Full strid om vindkraftanlegg:

– Han tar med sikkerhet feil

På et møte i januar uttalte olje-og energiministeren at konsesjonene for de omstridte vindkraftanleggene på Fosen er «gyldige». Men høyesterettsdommen er klinkende klar, påpeker professor Øyvind Ravna.

OMSTRIDT ANLEGG: Vindkraftanleggene på Fosen i Trøndelag får nok en omdreining. I en video sier statsråden i Olje- og energidepartementet, Terje Aasland, at konsesjonene er gyldige. Han møter motvind av professor, som mener Høyestrettsdommen er klinkende klar. Foto: Frank Lervik/TV 2
OMSTRIDT ANLEGG: Vindkraftanleggene på Fosen i Trøndelag får nok en omdreining. I en video sier statsråden i Olje- og energidepartementet, Terje Aasland, at konsesjonene er gyldige. Han møter motvind av professor, som mener Høyestrettsdommen er klinkende klar. Foto: Frank Lervik/TV 2

Følgende scene er fra 23. januar i år. På scenen står olje- og energiminister Terje Aasland, møtet i regi av Namsos Arbeiderparti er åpent for alle. Fra salen kommer spørsmål om de omstridte vindkraftanleggene på Fosen. Ett av dem lyder slik:- Høyesterett fastslo at vedtaket om konsesjon på Fosen var ugyldig. Og hvis de er ugyldige, hvorfor går turbinene fremdeles?- Konsesjonen er gitt. Det Høyesterett sa v