TRUET: Kidnapperne truet og skjøt den fornærmede 21-åringen i Tolga-saken med denne revolveren. Foto: Politiet
TRUET: Kidnapperne truet og skjøt den fornærmede 21-åringen i Tolga-saken med denne revolveren. Foto: Politiet
Tolga-rettssaken:

– Hadde ingen grunn til å tro at 21-åringen var kidnappet

Det er ingen grunn til at den 25 år gamle tidligere realitydeltakeren som kjørte den kidnappede 21-åringen fra Hamar til Oslo kunne vite at han deltok i en kidnapping. Det mener 25-åringens forsvarer, Klaus Arne Munkeby Linnaae. Han prosederte på full frifinnelse under siste dag av Tolga-rettsaken.

Aktor la ned påstand om fra fire og et halvt til ett års ubetinget fengsel for grov frihetsberøvelse for de fire tiltalte i Tolga-saken under sin prosedyre i går.

Under siste dag av rettssaken prosederte forsvarerne på langt lavere straff for sine klienter. Realitydeltakerens advokater prosederte helt til slutt, langt etter tingrettens ordinære stengetid, på full frifinnelse.

Bare simpel frihetsberøvelse

Forsvarer Marius Ihlebæk, som forsvarer 25-åringen som av politiet er blitt utpekt som oppdragsgiveren for bortføringen, mener i sin prosedyre at det er å trekke medvirkningsansvaret for langt å dømme hans klient for grov frihetsberøvelse.

Ihlebæk mener hans klient bare kan dømmes for simpel frihetsberøvelse.

SKULLE KONFRONTERE: Marius Ihlebæk forsvarer 24-åringen som er utpekt av politiet som oppdragsgiveren for Tolga-bortføringen. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2
SKULLE KONFRONTERE: Marius Ihlebæk forsvarer 24-åringen som er utpekt av politiet som oppdragsgiveren for Tolga-bortføringen. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Han viser til at alle de tre som planla bortføringen var klare på at hans klient sa det ikke skulle utøves vold.

– Dette er noe helt annet enn en bevisst ordre om å utøve vold mot de fornærmede i Tolga. Da kan det ikke være slik at fordi han har vært med på planleggingen, skal han stå til ansvar for det andre har gjort, sier Ihlebæk i prosedyren.

– Han har krav på å bli vurdert etter sine personlige forutsetninger, sier Ihlebæk og viser til at enhver skal bedømmes etter sin oppfatning av den faktiske situasjonen på tidspunktet da den straffbare handlingen ble begått.

– Det ble presisert at det ikke skulle utøves vold, og han var totalt uvitende om voldsutøvelsen i Tolga. Han kan derfor ikke bli stilt til ansvar for volden, fremholder Ihlebæk.

– I vår sak er han å regne som en bistandsperson, han bistår i planleggingen, han bistår i å skaffe våpenet.

– I denne saken gjenstår en simpel frihetsberøvelse. Dette skal han straffes for, sier Ihlebæk.

Skulle konfrontere ham med et tyveri

Aktor Vibeke Stolp Ekeland sa i sin prosedyre tirsdag at saken kun handler om selve bortføringen.

– Det saken gjelder er en brutal invadering av et familiehjem, sa politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland, da hun startet sin prosedyre i Østre Innlandet tingrett. Hun ba om fra fire og et halvt til ett år i fengsel for de fire tiltalte.

– Foreldrene fryktet det var siste gang de så sønnen. Det er dette det dreier seg om, sa aktor.

– Det er nok ikke så enkelt, sier forsvarer Marius Ihlebæk i prosedyren onsdag.

– Handler dette om et tyveri av narkotika og kontanter?

– Handler dette om en sak hvor de tiltalte prøvde å hjelpe?

KNUST: Kidnapperne brukte en spade for å knuse seg veg inn i boligen. Foto: Politiet
KNUST: Kidnapperne brukte en spade for å knuse seg veg inn i boligen. Foto: Politiet

Ihlebæk fremholder at frihetsberøvelsen er foranlediget av at fornærmede stjeler fra de tiltalte. At varene som ble stjålet ikke er lovlige, mener han ikke har betydning.

