Norges «gutfordringer»:

­­– Gutter har vært i en blindsone

Brede Hangeland mener det er på høy tid at likestilling handler om mer enn å løfte jenter og kvinner.

MANN NOK: Spilleransvarlig i trenergruppen på landslaget, Brede Hangeland, håper samfunnet beveger seg i en retning der det er mange måter å være mann på. Foto: Pål S. Schaathun/TV 2
MANN NOK: Spilleransvarlig i trenergruppen på landslaget, Brede Hangeland, håper samfunnet beveger seg i en retning der det er mange måter å være mann på. Foto: Pål S. Schaathun/TV 2

Han er nær to meter høy, med over 90 landslagskamper i beina og følger nå opp noen av verdens fremste fotballstjerner som spilleransvarlig på landslaget. 

Men landslagslegenden Brede Hangeland sitter også i det regjeringsoppnevnte mannsutvalget, som legger fram sine funn og anbefalinger denne våren. 

– Likestillingen har kommet veldig langt, på vegne av jentene. Nå er det på høy tid å se de guttene som faller inn i en blindsone, sier Hangeland til TV 2.

Faller utenfor

– Vi vet jo at det er flest menn med makt, størst formuer og størst frihet. Så hva er egentlig problemet dere skal løse?

– Det er et viktig spørsmål. Vi vet at mange menn har viktige maktposisjoner og store formuer, men samtidig har vi en del gutter og menn som faller utenfor fellesskapet, sier Hangeland.

MANGE BALLER I LUFTEN; Hangeland har jobbet i nær to år med likestilling fra menns- og gutters perspektiv ved siden av jobben for landslaget. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2
MANGE BALLER I LUFTEN; Hangeland har jobbet i nær to år med likestilling fra menns- og gutters perspektiv ved siden av jobben for landslaget. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Utvalget har brukt nesten to år på sette seg inn i likestillingsutfordringer for menn og gutter.

Hangeland mener dagens norske unge menn har vokst opp i et samfunn som etter «alle praktiske formål er likestilt.»

– Den generasjonen med unge menn og gutter kjenner seg nok ikke helt igjen i beskrivelsen av et samfunn som behandler kvinner veldig urettferdig, sier Hangeland.

Trang mannsrolle

I arbeidet i utvalget har Hangeland deltatt i debatt om hva det betyr å være mann i dag, og hva som er mann nok?

– For mange unge menn er rommet for å være mann ganske trangt.

Hangeland håper samfunnet beveger seg i en retning der det er mange måter å være mann på, ikke bare den sterke forsørgeren.

– Jeg tror en del unge menn sliter med å finne seg selv i kravene til mannen. 

– Hvordan er rommet for å være mann på ulike måter i fotballen? 

– I idretten handler det meste om å være sterk, vinne og ikke vise svakhet. Det kan være krevende. Det er lett å tenke at så fort du viser sårbarhet så går du litt imot misjonen i toppidrett, sier Hangeland.

Hans erfaring er samtidig at i gode lag er det alltid en lav terskel for å vise sårbarhet. 

ROM FOR Å DELE: Hangeland prøver å bygge en kultur for å være mann på ulike måter på landslaget. Her med Erling Braut Haaland. Foto: Vegard Grøtt / NTB
ROM FOR Å DELE: Hangeland prøver å bygge en kultur for å være mann på ulike måter på landslaget. Her med Erling Braut Haaland. Foto: Vegard Grøtt / NTB

– Hverdagsproblemer skal du helst legge igjen hjemme, men større problemer som kan påvirke det du leverer, er det alltid rom for å dele. Det kreves at det er en kultur for det.

– Hvordan jobber du selv med å bygge en slik kultur der du jobber?

– Jeg prøver å lage en kultur som handler om å være ekte og trygg på hverandre, og ikke drive med skuespill. Jeg er ikke noe hobbypsykolog, men jeg prøver å være en mentor, en god venn når det trengs. De guttene håndterer stort sett problemene sine selv, men jeg håper de tenker det er rom for å dele utfordringer om de har det.

– Trist

Mye tyder likevel på at kulturbyggingen i fotballen må fortsette.

Selv i 2024 har ikke en toppfotballspiller stått åpent fram som homofil. 

– Det forundrer meg, og det er trist, sier Hangeland.

Han er sikker på at det er fotballspillere i toppdivisjonene som er homofile uten at de har sagt dette åpent. Det mener han det ikke burde være.

AKSEPT: Hangeland er sikker på at den første norske toppfotballspilleren som står fram som homofil vil bli møtt med aksept. Her sammen med landslagstrener Ståle Solbakken. Foto: NTB
AKSEPT: Hangeland er sikker på at den første norske toppfotballspilleren som står fram som homofil vil bli møtt med aksept. Her sammen med landslagstrener Ståle Solbakken. Foto: NTB

– Fordi på de lagene jeg har spilt på kan jeg ikke se for meg at noen hadde møte det med noe annet enn aksept. Men det er opplagt en terskel der fremdeles som vi må jobbe videre med.

– Lovverk henger etter

TV 2 har den siste tiden spurt ungdomspartiledere om hva de peker på som  de fremste likestillingsutfordringene for gutter og unge menn i dag.

Forskjeller mellom gutter og jenter i skolen

  • Jenter har bedre språkforståelse en guttene allerede før de begynner på skolen, mens gutter har bedre romforståelse enn jenter i 4–6-årsalderen.
  • Nær 70 prosent av de som får spesialundervisning i grunnskolen er gutter.
  • Det er også flere gutter som faller fra videregående opplæring.
  • I 2022 passerte andel kvinner menn med lang høyere utdanning for første gang.
  • I 2040 forventer SSB at det vil være 87 prosent av kvinnene mot 61 prosent av mennene som har fullført høyere utdanning.
  • Kilde: SSB og NOU 2019: 3

Flere av dem peker på skole som den viktigste arenaen. Det er et av mange temaer utvalget har gått inn i.

– Skole er et interessant tema. En ting er at det er store forskjeller i resultat, men det er også et spørsmål om hvor godt skolen passer for gutter sammenlignet med jenter.

Selv har Hangeland i utvalgsarbeidet vært spesielt engasjert i mannens rolle i familien.

HEVE STATUS: Hangeland mener det gjenstår et arbeid med å heve menns status som omsorgsperson. Foto: Vegard Grøtt/NTB
HEVE STATUS: Hangeland mener det gjenstår et arbeid med å heve menns status som omsorgsperson. Foto: Vegard Grøtt/NTB

– Man kan argumentere for at mannen ikke har samme status som omsorgsperson som kvinnen. Både lovverk og sosiale normer henger litt bak. Vi må heve statusen til mannen som omsorgsperson.

– Hva i lovverket henger bak?

– Flere har løftet eksempler på det både når det gjelder permisjonsrettigheter og foreldrepenger, sier Hangeland som er forsiktig med å røpe detaljer fra tiltakene utvalget vil foreslå for regjeringen.

Selve rapporten til mannsutvalget legges fram 22. april.