Går hardt ut mot nye olje- og gassprosjekter

Miljøorganisasjoner danner en helt ny allianse mot Equinors prosjekter. De mener de ikke tar nok klimaansvar.

STANS: Miljøorganisasjoner fra fem land har dannet en allianse for å stanse fem av Equinors olje- og gassprosjekter som er under utvikling. Her fra gass-feltet Sleipner. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
STANS: Miljøorganisasjoner fra fem land har dannet en allianse for å stanse fem av Equinors olje- og gassprosjekter som er under utvikling. Her fra gass-feltet Sleipner. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Miljøorganisasjoner fra fem land, deriblant Norge, har gått sammen og laget en egen allianse mot Equinors prosjekter, kalt «Equinor out of oil and gas».

Organisasjonene mener alliansen skal belyse at Equinor og Norge som hovedeier ikke tar klimakrisen seriøst nok og krever at de tar ansvar: At det ikke skal etableres nye olje- og gassprosjekter.

Equinor har flere nye olje- og gassprosjekter på gang, og det er disse prosjektene alliansen mener at skal stanses: Wisting i Barentshavet, Rosebank utenfor Storbritannia, Bay du Nord utenfor Canada, Bacalhau utenfor Brasil og North Argentina Basin.

Forrige uke ble det kjent at investeringsbeslutningen om Wisting har blitt utsatt i fire år. Miljøorganisasjoner kalte det en «seier for klimaet». De fire andre prosjektene er under arbeid.

– Forurenser som 48 land på ett år

Uplift mener Equinors investeringer på fornybar energi burde ha vært mye høyere enn de er i dag.

Lavkarbon- og fornybarprosjekter utgjør 20 prosent av totalinvesteringene Equinor gjorde i 2022, ifølge selskapet selv.

MILJØ: Tessa Khan, leder for miljøorganisasjonen Uplift UK. Foto: Uplift
MILJØ: Tessa Khan, leder for miljøorganisasjonen Uplift UK. Foto: Uplift

Selskapet opplyser også til TV 2 at de er «godt på vei mot indikasjonen om 30 prosent i 2025 og 50 prosent i 2030».

Men Uplift og de andre organisasjonene mener det ikke er rom for nye olje- og gassprosjekter hvis man skal nå 1,5 gradersmålet.

– Se på tre av de store prosjektene de planlegger, Wisting, Rosebank i Storbritannia og Bay du Nord i Canada, sier Tessa Khan, leder for miljøorganisasjonen Uplift UK.

– Her kan det til sammen være over 2 milliarder fat olje, som kan føre til utslipp i størrelsesordenen 800 millioner tonn CO2. Det er omtrent det samme som de årlige utslippene til alle de 48 landene i Afrika sør for Sahara, hvor det bor 1,2 milliarder mennesker, sier hun.

HAVVIND: 140 km fra land etableres det en havvindpark. Vindparken skal forsyne rundt 35 prosent av det elektriske kraftbehovet på Gullfaks- og Snorre-feltene. Foto: Equinor
HAVVIND: 140 km fra land etableres det en havvindpark. Vindparken skal forsyne rundt 35 prosent av det elektriske kraftbehovet på Gullfaks- og Snorre-feltene. Foto: Equinor

Vil gå i null

Equinor sier de skulle ønske at det var flere gode fornybarprosjekter å investere i, og har selv foreslått Trollvind – en havvindpark på norsk sokkel som er ti ganger så stor som Hywind Tampen.

Hywind Tampen er et flytende vindkraftverk i Nordsjøen, 140 km fra land, som søndag forrige uke startet å produsere strøm i den ene av elleve turbiner.

– Vi kan sette i gang med Trollvind-prosjektet umiddelbart hvis myndighetene gir grønt lys, sier pressetalsperson Ola Morten Aanestad i Equinor.

Equinors plan er å gå i netto null innen 2050 når det gjelder klimagassutslipp.

Miljøorganisasjonen Uplift mener at planen deres er «verdiløs så lenge selskapet fortsetter å investere i fossile prosjekter».

Khan viser til Det internasjonale energibyrået og FN som sier at det ikke er rom for ny olje- og gassutbygging hvis vi skal holde oss innenfor et levelig klima på 1,5 grader.

– På tross av denne klare advarselen, uttalte Equinor i fjor at olje- og gassproduksjonen i selskapet skal øke helt fram til 2026. Det betyr mer utslipp i antall tonn CO2, selv om olje og gass vil utgjøre en mindre prosentandel av investeringene, sier Khan.

PROSJEKTER: Equinor har pågående prosjekter som er under utvikling, som kampanjen illustrerer. Foto: Uplift
PROSJEKTER: Equinor har pågående prosjekter som er under utvikling, som kampanjen illustrerer. Foto: Uplift

«Grønnere» gass

Equinor svarer ikke direkte på spørsmål fra TV 2 om de mener de gjør nok for å holde CO2-utslippene nede.

– Vi har tusenvis av medarbeidere som jobber med dette hver eneste dag – å redusere utslippene fra vår olje- og gassvirksomhet, akselerere vår fornybarvirksomhet og utvikle nye lavkarbon verdikjeder, som hydrogen, sier Aanestad i Equinor.

Han sier også at de bruker kompetansen til å hjelpe andre industrier å redusere sine CO2-utslipp ved hjelp av karbonfangst og -lagring.

Equinor mener også Uplift ser helt bort fra energikrisen vi befinner oss i. De sier verden må gjennom en omstilling, ikke et brudd.

– Olje- og gassforbruket må ned mot 2050, men det er ingen scenarier som forutser at det er null på det tidspunktet. Så lenge verden trenger olje og gass, spiller det en rolle hvor og hvordan den produseres, sier Aanestad i Equinor.

Equinor sier at alle feltene som organisasjonene går ut mot, skal designes for minst mulig karbonavtrykk i produksjonsfasen. Pressetalspersonen sier at selskapets olje- og gassproduksjon har et karbonavtrykk som er under halvparten av det globale gjennomsnittet.

SOLENERGI: Sauer beiter ved et solcellenanlegg i Frankrike. Foto: JEFF PACHOUD / AFP / NTB
SOLENERGI: Sauer beiter ved et solcellenanlegg i Frankrike. Foto: JEFF PACHOUD / AFP / NTB

– Profitt over levelig klode

Uplift er uenig og mener selskaper og myndigheter i stedet må bruke ressurser på å bygge fornybare energikilder og ikke mer olje- og gassinfrastruktur i energikrisen man er i nå. De viser også til at fornybar energi er billigere enn fossil energi.

– Å bygge mer olje og gass-infrastruktur nå, gjør bare problemet verre. Verden må raskt kutte utslippene fra olje og gass hvis vi skal unngå klimakatastrofe, og det betyr at nye olje og gassfelt ikke kan bygges ut av Equinor eller noen andre selskaper, sier Khan i miljøorganisasjonen Uplift.

– Equinor er en del av en industri som setter profitt over en levelig klode, sier hun også.

Energiselskapet reagerer på uttalelsen fra Uplift.

– Det er en utrolig respektløs uttalelse overfor tusenvis av hardtarbeidende mennesker som jobber dag og natt for å bringe lys og varme til europeiske hjem. Vi trenger dialog og samarbeid for å løse utfordringene fremover, ikke usaklig demonisering av en hel industri, sier Aanestad.