Gransker kollisjon på Ekofisk

Petroleumstilsynet vil granske kollisjonen mellom supplyskipet Big Orange og en plattform på Ekofisk-feltet natt til mandag 8. juni.

Big Orange mistet motorkraften og drev inn i vanninnsprøytingsplattformen 2/4-W, noe som rammet deler av produksjonen på feltet. Plattformen fikk skader på innretning, bru og brønnutstyr.

Petroleumstilsynet beskriver hendelsen som alvorlig og med et «storulykkespotensial».

Foruten å følge opp operatøren ConocoPhillips og det videre arbeidet med plattformen, skal tilsynet granske hendelsen og blant annet se på om det har vært noe brudd på regelverket. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2