Gram bekrefter: Beholdt lakseaksjer i fire måneder som statsråd

Da Bjørn Arild Gram (Sp) ble statsråd, eide han aksjer i Telenor og oppdrettsselskapet NTS. Han solgte kun Telenor-aksjene umiddelbart.

AKSJEDEBATT: Regelverket for aksjehandel blant regjeringsmedlemmer skal nå gjennomgås. Bjørn Arild Gram har selv eid aksjer som statsråd. Foto: Simen Askjer  / TV 2
AKSJEDEBATT: Regelverket for aksjehandel blant regjeringsmedlemmer skal nå gjennomgås. Bjørn Arild Gram har selv eid aksjer som statsråd. Foto: Simen Askjer / TV 2

Da Senterpartiet-politiker Bjørn Arild Gram ble utnevnt til kommunal- og distriktsminister høsten 2021, ble det gjort en gjennomgang av hans eierinteresser.

Gram eide aksjer i to selskap: Telenor og NTS. Sistnevnte har siden 2017 hatt som formål å produsere og selge marine arter.

Etter gjennomgangen i Kommunaldepartementet besluttet Gram å selge aksjene i Telenor for 163.800 kroner.

– Kommunal- og distriktsdepartementet har ansvaret for saker om elektronisk kommunikasjon og digitalisering, og det var da naturlig å vurdere aksjene i Telenor, skriver Gram i en e-post til TV 2.

Han ble imidlertid sittende på aksjene i lakseselskapet NTS i fire måneder som statsråd.

EIDE AKSJER: Oktober 2021 får Bjørn Arild Gram nøklene til Kommunaldepartementet og eide da aksjeposter i to store selskap. Foto: Heiko Junge
EIDE AKSJER: Oktober 2021 får Bjørn Arild Gram nøklene til Kommunaldepartementet og eide da aksjeposter i to store selskap. Foto: Heiko Junge

Aksjedebatten

Tidligere i sommer måtte forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) gå av grunnet av sine eierinteresser i våpenselskapet Kongsberg Gruppen.

Saken startet en offentlig debatt om hvorvidt politikere bør kjøpe og selge aksjer.

Stortingets kontrollkomite besluttet å åpne kontrollsak mot Støre-regjeringen, etter en rekke saker om regjeringsmedlemmers habilitet.

Statsminister Jonas Gahr Støre er nå i gang med en gjennomgang av regelverket rundt aksjehandel for medlemmer av regjeringen.

Blir et lakseselskap

Tidslinje

2000-2004: Gram deltar i et aksjeprogram som ansatt i Telenor.

2005: Gram kjøper en aksjepost i NTS, tidligere Namsos Trafikkselskap, som opprinnelig drev med lastebiler, ferger og busstransport.

2008: NTS satser for første gang på oppdrettssektoren.

2014: NTS selger selskapets aksjer i NTS transport for å rendyrke NTS-konsernets fokus på maritim virksomhet.

2016: NTS har blitt landets tredje største brønnbåtrederi. Brønnbåter frakter levende fisk fra oppdrettsanlegg til slakteri.

2017: NTS endrer formelt formålet til selskapet i Brønnøysundregisteret til å gjelde produksjon, videreforedling og salg av marine arter, ifølge Brønnøysundregistrene.

16.juli 2021: NTS går for større markedsandeler og annonserer at de vil kjøpe alle aksjer i Norway Royal Salmon.

14. oktober 2021: Gram blir utnevnt som kommunal- og distriktsminister i Støres regjering.

1. desember. 2021: Gram selger Telenor-aksjer for 163 800 kroner, etter en vurdering av departementet.

14. februar 2022: Det offentliggjøres at SalMar skal fremsette et frivillig tilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i NTS.

17 og 18. februar: Gram selger 700 aksjer i NTS for 85 000 kroner i forbindelse med at store aktører kjøpte seg opp i selskapet.

I 127 dager som statsråd satt Gram på aksjer i NTS.

Historikken hans i selskapet er som følger:

Gram kjøpte seg inn i 2005 da selskapet het Namsos Trafikkselskap og drev med lastebiler, ferger og busstransport.

– Bakgrunnen for kjøpet var en intensjon om å understøtte det lokale i selskapet. Kjøpesummen den gang tror jeg var om lag 5000 kroner, forklarer Gram.

Senere byttet selskapet navn til NTS og begynte å satse på oppdrettssektoren.

I 2016 annonserte de at de vil kjøpe opp hele Norway Royal Salmon.

I 2017 var NTS blitt et helintegrert havbruksselskap og landets tredje største brønnbåtrederi.

Solgte for 85.000 kroner

Fire år senere, i oktober 2021, ble Gram statsråd i Kommunaldepartementet. Da solgte han samtidig Telenor-aksjene sine for å unngå habilitetstrøbbel.

– Vurderte du å selge aksjene i NTS samtidig - hvorfor ble de ikke solgt?

– Gjennomgangen etter regjeringsskiftet dreide seg om det ansvarsområdet jeg fikk som kommunal- og distriktsminister, sett i sammenheng med at jeg ved tiltredelse eide aksjer i Telenor.

Imidlertid solgte Gram NTS-aksjene i februar i 2022, etter fire måneder som statsråd.

På dette tidspunktet hadde lakse-milliardær Gustav Witzøe og hans selskap Salmar kjøpt opp NTS.

For aksjene fikk Gram 85.000 kroner.

– Salget skjedde i forbindelse med at store aktører kjøpte seg opp i selskapet, skriver han til TV 2.

Forsvarsdepartementet, der Gram i dag er statsråd, sier til TV 2 at Gram ikke satt på innsideinformasjon på salgstidspunktet i februar.

– Følsomt og potensielt vanskelig

Gram understreker at det ikke er i strid med reglementet å eie aksjer som statsråd, men at det er høy bevissthet rundt dette nå.

– Jeg synes derfor det er greit at jeg tidlig etter at jeg ble statsråd solgte meg ut av disse to børsnoterte selskapene, og således ikke har habilitetshensyn å ivareta i forhold til et slikt eierskap.

Han har ingen planer om å kjøpe børsnoterte aksjer i dag.

– Den offentlige diskusjonen den siste tiden om eierskap i børsnoterte selskap, sett i forhold til det å være en del av regjeringsapparatet, viser at dette kan være et følsomt og potensielt vanskelig tema. Jeg antar at det vil bli en gjennomgang av reglene rundt dette, og det hilser jeg i tilfelle velkommen.

Støre: – Forventer stor aktsomhet

I april 2022 tok Bjørn Arild Gram over som forsvarsminister.

I september 2022 legger regjeringen frem et forslag til grunnrenteskatt på havbruksnæringen.

Statsministerens kontor opplyser at Gram meldte inn til Stortinget at han eide disse aksjepostene.

NY MINISTER: I fjor presenterte statsministeren Gram som ny forsvarsminister. Foto: Truls Aagedal / TV 2
NY MINISTER: I fjor presenterte statsministeren Gram som ny forsvarsminister. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Jeg forholder meg til at Bjørn Arild Gram har oppgitt at han solgte begge aksjepostene i løpet av første halvår etter at han tiltrådte som statsråd, skriver Jonas Gahr Støre i en e-post til TV 2.

Han understreker at det er helt avgjørende at folk har tillit til politikere og at regjeringens beslutninger er upartiske.

– Jeg forventer at alle regjeringens medlemmer følger retningslinjene og viser stor aktsomhet i disse spørsmålene, og det legger jeg til grunn at Bjørn Arild Gram også har gjort her, skriver Støre.