Halvert dødelighet hos kreftsyke

Menn som er rammet av prostatakreft har fått et nytt håp. Studier i Norge og Sverige viser at ny behandling hjelper mer effektivt.

De prostatakreftsyke kan lese denne artikkelen med stigende håp. Ved kombinert strålebehandling og hormonbehandling har forskere klart å halvere dødeligheten hos menn med aggressiv form for prostatakreft. Norsk bidrag Forskere ved Radiumhospitalet, St.Olavs og Universitetssykehuset i Stavanger har bidratt til denne studien, som publiseres i legetidsskriftet The Lancet idag. Adresseavisen skriver at dødeligheten har gått ned fra 24 prosent til 12 prosent over en tiårs-pe

Mer innhold fra TV 2