FRAVÆRSREGLER: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) opplyser at fraværsreglene på ungdomsskolen og i videregående skole gjeninnføres ved skolestart til høsten. Foto: Terje Bendiksby / NTB
FRAVÆRSREGLER: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) opplyser at fraværsreglene på ungdomsskolen og i videregående skole gjeninnføres ved skolestart til høsten. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Gjeninnfører fraværsregler til høsten

Etter sommerferien gjeninnfører regjeringen de vanlige fraværsreglene på ungdomsskolen og i videregående skole.

Til høsten gjeninnfører regjeringen fraværsreglene på ungdomsskolen og i videregående skole. Det skriver kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

De ordinære reglene for dokumentasjon og fravær igjen gjelder fra skolestart, som er i tråd med beslutningen regjeringen tok i november 2021 da de midlertidige reglene ble fastsatt.

Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner. Alt helserelatert fravær vil heller ikke kunne bli unntatt på vitnemålet.

– Under pandemien ville vi unngå at elever med symptomer på luftveissykdom gikk på skolen av frykt for høyt fravær, samt unngå smitte og spredning av koronavirus. Jeg er veldig glad for at samfunnet er tilbake i en mer normal hverdag, også i skolen. Det betyr at vi går tilbake til vanlige regler og rutiner for tilstedeværelse på skolen til høsten, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Skal se på fraværsgrensen

– Det er viktig at elevene kommer på skolen, både for å lære og for å være en del av det sosiale fellesskapet. Vi vet at fraværsgrensa har bidratt til at elevene er mer på skolen, men vi ser også at fraværsreglene slik de er i dag, har sine utfordringer, sier Brenna.

Derfor må vil regjeringen hele tiden arbeide med å se på hvordan reglene bidrar til mest mulig tilstedeværelse for elevene, heter det i meldingen.

I Hurdalsplattformen slår regjeringen fast at det trengs et tydelig og klart nasjonalt regelverk om fravær, samtidig er det rom for å forbedre dagens fraværsreglement.

Det vil før sommeren bli sendt et oppdrag om dette til Utdanningsdirektoratet.

– Vi vil se på hvordan regelverket kan forbedres til det beste for elevene og for skolene slik at det bidrar til mer tilstedeværelse og økt gjennomføring i videregående opplæring. Regelverket skal oppleves rettferdig for både lærere og elever, og vi tar nå en gjennomgang på om det er for komplisert og for byråkratisk.

Fravær må dokumenteres

Fraværsgrensen i den videregående skolen fungerer slik at hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, får ikke eleven karakter i faget.

Eleven kan få dokumentert fravær med gyldig dokumentasjon, men under pandemien innførte regjeringen midlertidige unntak for dokumentasjonskravet ved helserelatert fravær.

Gyldig dokumentasjon etter reglene om fraværsgrensen er legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege, psykolog eller helsesykepleier.

Det er først ved fravær over 10 prosent i et fag at elever trenger dokumentasjon. Elever trenger altså ikke oppsøke helsepersonell hver gang de er syke, så lenge de holder seg under fraværsgrensa, opplyser regjeringen.