Gjems-Onstads liste

Her er Erik Gjems-Onstads håndskrevne liste over de som skal motta penger fra millionarven.

Arvnotat

Mer innhold fra TV 2