SMÅGNAGERPEST HERJER :  Drikk ikke vann direkte fra naturen. Spesielt ikke i områder der det kan være mye smågnagere, advarer Folkehelseinstituttet. (Foto: Scanpix)
SMÅGNAGERPEST HERJER : Drikk ikke vann direkte fra naturen. Spesielt ikke i områder der det kan være mye smågnagere, advarer Folkehelseinstituttet. (Foto: Scanpix)
gnagerfront
gnagerfront

Gnagerboom infiserer drikkevannet

Det vrimler av gnagere i fjellet i år. Derfor kan du bli syk av å drikke vannet i bekken.

Folkehelseinstituttet advarer mot å drikke fra naturlige vannkilder som små vann, elver og bekker, samt gravde eller sprengte brønner. Bakgrunnen er antallet tilfeller av harepest og lemenpest, såkalt tularemi, registrert hos mennesker så langt i år. Dobbelt så mange er blitt syke i år sammenlignet med 2010. Tularemi gir vanligvis et forholdsvis mildt sykdomsbilde hos mennesker. Sykdommen starter gjerne med akutt med fe

Mer innhold fra TV 2