Krass kritikk av netthelsetjeneste:

Gir resept på medisin uten å møte eller snakke med pasienter

– Det er flere ting ved denne praksisen som vi mener er problematisk og som kan ha en rekke uheldige effekter, mener Helsetilsynet.

OMSTRIDT: Helsetilsynet er kritisk til at man kan få resepter på p-piller og antibiotika ved å fylle ut et enkelt skjema på få minutter. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
OMSTRIDT: Helsetilsynet er kritisk til at man kan få resepter på p-piller og antibiotika ved å fylle ut et enkelt skjema på få minutter. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

De fleste legemidler må skrives ut på resept fordi bare helsepersonell har nødvendig medisinsk fagkunnskap til å kunne stille riktig diagnose og velge et effektivt legemiddel som ikke har alvorlige bivirkninger.- Resept er en viktig måte å sikre trygg legemiddelbruk. Dette for å unngå feilbehandling, som kan gi uønsket skade, forklarer overlege Morten Finckenhagen i Enhet for riktig bruk av Legemiddelverket.De siste årene har en rekke netthelsetjenester dukket opp.Noen av