Giske møter miljømotstand mot gruveavfall i fjordene

Næringsminister Trond Giske (Ap) åpner for å deponere gruveavfall fra mineralindustrien i norske fjorder. Miljøbevegelsen er bekymret.

Giske lanserte onsdag «tidenes skattejakt» og «kartlegging av arvesølvet» da han la fram regjeringens strategi for mineralnæringen. Han mener Norge har stort potensial for mineralproduksjon, og ser det som en svært viktig næringsvei framover.

Innen utgangen av neste år skal Nord-Norge være undersøkt for mulige mineralforekomster. Sør-Norge skal kartlegges innen 2017. Til sammen skal tre firedeler av landet undersøkes.

– Nå skal «arvesølvet» kartlegges. Målet er at 75 prosent av Norge skal kartlegges med avansert utstyr. Dette blir tidenes skattejakt i Norge. Lønnsomme mineralbedrifter gir økt verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene. Nye mineralprosjekter kan gi store positive ringvirkninger i norske lokalsamfunn, sier Giske.

Samtidig ligger det an til ny uro om det omstridte spørsmålet om deponering av gruveavfall i norske fjorder. Tre sjødeponisaker har allerede vært hete konflikttemaer lokalt. Det strides om fjorddumping i Sør-Varanger og Kvalsund i Finnmark samt i Naustdal i Sogn og Fjordane. Felles for dem alle er at det dreier seg om dumping i nasjonale laksefjorder.

I strategiplanen åpner Giske for bruk av sjødeponi. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2