OMSTRIDT: Helsetilsynet er kritisk til at man kan få resepter på p-piller og antibiotika ved å fylle ut et enkelt skjema på få minutter. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
OMSTRIDT: Helsetilsynet er kritisk til at man kan få resepter på p-piller og antibiotika ved å fylle ut et enkelt skjema på få minutter. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2
Krass kritikk av netthelsetjeneste:

Gir resept på medisin uten å møte eller snakke med pasienter

– Det er flere ting ved denne praksisen som vi mener er problematisk og som kan ha en rekke uheldige effekter, mener Helsetilsynet.

De fleste legemidler må skrives ut på resept fordi bare helsepersonell har nødvendig medisinsk fagkunnskap til å kunne stille riktig diagnose og velge et effektivt legemiddel som ikke har alvorlige bivirkninger.- Resept er en viktig måte å sikre trygg legemiddelbruk. Dette for å unngå feilbehandling, som kan gi uønsket skade, forklarer overlege Morten Finckenhagen i Enhet for riktig bruk av Legemiddelverket.De siste årene har en rekke netthelsetjenester dukket opp.Noen av

Mer innhold fra TV 2