Spion-saken:

Gransker sikkerhetssvikt – hadde ikke sikkerhetsklarering

Det Norske Veritas GL sier de jobber med å finne ut av hvorfor sikkerhetsrutinene ikke fanget opp aktiviteten til deres spionsiktede ansatt.

TV 2 opplyser: I den opprinnelige versjonen av denne saken ble den siktede identifisert med navn og bilde. Mannen var på dette tidspunktet siktet for spionasje til fordel for Russland, med en strafferamme på opptil 15 år. Mannen ble senere tiltalt for grov korrupsjon, og risikerer inntil ti års fengsel. Grunnet en mindre alvorlig tiltale enn det som først var siktelsen, har TV 2 valgt å anonymisere mannen. Endringen i saken ble gjort og publisert 16.11.2022 klokken 09.32.

Mandag ble spionsiktede norsk-inderen varetektsfengslet i fire uker.

50-åringen har de siste årene hatt en sentral stilling i Det Norske Veritas (DNV GL).

Den siktede har i avhør innrømmet å ha gitt ut informasjon og mottatt penger for denne informasjonen. Han nekter straffskyld etter siktelsen.

DNV GL sier til TV 2 at de er opptatt av å legge til rette for politiet og deres arbeid.

Ikke sikkerhetsklarering

De frykter at denne saken vil gå utover selskapets tillit.

Mediedirektør Per Wiggo Richardsen skriver i en epost til TV 2 at de lever av tillit og at de har stort fokus på hvordan de som organisasjon etablerer og forvalter tillit.

Han skriver at selskapet har klare krav og rutiner både ved ansettelser og gjennom ansettelsesperioden.

– Men i bunn ligger selvfølgelig også tillit til hver enkelt ansatte. Tillit kan misbrukes. Det har skjedd her, skriver Richardsen.

– Vi frykter selvfølgelig at tilliten til vårt selskap kan bli påvirket av denne saken, men det er vår oppgave i vår kontakt med kunder og omverden å sørge for at tilliten forblir sterk, skriver han videre.

Videre får TV 2 opplyst at siktede ikke hadde sikkerhetsklarering, og at han derfor ikke jobbet på prosjekter for forsvarsindustrien, Forsvaret, eller andre kunder og etater som krever sikkerhetsklarering.

Richardsen opplyser at mannen jobbet for å fremme makt i arbeidet med DNV GLs forretningsområde Oil&Gas. Videre sier han at siktede ikke har hatt personalansvar på mange år, og at han i tiden han har jobbet der har arbeidet på et begrenset antall prosjekter, hovedsakelig innen fagfeltet materialteknologi.

Ikke fanget opp

Stiftelsen Det Norske Veritas er majoritetseier i DNV GL, som er et internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med hovedkontor i Norge.

Selskapet sier at de tok umiddelbart fatt på arbeidet med å informere alle som er berørt av saken, både kunder og kolleger.

De skriver at de har etablert et internt team som følger saken videre.

– Hvorfor fanget ikke sikkerhetsrutinene til DNV GL opp denne mannens aktivitet?

– Det er vanskelig å kommentere dette nå, saken ble først kjent i går. Men dette er selvfølgelig blant de spørsmålene vi ønsker å finne ut av, skriver Richardsen.

DNV GL skriver at de forholder seg til personvern og konfidensialitet vedrørende disse spørsmålene.

Kartlegger arbeid

Mannen jobbet som forsker i Sintef fra 2005 til 2007.

Til Adresseavisen sier direktør for strategi og kommunikasjon i Sintef, Vincent Wego Fleischer, at jobber med å kartlegge hans arbeid i tidsperioden.

Direktøren sier de har løpende dialog med PST rundt rutiner for å sikre lokaler, materialer, laboratorier, dokumenter, rapporter og kilder mot misbruk av informasjon.

– Vi vet ikke så mye om situasjonen på nåværende tidspunkt, men det er bekymringsfullt at det tilsynelatende har vært spionasje mot norske interesser. Nå kartlegger vi hva den siktede drev med da han var ansatt som forsker hos oss, sier han til avisen.

Mannen tok i 2001 en doktorgrad ved Institutt for materialteknologi ved NTNU.

Begjærte seg løslatt

Den spionsiktede mannen begjærte seg løslatt under varetektsfengslingen mandag.

– Det jeg kan si, er at han ikke erkjenner straffskyld. Han har forklart seg og er villig til å forklare seg ytterligere til politiet, sa siktedes forsvarer Marianne Darre-Næss etter fengslingsmøtet.

TV 2 har ikke lyktes i å få en kommentar fra hans forsvarer tirsdag.

I kjennelsen fra tingretten står det at den siktede gjennom sitt arbeid har hatt tilgang til sensitiv informasjon som anses som hemmelig i straffeloven § 123s forstand.

Det vises videre til at siktede i avhør har opplyst at han har overlevert informasjon og mottatt penger for denne informasjonen.

Ifølge PST har mannen hatt flere møter med en russisk etterretningsoffiser.

– Siktelsen tar utgangspunkt i at det har vært møter mellom siktede og en russisk etterretningsoffiser, sa politiadvokat Line Nyvoll Nygaard i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mandag.

Den siktede mannen har ikke erkjent at informasjonen var egnet til å skade nasjonale interesser. Retten mener imidlertid at det er sannsynlig at siktede har forstått hvem han møtte og at han har delt skjermingsverdig materiale.

Mannen ble pågrepet av politiet lørdag 15. august, siktet for overtredelse av straffeloven § 124 jf. § 123.

Dette omhandler avsløring av statshemmeligheter og grov avsløring av statshemmeligheter. Brudd på paragraf 123 kan straffes med bot eller inntil tre års fengsel, mens brudd på paragraf 124 kan straffes med fengsel inntil 15 år.

Relatert

Mer innhold fra TV 2