Han sier det gikk rykter om at noe alvorlig skulle skje med 21-åringen.

– Det kommer ikke til å bli anført fra denne siden at det var en redningsoperasjon, sier Ihlebæk.

– Det var utelukkende en handling for å konfrontere 21-åringen med tyveriet.

Marius Ihlebæks medforsvarer, Andreas Ihlebæk, mener at aktors straffepåstand om fire og et halvt år i fengsel er alt for høyt. Både i forhold til frihetsberøvelsen og hans rolle i bortføringen.

FORSVARERE: Andreas (tv) og Marius Ihlebæk forsvarer den 24 år gamle «oppdragsgiveren». Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2
FORSVARERE: Andreas (tv) og Marius Ihlebæk forsvarer den 24 år gamle «oppdragsgiveren». Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Et riktig utgangspunkt vil være ett år og seks måneder, sier Andreas Ihlebæk.

– I forhold til narkotikadelen i tiltalen er det svært usikkert hvilke kvantum som kan legges til grunn. Utgangspunktet bør være fengsel i tre år for dette forholdet.

Han mener riktig utgangspunkt før formildende omstendigheter bør være fengsel i fire år.

– Vi står overfor en tiltalt som har bidratt til sakens opplysning i stort omfang, sier Ihlebæk og mener strafferabatten bør være opptil 30 prosent.

– En riktig straff vil måtte være pluss-minus tre år.

Var på redningsoperasjon

Lars Mathias Undheim forsvarer den 28 år gamle «revolvermannen», mannen som var utstyrt med skuddsikker vest og som avfyrte flere skudd med en gammel revolver. Ett av skuddene traff 21-åringen i rumpa under tumultene i familiens bolig i Tolga.

I motsetning til Ihlebæk fremholder Undheim at han mener hans klient var på en redningsoperasjon.

– Hadde de et forsett om å redde livet hans, spør Undheim retorisk. I følge Undheim er bakgrunnen at 28-åringen trodde den fornærmede 21-åringen skyldte penger til et svært voldelig miljø i Lørenskog.

REDNINGSOPERASJON: Advokat Lars Mathias Undheim er forsvarer for 28-åringen i rettssaken etter bortføringen på Tolga i januar 2022 som avholdes i Østre Innlandet tingrett på Hamar. Foto: Geir Olsen / NTB
REDNINGSOPERASJON: Advokat Lars Mathias Undheim er forsvarer for 28-åringen i rettssaken etter bortføringen på Tolga i januar 2022 som avholdes i Østre Innlandet tingrett på Hamar. Foto: Geir Olsen / NTB

Undheims klient vet på det tidspunktet ikke at dette miljøet ikke er ute etter fornærmede lenger, at han har gjort opp for seg med dette tyveriet fra 24-åringen.

– Han fikk vite at huset var markert og at noen skulle komme og ta livet av fornærmede, sier Undheim. Han hevder klienten hans heller ikke visste hva han skulle være med på denne natten.

– Saken begynner for ham ettermiddagen 1. januar da han ble plukket opp for å være med til Tolga. Han hadde planlagt en date-night med samboeren.

Sammenlignet med dommer fra lignende saker og med tilståelsesrabatt og fradrag for andre forhold mener Undheim 28-åringens straff bør ligge på fengsel i syv til åtte måneder.

– Må få omfattende tilståelsesrabatt

Harald Grape forsvarer 25-åringen som kjørte leiebilen til Tolga, bilen som på vei tilbake kjørte av veien i nærheten av Koppang. Han mener aktors straffeutmåling på fengsel i to år og åtte måneder er ubegrunnet og ligger vesentlig for høyt.

– Det var ikke han som var aggressiv og brøt seg inn i huset, sier Grape.

TILSTÅELSESRABATT: Forsvarer Harald Grape mener hans klient må få en omfattende tilståelsesrabatt fordi han meldte seg selv etter bortføringen. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2
TILSTÅELSESRABATT: Forsvarer Harald Grape mener hans klient må få en omfattende tilståelsesrabatt fordi han meldte seg selv etter bortføringen. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– I bilen fra Tolga var det han som ba 28-åringen slutte å slå fornærmede.

