BODDE HOS FORELDRENE: Arbeiderpartiets arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik, her fotografert under en tale på Arendalsuka i august i fjor.
BODDE HOS FORELDRENE: Arbeiderpartiets arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik, her fotografert under en tale på Arendalsuka i august i fjor. Foto: Tor Erik Schrøder

Hadia Tajik til TV 2: Burde informert SMK om at leiekontrakten ble droppet

Mannen som Hadia Tajik sier hun inngikk leieavtale med i 2006, og som ga henne skattefri pendlerbolig i tre år, vil ikke bekrefte leieavtalen overfor TV 2. Tajik sier hun har opptrådt uryddig.

«Jeg ville i dag ha spart meg for mange problemer og spørsmål, dersom jeg for 15 år siden hadde informert SMK om at dette leieforholdet likevel ikke ble tatt bruk. Det var uryddig av meg.» skriver Hadia Tajik i en e-post til TV 2.

Det skriver hun etter at TV 2 tirsdag kveld konfronterte henne med at mannen som i 2006 leide ut leiligheten ikke vil bekrefte at leiekontrakten hun i 2006 fremla for Statsministerens kontor var reell.

Viste frem kontrakt - fikk skattefritak

TV 2 var tirsdag ettermiddag i kontakt med mannen, som hverken ville bekrefte om kontrakten var reell eller stille til intervju om saken.

Tajik fikk i 2006 innvilget skattefri pendlerbolig i Oslo fra Statsministerens kontor da hun ble politisk rådgiver i Jens Stoltenbergs regjering, og VG avslørte søndag at Tajik da dokumenterte sin rett på skattefritaket ved å sende inn en leiekontrakt på en bolig hun aldri benyttet.

Skattefritaket sparte henne for flere tusen kroner i måneden, ifølge VG. Ifølge Folkeregisteret var Tajik på et tidspunkt registrert på adressen, men Tajik nekter å svare på fra og til hvilken dato hun var meldt bosatt på adressen og heller ikke hvorfor.

Taus Tajik

TV 2 har tirsdag sendt en rekke spørsmål til Tajik om leieforholdet:

  1. Du oppgir at du har hatt «reelle boutgifter» på hjemstedet, men at du ikke kan fremvise kvitteringer eller annen dokumentasjon på dette. Du oppgir også at du ikke tør anslå en sum. Hvilken karakter hadde disse boutgiftene, og hvor hyppig hadde du de?
  2. Hva var årsaken til at du ikke flyttet inn i boligen du skrev leiekontrakt for senhøsten 2006?
  3. Hvordan kom denne leieavtalen i stand? (Altså, hvorfor ble det nettopp denne boligen og hva var behovet for et nytt bosted på akkurat dette tidspunktet?)
  4. Har du noe dokumentasjon, utover selve kontrakten, som kan bekrefte at kontrakten var reell og ikke noe du produserte på egenhånd? For eksempel skriftlig kommunikasjon med utleier da kontrakten ble inngått eller at utleier kan bekrefte kontraktens ekthet i dag?

Men ifølge den politiske rådgiveren til Arbeiderpartiets nestleder og arbeidsminister nekter hun å svare.

«Viser til VG-intervjuet om saken, det er dekkende for Tajiks svar.» skriver Tajiks rådgiver Jorid Nordmelan til TV 2.

Sier hun hadde utgifter hos foreldrene

Tajik har uttalt til VG at hun uansett ville hatt rett på skattefritak fordi hun hadde såkalt reelle boligutgifter i boligen hun bodde i, som var hennes foreldres hus i Rogaland.

«Som jeg sa til VG første dag, så ble det ikke noe av dette leieforholdet, da jeg valgte å bo hos mine foreldre der jeg hadde reelle boutgifter» skriver Tajik.

Tajik har til VG sagt at hun ikke tør å anslå hvor mye penger hun brukte på disse boutgiftene, og har avvist å svare på TV 2s spørsmål om hva disse pengene ble brukt på.