FAnger opp triste og engstelige barn på skolen:

Gir terapi på barneskolen for å forhindre angst og depresjon

Hva om barna fanges opp før de utvikler angst og depresjon, tenkte forskeren. Nå har flere hundre barn og foreldrene deres fått gruppeterapi på barneskolen.

Forskningsprosjektet er gjennomført ved 36 barneskoler spredt over hele landet. Nå er resultatene klare. Barna som har fått det spesialtilpassede ti-ukers-tilbudet, svarer at de er mindre triste og engstelige enn før de begynte.- Det er et fantastisk mulighetsvindu i den aldersgruppen før de begynner på ungdomsskolen og før den sterke økningen i depresjon vi ser ved 11-12- årsalderen, sier Kristin Martinsen som er forskeren som har utviklet metoden.Hun jobber ved Regionssenteret