2016.

Da Listhaug i sin tid ga marsjordre til UDI om å prioritere gamle saker for å avsløre juks og trekke tilbake statsborgerskap, ble hun imidlertid stoppet av flertallet på Stortinget.

Daværende innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) ga UDI ekstra penger i budsjettet for 2017 til blant annet å ettergå gamle asylsaker. Foto: Terje Bendiksby / NTB
Daværende innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) ga UDI ekstra penger i budsjettet for 2017 til blant annet å ettergå gamle asylsaker. Foto: Terje Bendiksby / NTB Foto: Terje Bendiksby

Rundt 500 saker som var til behandling i UDI i 2017 ble lagt på is til den nye statsborgerloven trådte i kraft 15. januar 2020.

Omars sak er en av de 500.

Den nye loven skulle, i likhet med en foreldelsesfrist, sikre at folk med lang botid og sterk tilknytning til Norge gjennom familie, venner og nettverk, ikke skulle bli fratatt sitt statsborgerskap, selv om de hadde gitt uriktige opplysninger.

Men det har ikke kommet 38-åringen til gode.

Har bodd i Norge i 35 år

UDIs behandling av de gamle sakene etter Listhaug har ført til at til sammen 99 personer fikk tilbakekalt sitt statsborgerskap i 2020 og 2021.

Samtidig som UDI startet behandlingen av de gamle sakene, opprettet de 248 nye saker i fjor og 288 saker året før.

Per i dag ligger det 1122 saker til behandling, opplyser UDI.

Av disse sakene er det sendt ut varsel om tilbakekall til 66 personer.

TV 2 har fått bekreftet at blant dem er det personer som har bodd i Norge i opptil 35 år.

Vondt i hjertet

Omar sier han har angret hver dag siden han fulgte rådet om å oppgi at han var statsløs palestiner da han kom til Norge, mens han egentlig er jordansk statsborger.

Ekteparet støtter hverandre i en tøff tid. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
Ekteparet støtter hverandre i en tøff tid. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Jeg vet at jeg gjorde noe dumt, og har vondt i hjertet for det, men jeg visste ikke at straffen kunne ramme familien min så hardt mange år etterpå, sier han.

UNE legger mer vekt på at Omar har kommet med uriktige opplysninger enn hensynet til barnas beste og familien.

– Vi er klare over at han har bodd i Norge lenge, og at dette får store konsekvenser for han og familien, men hele grunnlaget for oppholdet hans i Norge har vært uriktig fra starten av, kommenterer avdelingsleder i UNE, Georg Magne Rønnevig.

Men familiens advokat mener imidlertid vedtaket er i strid med den nye loven fra 2020, og viser til at Stortinget lovfestet en forholdsmessighetsvurdering, istedenfor en foreldelsesfrist.

– Bakgrunnen er at det må gå en grense for når man som samfunn bør tilgi gamle synder, selv om det er alvorlig å oppgi uriktige opplysninger, sier Møkkelgjerd.

– Familiens valg om de blir splittet

Karim (5) og Seifedin (4) leker, spiller spill og klatrer rundt og opp i fanget til pappa når familien tar imot TV 2 i sitt hjem i Stavanger.

Bamsene med hjemmestrikkede gensere fra mormor får en klem innimellom. Men den norske bakgrunnen til barna er ikke sterkere enn at mor kan ta dem med seg og flytte til Jordan, ifølge UNE.

UNE hevder vedtaket ikke splitter familien, men at det vil skje dersom ikke hele familien velger å flytte til Jordan.

«Dette vil imidlertid være et resultat av familiens valg», skriver UNE.

– Barna har fremdeles sin mor her, og det er heller ingenting som står i veien for at hele familien kan bosette seg utenfor Norge, sier avdelingsleder Rønnevig.

Barna er nært knyttet til far, men hensynet til barna veier ikke tungt nok, mene UNE . Foto: Tom Rune Orset / TV 2
Barna er nært knyttet til far, men hensynet til barna veier ikke tungt nok, mene UNE . Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Men Møkkelgjerd mener UNE ikke har tatt noe hensyn til situasjonen Hanne og barna kommer i ved å utvise ektefellen og pappaen i familien.

– UNE har i denne saken lagt for liten vekt på hvordan omsorgsbelastningen vil bli dersom Omar sendes ut alene, og på hensynet til barnas beste, inkludert barnas rett som norske statsborgere til å vokse opp i Norge, dersom deres mor blir tvunget til å ta barna med seg til Jordan, sier familiens advokat.

Uvirkelig og brutalt

Hanne reagerer sterkt på at UNE påstår at det er opp til henne om familien blir splittet.

– Ungene og jeg er norske. Vi er født og oppvokst i Norge og er vant til å leve i det norske samfunnet og kulturen. Jeg kan ikke leve i Jordan. Det er ikke et land som passer meg, sier hun.

Både Hanne og Omar mener det er riktig med en eller annen form for straff når en person får opphold på grunnlag av uriktige opplysninger, men at tilbakekall og utvisning nå er for strengt, spesielt fordi det vil ramme barna.

– Hva skal de tro? At pappa ikke elsker dem lenger, og bare forlater dem?

Omar er ilagt innreiseforbud til Norge i to år, og kan søke om familiegjenforening etter dette. Men bare behandlingen av søknaden tar lang tid, og svaret er usikkert.

Ekteparet håper nå de vinner fram mot UNE i retten, men er redd for fremtiden.

– Jeg klarer ikke å tenke. Det er så uvirkelig, så brutalt å få vite at mannen min og faren til barna mine må reise ut av Norge, sier Hanne.