UTEN BARN: Det er snart gått tre år siden han hadde noen særlig kontakt med barna sine. Han påstår at mor saboterer samværet. Foto: Stein Roar Leite/TV 2
UTEN BARN: Det er snart gått tre år siden han hadde noen særlig kontakt med barna sine. Han påstår at mor saboterer samværet. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

Guttene hans har fått møte pappa noen timer på tre år

Han husker den gode sommerdagen da retten besluttet at sønnene skulle bo hos pappa inntil videre. Men den bange anelsen om at dette kom til å bli forpurret lå og murret. Anelsen skulle bli til vond virkelighet.

Paret i Trøndelag hadde kjent hverandre fra barndommens dager, men i likhet med ganske mange andre par valgte de å skille lag. En beslutning de var enige om.

Siden har de vært uenige om det meste. En del år var sønnene hos dem begge, selv om mor hadde dem mest. Men underveis mente far til barna at han kunne se et mønster. Han sier til oss at hun, barnas mor, gradvis utviklet et anti-forhold til ham.

Og da han fikk ny kjæreste ble tingene enda verre, ifølge mannen.

Døra slått igjen

Trebarnspappaen møter oss i Trondheim. Det er der de to yngste sønnene hans bor. Men han får ikke møte dem.

De to guttene i tenåra har knapt sett sin egen far på tre år. Med tanke på at det var faren deres som i tingretten ble tilkjent midlertidig hovedansvar, er det egentlig helt utrolig.

Men august 2019 ble døra slått igjen for mannen fra det lille stedet et sted i Trøndelag. Noen få timer i lag med barna i løpet av de siste tre åra er alt.

Hva skjedde?

Ville bo hos pappa

Han har kjøpt konsertbilletter - nok en gang - og håper på at tenåringssønnene vil slå til. Turen fra hjemstedet tar flere timer. Men han kan ikke la være å prøve å få møtt dem. Håper er ikke helt slukket.

– Det virket nærmest som om hun skulle hevne seg på meg, da jeg fikk ny kjæreste, kanskje fordi at jeg hadde gått videre i livet.

Relasjonen mellom de to tidligere samboerne ble stadig mer anstrengt, og et stykke uti 2019 signaliserte hun flytting til til Trondheim, som ligger flere timers kjøring unna, på grunn av ny jobb. Flytteplanene gjorde at han bestemte seg for å ta saken til retten.

VAR FORETRUKKET AV SØNN: Den yngste sønnen betrodde seg til lærere, og var tydelig på at han ville bo hos faren. Foto: Stein Roar Leite/TV 2
VAR FORETRUKKET AV SØNN: Den yngste sønnen betrodde seg til lærere, og var tydelig på at han ville bo hos faren. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

Sakkyndige ble involvert. Psykologen skriver at han oppfatter at den yngste i barneskolen ville bo hos pappaen, og ikke flytte med mor.

– Han fortalte læreren sin at mora ble sint når han sa til henne at han ville bo mer hos faren.

Han betrodde seg til både lærere og psykologen om at moras sinne førte til at han ikke lenger torde å ta opp spørsmål angående bosted.

Det var heller ikke greit at yngstesønnen fortalte mor om hva de fant på under samværene hos far, skriver den sakkyndige i en rapport.

BLE FLYTTET: Guttene fra det lille stedet ble flyttet et godt stykke unna, det tar flere timer å komme seg derfra til deres nye bosted Trondheim. Foto: Stein Roar Leite/TV 2
BLE FLYTTET: Guttene fra det lille stedet ble flyttet et godt stykke unna, det tar flere timer å komme seg derfra til deres nye bosted Trondheim. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

Den mellomste sønnen har hele tida vært mye mer knyttet til sin mor, men heller ikke han ville flytte den lange veien til Trondheim.

– Ja, de ville jo ikke flytte fra vennene sine, familie og skole- og fritidsaktiviteter. Særlig den yngste, da i barneskolealder, var klar på at han ville bo hos meg.

Faren er fortvilet fordi han ikke lenger oppnår kontakt med de to yngste. Gjennom tre år har de knapt møttes. Han er av den formening at mora deres utsetter ham for samværssabotasje.

Parets eldste sønn er i tyveårene og har bostedsadresse registrert hos faren. Han befinner seg nå på en annen kant av landet, og ønsker å opprettholde god kontakt med begge foreldrene.

Begge har foreldrekompetanse

– Begge foreldrene har gode omsorgsevner, skrev tingretten i sin kjennelse, for litt over tre år siden. Videre står det at begge barna har god tilknytning til sine foreldre.

Men retten besluttet at sønnene skulle ha midlertidig fast bosted hos sin far på det lille stedet.

– Det skyldes at barna har uttalt at de ønsker å bli boende, og ikke flytte, ifølge retten.

Den sakkyndige psykologen skriver at «Ingen av barna ønsker å flytte til Trondheim hvor de ikke har noen tilhørighet». Og retten vektlegger hva Barneloven sier om at barn i stor grad skal høres.

Også i flere samtaler med tidligere lærere var den yngste gutten tydelig på at faren var den foretrukne når mor flyttet til Trondheim.

Han vi møter forberedte seg på å ta imot guttene sine. Og han søkte - og fikk - ny fast jobb som ikke medførte reising.

Men sommeren skulle snu alt på hodet.

Like før gutta skulle flytte inn hos ham meldte mora deres flytting til Trondheim, for seg og sønnene! Et faktum barnas far ble presentert for samme dag som sønnene egentlig skulle flytte inn hos ham. Som retten jo hadde bestemt knappe to måneder før.

