VIGGO KRISTIANSEN TIL TV 2:

– Han har frarøvet meg 21 år i frihet

Viggo Kristiansen (43) er ikke overrasket over at Riksadvokaten ønsker å forfølge saken mot Jan Helge Andersen (42). Hans tanker går nå til de avdøde jentenes foreldre.

VAR KAMERATER: Jan Helge Andersen forklarte at Viggo Kristiansen var på åstedet da to jenter ble drept i Baneheia i mai i 2000. Det tror ikke påtalemyndigheten på. Foto: Frode Sunde / Christian Roth Christensen / TV 2
VAR KAMERATER: Jan Helge Andersen forklarte at Viggo Kristiansen var på åstedet da to jenter ble drept i Baneheia i mai i 2000. Det tror ikke påtalemyndigheten på. Foto: Frode Sunde / Christian Roth Christensen / TV 2

– Jeg må si at tilliten min til rettssystemet er styrket etter dette. Når det er sagt, mener jeg at dagens utfall er forventet, sier Viggo Kristiansen.

Han ble i 2002 dømt til 21 års forvaring for overgrep og dobbeltdrap mot to jenter på henholdsvis åtte og ti år.

GJENÅPNER: Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud vil gjenåpne den frifinnende delen av dommen mot Jan Helge Andersen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
GJENÅPNER: Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud vil gjenåpne den frifinnende delen av dommen mot Jan Helge Andersen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Aktors viktigste bevis var forklaringen til Jan Helge Andersen. Den tror ikke lenger påtalemyndigheten på.

TV 2 snakker med ham noen minutter etter at Riksadvokaten har krevd at saken mot Jan Helge Andersen skal gjenåpnes til hans ugunst.

Det betyr at de mener at dommen, der han blir frikjent for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, er feil.

Dersom kommisjonen finner at vilkårene for gjenåpning er til stede, er det stor sannsynlighet for at det blir tatt ut tiltale.

– Skulle skjedd før

Kristiansen sier at han ikke kjenner på glede etter avgjørelsen.

– Jeg skal ikke sitte her og hovere over andres elendighet. Jeg skulle bare ønske at dette skjedde for lenge siden, sier han.

Kristiansen sier at hans tanker går til de avdøde jentenes foreldre.

– Jeg håper de får svarene de ønsker seg og at de kan gå videre, sier han.

Det er stor sannsynlighet for at Baneheia-saken havner i retten, mener to eksperter TV 2 snakket med før avgjørelsen ble fattet.

Det har aldri tidligere skjedd at kommisjonen har sagt nei til gjenåpning når påtalemyndigheten har bedt om dette.

PÅ BADETUR: Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept i Baneheia i mai i 2000. Foto: PRIVAT
PÅ BADETUR: Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept i Baneheia i mai i 2000. Foto: PRIVAT

– Frarøvet 21 år

TV 2 har tidligere skrevet at Kristiansen har anmeldt Andersen for falsk forklaring.

Det er ventet at påtalemyndigheten vil ta stilling til om de ønsker å straffe Andersen for dette etter at saken har blitt behandlet i kommisjonen.

– Jeg håper at rettsstaten gjør det rette og at de straffer ham for dette. Han har frarøvet meg 21 år i frihet, sier Kristiansen.

EN FRI MANN: Viggo Kristiansen avbildet etter at han ble frikjent i Baneheia-saken før jul. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2
EN FRI MANN: Viggo Kristiansen avbildet etter at han ble frikjent i Baneheia-saken før jul. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Oslo politidistrikt har i tidligere påtegninger varslet at det kan bli aktuelt å straffeforfølge Andersen for falsk forklaring mot Viggo Kristiansen.

Slik svarer Andersen

Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, sier til TV 2 at han ikke tror hans klient er spesielt opptatt av anklagene om falsk anklage.

– Det viktigste for ham er naturlig nok anklagen om drap, sier Holden.

Han gjentar at Andersen fastholder sin forklaring om at Kristiansen var med på ugjerningene.

– Hvordan ser han på at saken kan komme opp for retten igjen?

– Han er samlet, og opptatt av at vi skal argumentere best mulig for hans versjon av hendelsesforløpet, dersom det blir en ny runde.

De viktigste bevisene

Ifølge TV 2s opplysninger er DNA-bevisene mot Andersen, opp mot hva han selv har forklart, det mest sentrale for hvorfor de nå mener saken mot Andersen skal gjenåpnes.

De tror rett og slett ikke på forklaringen hans om at Viggo Kristiansen var på åstedet og deltok i ugjerningene.

Både under den opprinnelige etterforskningen og i den nye, som ble iverksatt av Oslo statsadvokatembeter i 2021, ble det gjort flere DNA-funn som knytter Andersen til åstedet.

Det er funnet til sammen 13 DNA-funn av Andersen på åstedet, blant annet i underlivet på begge ofrene.

Det mener påtalemyndigheten rimer dårlig med Andersens egen forklaring, der han sier at han satt med ryggen til under store deler av tiden han oppholdt seg på åstedet.

Flere av DNA-funnene er ifølge politiet forenlige med overgrep.

Andersen selv avviser at han forgrep seg på begge ofrene, og har i tidligere avhør åpnet for at de kan ha havnet på ofrene via såkalt oversmitte, eller under skjulingen av likene.

Ifølge TV 2s opplysninger kan det ta lang tid før en eventuell ny sak mot Andersen vil komme opp for retten.