HENVENDT TIL PRESSEN: Anders Behring Breivik hadde flere budskap både på plakater, stresskofferten sin og på dressen. Han snakket til pressen om rasekrig før rettssaken. TV 2 har sladdet hans budskap. Foto: Frode Sunde / TV 2
HENVENDT TIL PRESSEN: Anders Behring Breivik hadde flere budskap både på plakater, stresskofferten sin og på dressen. Han snakket til pressen om rasekrig før rettssaken. TV 2 har sladdet hans budskap. Foto: Frode Sunde / TV 2
Breivik på plass i retten:

Hadde med store mengder propaganda og viste nazihilsen til dommerne

SKIEN FENGSEL (TV 2): På vei inn i rettssalen i Skien fengsel spredte Anders Behring Breivik (42) propaganda og viste nazihilsen både til pressen og dommerne.

Breivik henvendte seg umiddelbart til pressen og sa at han ville svare på spørsmål.

Da han fikk spørsmål om han angret på sine handlinger 22. juli 2011, gikk han i gang med å snakke om rasekrig.

På spørsmål fra dommeren om hva som er hans stilling, svarer Breivik at han jobber for den nordiske stat og er stortingskandidat for et nazistisk, ikke-voldelig parti.

– Breivik, slutt med den plakaten

Breivik byttet i 2017 navn til Fjotolf Hansen, men ber i retten likevel om å bli omtalt med navnet han er best kjent under.

FORBEREDT: Anders Behring Breivik rakk bare å svare på ett spørsmål fra pressen før retten ble satt. Han ga uttrykk for at han ønsket å snakke med journalistene i salen. Foto: Frode Sunde / TV 2
FORBEREDT: Anders Behring Breivik rakk bare å svare på ett spørsmål fra pressen før retten ble satt. Han ga uttrykk for at han ønsket å snakke med journalistene i salen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Rettssaken gikk i gang klokken 10 tirsdag. Dommerne skal ta stilling til om det er en tilstrekkelig og nærliggende fare for at Breivik vil begå nye alvorlige lovbrudd dersom han løslates.

Påtalemyndigheten mener det vil innebære en stor fare.

Dette skjer i retten

Anders Behring Breivik har begjært seg løslatt etter minstetiden på ti år av forvaringsdommen. Påtalemyndigheten motsetter seg dette, og derfor skal saken avgjøres i Telemark tingrett.

Domstolen har satt av tre dager – fra 18. til 20. januar – til hovedforhandlingen.

Dag 1:

Etter innledende formalia holder statsadvokat Hulda Karlsdottir sitt innledningsforedrag, hvorpå forsvarer, advokat Øystein Storrvik, får komme med sine merknader.

Anders Behring Breivik forklarer seg for retten og blir eksaminert av aktor og forsvarer.

Dag 2:

Bevisførsel: Vitner og dokumentbevis.

Dag 3:

Partene – aktor og forsvarer – holder sine avslutningsprosedyrer.

Retten kan gi Breivik anledning til å gi noen avsluttende uttalelser før saken tas opp til doms.

Kilde: NTB

Statsadvokat Hulda Karlsdottir tar i retten for seg vilkårene for å forlenge en forvaringsdom, som Breivik ble idømt i 2012. Hun sier at flere har spurt henne om hvorfor terroristen får begjære seg prøveløslatt allerede etter 10 år.

Årsaken er at han har sonet minstetiden, noe som utløser rettigheten til å begjære seg prøveløslatt.

– Det har skjedd en endring i loven siden 2012. Hadde endringen skjedd tidligere, ville minstetiden vært 14 år. Da hadde han ikke kunnet begjære seg løslatt før i 2025, sier Karlsdottir.

Underveis i statsadvokatens innledning viser Breivik frem medbrakte tekstplakater. Etter noe tid får dommer Dag Bjørvik nok. Han tar ordet og henvender seg til Breivik.

– Breivik, slutt med den plakaten under aktors innledning, sier dommeren, og får et «greit» til svar.

Leser 22. juli-dom

Aktor leser opp deler av den opprinnelige dommen fra august 2012. Delene hun leser, omhandler hendelsesforløpet rundt Breiviks handlinger ettermiddagen 22. juli 2011, både i regjeringeskvartalet og på Utøya.

Karlsdottir leser blant annet opp hvor de fornærmede som ble alvorlig skadd eller drept befant seg, og hvordan de døde.

AKTOR: Statsadvokat Hulda Karlsdottir åpner rettssaken med å begrunne hvorfor påtalemyndigheten mener at Breivik ikke kan prøveløslates. Foto: Frode Sunde / TV 2
AKTOR: Statsadvokat Hulda Karlsdottir åpner rettssaken med å begrunne hvorfor påtalemyndigheten mener at Breivik ikke kan prøveløslates. Foto: Frode Sunde / TV 2

Tidligere i sitt innledningsforedrag forklarte hun at handlingene som ble utført i 2011 har stor betydning for den vurderingen retten nå står ovenfor.

Underveis i aktors gjennomgang av drapene bryter Breivik inn og mener hun bør få med at flere av ofrene hadde posisjoner i Arbeiderpartiet. Det vil ikke dommeren høre om før det er 42-åringens tur til å forklare seg

Når aktor leser opp de psykiatriske diagnosene og personlighetstrekkene som er listet opp i 22. juli-dommen, rister Breivik tydelig på hodet.

Blant de sentrale bevisene i retten er rettspsykiater Randi Rosenqvist, som har vurdert Breivik en rekke ganger. Hun vil onsdag vitne i retten om hans progresjon.

EKSPERT: Rettspsykiater Randi Rosenqvist følger rettsforhandlingene og skal selv vitne onsdag. Foto: Frode Sunde / TV 2
EKSPERT: Rettspsykiater Randi Rosenqvist følger rettsforhandlingene og skal selv vitne onsdag. Foto: Frode Sunde / TV 2

I tillegg skal en rådgiver ved fengselet vitne om Breiviks soningsforhold og -progresjon.

– Helt lik situasjon

Breiviks forsvarer, advokat Øystein Storrvik, har varslet at massemorderens soningsprogresjon vil være det viktigste temaet for hans klient.

– Enhver fange, uavhengig av hvor ille det vedkommende har gjort, er, vil ha progresjon i soningen sin. Slik jeg ser det, er situasjonen til min klient nå helt lik som da den ble presentert i åpen rett sist, sa Storrvik til TV 2 i forrige uke.

Han reagerer på at Breivik hele tiden har sittet isolert fra andre innsatte.

Teoretisk sett kan Breivik begjære seg løslatt hvert år fra nå av, men rettsprosesser tar tid. Begjæringer skal inngis, vurderinger og innstillinger innhentes og rettssaker skal berammes og gjennomføres. Dermed anslås det at dette spørsmålet trolig kun ender i retten hvert andre eller hvert tredje år.

– Har han selv noen tro på at han kan bli løslatt?

– Et hvert menneske som er innesperret, tenker den tanken og må det for å overleve. Han sitter i prinsippet, etter mine begreper, i isolasjon. Han har sittet sånn i i 9,5 år. Han har sittet innesperret uten vesentlig kontakt med andre. Da må man tenke at man en dag kommer ut, eller så går det ikke, sier Storrvik til pressen i pausen.

Det må ha gått ett år fra et eventuelt avslag er rettskraftig til man kan begjære seg løslatt igjen.

Torsdag avsluttes rettssaken når statsadvokat Hulda Karlsdottir og forsvarer Storrvik holder sine prosedyrer.