– Du er ikke til å stole på

Setningen fra sønnene hans kom bardus på. Under et besøk hos ham sensommeren 2019 virket de nærmest fiendtlig innstilt.

– Deg kan vi ikke stole på, det har mamma sagt, kom det fra den yngste sønnen.

Han som hele tida hadde vært klar på at han helst vil bo hos pappa.

– Vi kan ikke bo her så nå flytter vi til Trondheim.

Ifølge deres far kom de opp med ulike historier om hva faren og hans kjæreste skulle ha sagt og gjort.

Var noe av dette sant?

– Ingenting av dette stemte! Og jeg spurte : tror dere selv på noe av dette, da? Og minstemann svarte at, jo, mamma sa det!

De to strøk på dør, og starten på et - så langt - treårig mareritt begynte for faren deres.

Den sakkyndige psykologen undrer seg over denne tydelige holdningsendringen hos den yngste, og beskriver den som «påfallende». På få måneder gikk han fra å ville bo mye hos pappa til å nekte samvær.

Kontakten forsvinner

Barnas mor flyttet til Trondheim, og til den nye jobben hun har fått, nøyaktig slik hun hadde varslet om. Til den sakkyndige i saken forteller hun at det er vanskelig for henne at guttene ikke ønsker å flytte på seg. Men «hun tror det vil bli greit for dem når de først har flyttet, og hun vil bestrebe seg på å legge forholdene til rette for at de skal få mest mulig samvær med far».

Den betente striden ble nok en gang brakt inn i rettssalen. For nær tre år siden møtte guttenes far opp i retten, denne gangen svært resignert, og mente det beste ville være å oppnå en samværsavtale gjennom et rettsforlik. Nå hadde jo ungene hans blitt bosatt i Trondheim.

Og rettsforliket viser at de to guttene skal ha fast bosted hos mor. Men med omfattende samvær med pappaen.

ENIGE: Foreldrene ble enige om å bruke Kirkens bymisjon sin omsorgsstasjon for å få hjelp til samværsdelingen. Foto: Stein Roar Leite
ENIGE: Foreldrene ble enige om å bruke Kirkens bymisjon sin omsorgsstasjon for å få hjelp til samværsdelingen. Foto: Stein Roar Leite

Rettsforliket presiserer også at foreldrene forplikter seg til å samarbeide med Kirkens bymisjon sitt tilbud OBU (omsorgsstasjon for barn og ungdom). Dette munnet ut i ingenting. Ifølge barnas far fordi hans eks-samboer ikke møtte ved flere anledninger. Hun påberopte seg «time out».

– Hver gang jeg tar kontakt med henne nå, ringer eller skriver, så får jeg høre at guttene mine sjøl ikke ønsker noen kontakt, og hun sier at det helt og holdent er opp til meg å gjenopprette kontakten med gutta, forteller faren.

Til retten uttaler den sakkyndige psykologen at han oppfatter «at mor i alle fall ikke i tilstrekkelig grad har bestrebet seg for å legge forholdene til rette og motivere barna for samvær med far».

I en undersøkelse TV 2 omtalte i fjor kom det fram at mange samlivsterapeuter har opplevd at en av foreldrene har forhindret samvær for den andre.

Dess mindre samvær - dess mer bidrag

For trebarnspappen har tilnærmet null samvær med barna ført til at han må betale 10.060 kroner i bidrag månedlig.

– Rettsforliket fra november i 2019 er ikke verdt papiret det er skrevet på. Der står det beskrevet hvilke helger de skal være hos meg, hvilke og hvor lange ferier og så videre. Men ikke noe av dette har skjedd.

– NAV framstår som et mangehodet troll på meg, korrespondansen med dem går over min forstand.

TV 2 har tidligere omtalt flere saker der foreldre som føler seg utsatt for såkalt samværssabotasje ønsker å gå til gruppesøksmål mot staten. Saksøkerne mener det er feil at NAV pålegger økt barnebidrag til foreldre som hindres i å ha samvær.

NAV har svart i TV 2s sak 5.mai i år, at de har loven på sin side når de pålegger foreldre som har samværsavtale, rettsforlik eller dom på samvær, å betale barnebidrag for de dagene de blir hindret i å ha samvær med eget barn.

ALENE INNTIL VIDERE: Han øyner et visst håp, sjøl om det har virket håpløst fram til nå. Foto: Stein Roar Leite/TV 2
ALENE INNTIL VIDERE: Han øyner et visst håp, sjøl om det har virket håpløst fram til nå. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

Hindres i samvær

Trebarnsfaren fra det lille stedet endte med å måtte gå på konserten i Trondheim alene. Sønnene ønsket ikke å være med på konserten han hadde kjøpt billetter til. Det fikk han en sms om.

Han øyner likevel et lite, smalt håp.

– De kom faktisk på arbeidsplassen min for å besøke meg, etter at jeg hadde invitert dem. Besøket varte i én time, så det er da noe. Da har jeg sett dem til sammen i syv til åtte timer siden sommeren 2019.

Slik han ser det belønner NAV foreldre som ikke samarbeider om ungene. Og han kjenner seg igjen i TV 2s første sak om dette; «Maria» fortalte høsten 2020 om det hun mener er samværssabotasje.

Med sin kunnskap i dag vet han at han aldri skulle ha gått med på forliket. For i rettssalen den dagen i 2019 tapte han alt!

TV 2 har vært i muntlig og skriftlig kontakt med hans motpart, barnas mor, som meddeler at hun ikke ønsker å bidra i denne saken.