Norges «gutfordringer»:

– Gutter får færre muligheter

Hvis Unge Høyre-leder Ola Svenneby får en gutt og en jente, er han ikke i tvil om hvem han hadde vært mest bekymret for.

UROLIG: Unge Høyre-leder Ola Svenneby mener det er en dårlig idé å fortelle unge gutter at de bør bli som unge jenter. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
UROLIG: Unge Høyre-leder Ola Svenneby mener det er en dårlig idé å fortelle unge gutter at de bør bli som unge jenter. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

I vår kommer mannsutvalget med sin rapport med råd til politikerne, etter å ha jobbet to år med gutter og menns likestillingsutfordringer.

Mens 8. mars nærmer seg er Ola Svenneby tydelig på at det er et uttrykk han mener har mistet relevans: «Knus patriarkatet».

Patriarkat betegnes som en sterkt mannsdominert samfunnsform. 

– Ja, hvilket patriarkat? Hvis du ser hvem som lykkes i dag, så er det ikke jentene jeg er mest bekymret for, sier Svenneby til TV 2.

Svenneby mener dette er et type utsagn som gjør at gutter føler de ikke blir tatt på alvor.

– Dessuten tror jeg det er en dårlig idé å mene at riktig løsning for unge gutter er å fortelle dem at de bør bli som unge jenter.

– Mest bekymret for gutten

Svenneby er ikke i tvil om hvem han hadde vært mest urolig for dersom han hadde blitt far til en gutt og en jente.

MER DISIPLIN: Unge Høyre-lederen vil ha mer disiplin i skolen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
MER DISIPLIN: Unge Høyre-lederen vil ha mer disiplin i skolen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Hvis jeg hadde blitt pappa til en gutt og en jente, så hadde jeg vært mest bekymret for guttens muligheter til å lage sitt eget liv, sier Svenneby, og utdyper:

– Spesielt hvis de hadde vokst opp i Hedmark der jeg kommer fra, som er et av de stedene hvor forskjellen i skoleresultatene mellom gutter og jenter er stor

Han viser til at kjønnsskjevheten forplanter seg helt opp til høyere utdanning.

– Det er bra at jenter har fått større valgmuligheter, men nå ser vi at gutta får færre, mener Svenneby.

– Mer disiplin 

Forskjeller mellom gutter og jenter i skolen

  • Jenter har bedre språkforståelse en guttene allerede før de begynner på skolen, mens gutter har bedre romforståelse enn jenter i fire-seksårsalderen.

  • Nær 70 prosent av de som får spesialundervisning i grunnskolen er gutter.

  • Det er også flere gutter som faller fra videregående opplæring.

  • I 2022 passerte andel kvinner menn med lang høyere utdanning for første gang.

  • I 2040 venter SSB at det vil være 87 prosent av kvinnene mot 61 prosent av mennene som har fullført høyere utdanning.
  • Kilde: SSB og NOU 2019: 3

Unge Høyre-lederen har en klar formening om hva som må til for at flere av gutta skal mestre skolehverdagen bedre, noe han nylig løftet i en ungdomspartilederdebatt i regi av Agenda.

– Det første handler om å få mer disiplin inn i skolen, for det andre må vi ha mer fysisk aktivitet. Så er det også en del gutter som responderer bra på konkurranse. 

LER IKKE: Svenneby tror en del av gutter, med rette, har følt at deres utfordringer har blitt latterliggjort. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
LER IKKE: Svenneby tror en del av gutter, med rette, har følt at deres utfordringer har blitt latterliggjort. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Han mener det blir for enkelt å si at det eneste som trengs er en mer praktisk orientert skole.

– Nær 60 prosent av guttene som deltok i skolevalget sier i en spørreundersøkelse at det er nok likestilling eller at likestillingen har gått for langt. Hva tenker du om det?

– Det var ikke spesielt overraskende. Unge menn og gutter har ikke blitt møtt på en god nok måte. Tvert imot tror jeg en del av gutta, med rette, har følt seg latterliggjort når deres utfordringer har blitt løftet frem, sier Unge Høyre-lederen. 

– Jeg tror vi først og fremst må starte med å anerkjenne problemene deres, sier han.