Han banket gjennom oppsiktsvekkende vedtak

Sigve Bolstad stod i spissen for å fraråde politikolleger å varsle om kritikkverdige forhold. Nå sitter han selv i Justisdepartementet og lover handling.

KONTROVERSIELT: Som leder for Politiets Fellesforbund frarådet Sigve Bolstad politiansatte å varsle. Foto: Terje Pedersen
KONTROVERSIELT: Som leder for Politiets Fellesforbund frarådet Sigve Bolstad politiansatte å varsle. Foto: Terje Pedersen

Det er nøyaktig åtte år siden Sigve Bolstad stod i spissen for et meget kontroversielt forslag. 

Som leder for Politiets Fellesforbund var han med på å fraråde alle medlemmene å varsle om kritikkverdige forhold i politiet.

De mente det ikke var trygt. 

– Slik det er i dag, er det vår vurdering at det er helsefarlig å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, uttalte han i mars 2016. 

Nå er Sigve Bolstad statssekretær for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Landsmøtevedtaket til Politiets Fellesforbund er fremdeles gjeldende. Åtte år senere.

Fryktkultur i politiet 

– Vi tar det på alvor. De varslene som har kommet og også undersøkelsen som har vært gjennomført i forhold til kulturen i politietaten, sier Bolstad. 

Ansatte forteller om trakassering, mobbing og utfrysing. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
Ansatte forteller om trakassering, mobbing og utfrysing. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Han sikter til undersøkelsen hvor 6 av 10 politiansatte mener politiet preges av en fryktkultur. Resultatene fra den omfattende undersøkelsen, som ble besvart av over 3000 politiansatte, ble publisert i Politiforum i september i fjor. 

TV 2 publiserte i februar en sak om politilederen ved Oslo politidistrikt, som ble varslet om gjentatte ganger over en periode på åtte år. Ansatte fortalte om en fryktkultur preget av mobbing og trakassering.

I etterkant av publiseringen har det rent inn med tips. Et tjuetalls politiansatte har fortalt TV 2 om varselsaker de står i eller har stått i og som de mener ikke ble tatt på alvor.

– Jeg tenker det er noe av det som gjenspeiles i den undersøkelsen. Det aktualiserer bare det behovet for å få på plass et nasjonalt varslingsombud, og det får vi på plass nå, sier Bolstad. 

STOLT: Statssekretær, Sigve Bolstad lover et varslingsombud. Foto: Goran Jorganovich  / TV 2
STOLT: Statssekretær, Sigve Bolstad lover et varslingsombud. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Det er ikke gode tall

TV 2 møter statssekretæren på Justis- og beredskapsdepartementets kontorer i Nydalen i Oslo. Han kan enkelt se over til sin forrige arbeidsgiver hos Politiets Fellesforbund.

– Har du gjort deg noen tanker om at man fortsatt står her nå og snakker om varselsituasjonen åtte år etter at du var med på å fatte vedtaket om å ikke varsle? 

– Jeg er faktisk litt sånn stolt av å være en del av en regjering som har tatt det på alvor og har samarbeidet veldig bra med fagforeningene og vernetjenesten og også arbeidsgiver, slik at man samlet sett får på plass et nasjonalt varslingsombud. Det er viktig både for den som varsler og den det blir varslet på.

Et varslingsombud har vært et ønske fra fagforeningen siden Bolstad og  Politiets Fellesforbund fattet vedtaket i 2016.

– Ja altså, det er ikke et godt tall. Og derfor så blir det også tatt på alvor, og det å få på plass et ombud er viktig ikke bare for den som varsler, men også den som blir varslet på. Da blir det en pakke, for å si det sånn, der man ivaretar både varsler og den det blir varslet på. 

Lover oppstart i juli

Han forteller nå at ombudet skal være klare til å behandle saker fra 1. juli.

– Det har vært en kjempebra prosess. Med fagforeningene, med vernetjenesten og oss. Det er rett og slett nybrottsarbeid at denne regjeringen nå får på plass et varslingsombud, sier Bolstad.

Det nye varslingsombudet skal etter planen behandle saker som omhandler varsler på toppledelse, saker der det varsles på behandlingen av varsler og mer komplekse saker i politiet. 

Men de aller fleste varslene vil allikevel behandles i de ulike distriktene og hos Politidirektoratet.

– Hva gjøres for å trygge de ansatte som står i varselsituasjoner i sine distrikt? 

– Nå har det vært viktig å få på plass et nasjonalt varslingsombud. Det andre handler nok litt om holdning og litt om kultur. Hvordan man vil ha det i etaten, og der har vi den største tilliten til at lederne i etaten sammen med partene får til et godt arbeidsmiljø.