Grape mener klienten hans må få en omfattende tilsåelsesrabatt.

– Han melder seg og går i avhør. Hans motiv er anger og å gjenopprette så godt han kan, sier Grape.

Ber om full frifinnelse for realitydeltakeren

Klaus Arne Munkeby Linnaae forsvarer den tidligere realitydeltakeren som har erkjent å ha kjørt den fornærmede 21-åringen fra Hamar til Oslo. Men han har ikke erkjent straffeskyld for dette.

– Han visste at 24-åringen ville ha tak i fornærmede for å snakke med ham om det som var skjedd (tyveriet av en bag med penger og narkotika), sier Munkeby Linnaae under sin prosedyre.

– Var det noen grunn til at han skulle tro at grunnen til at 24-åringen ville ha tak i fornærmede skulle være av straffbar karakter, spør han retorisk.

MÅ FRIFINNES: Den tidliger realitydeltakerens forsvarer, Klaus Arne Munkeby Linnaae, mener klienten hans ikke kunne vite at at han var med på en kidnapping. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2
MÅ FRIFINNES: Den tidliger realitydeltakerens forsvarer, Klaus Arne Munkeby Linnaae, mener klienten hans ikke kunne vite at at han var med på en kidnapping. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Forsvareren fremholder at hans klient ikke har sett på 24-åringen som en gangster, men at han bruker «norsk tilnærming» i motsetning til «gruppering nummer en».

– Han har vært krystallklar i alle avhør på at han ikke forsto at det var noen frihetsberøvelse. Vi har også hørt to taxisjåfører som heller ikke forsto at det var noen frihetsberøvelse, sier Munkeby Linnaae.

Han fremholder at hans klient først ble vekket etter at fornærmede satt i stua hans med et pledd over seg. Han fikk høre at de hadde kjørt av veien, at fornærmede trengte en bukse og at de trengte transport videre til Oslo.

– Han ble spurt minst fem ganger om han kunne kjøre, han nekter fem ganger, sier Munkeby Linnaae i sin prosedyre.

– Han ble spurt på en kommanderende måte av 28-åringen. Han skulle hjem.

Krever opptil 650.000 i erstatning

Bistandsadvokat Helge Hartz, som representerer 21-åringen som ble kidnappet fra Tolga og foreldrene hans, legger i sin prosedyre ned påstand om at de fire tiltalte i saken må betale samlet sett 200.000 til 250.000 kroner i oppreisningserstatning til 21-åringen og 130.000 til 200.000 kroner til hver av foreldrene.

Hartz fremholder at 21-åringen var i en konstant trusselsituasjon under kidnappingen. Han var også vitne til at hans foreldre ble utsatt for trusler og grov vold.

ERSTATNINGSKRAV: Bistandsadvokat Helge Hartz krever opptil 650.000 kroner i samlet oppreisningserstatning til de fornærmede i bortføringssaken. Foto: Lars Nyland / TV 2
ERSTATNINGSKRAV: Bistandsadvokat Helge Hartz krever opptil 650.000 kroner i samlet oppreisningserstatning til de fornærmede i bortføringssaken. Foto: Lars Nyland / TV 2

Han sier krenkelsene er spesielt store når krenkelsene skjer i hjemmet hvor man skal være trygg.

Han fremholder videre at det ble fremsatt grove trusler med våpen og at 21-åringen ble skutt.

Hartz mener også at fjerdemann, den tidligere realitydeltakeren som kjørte fornærmede fra Hamar til Oslo, er erstatningsansvarlig.

Hartz sier det er tilstrekkelig for erstatningsansvaret at fjerdemann har handlet grovt uaktsomt. Bistandsadvokaten mener 25-åringen i det minste har handlet grovt uaktsom da han samtykket til å kjøre fornærmede til Oslo etter at de andre kidnapperne hadde kjørt av veien.