Galven-ulven sporløst borte i tre måneder

Galven-ulven som i fjor tok livet av rundt 100 sauer og lam i Hedmark, ble utstyrt med radiomerking for å følge med på hvor den befant seg. Men siden mai har ingen signaler blitt fanget opp.

– GPS-enheten har ikke sendt posisjoner fra Galven-ulven etter 23. mai. Flere forsøk i sommer på flypeiling etter Galven har heller ikke gitt resultater, sier seksjonssjef for rovvilt i Statens naturoppsyn (SNO), Kjartan Knutsen, til Nationen.

Norske myndigheter har brukt 3 millioner kroner på radiomerking av tispa og på å flytte henne vekk fra sauebeitene vest for Glomma i Hedmark.

Ulven ble beskyttet av myndighetene på grunn av sine viktige finsk-russiske gener.

Knutsen sier at tispa i vår ble påsatt to typer radiosendere – en GPS/GSM-sender som siden mai ikke har virket, og en VHF-sender som krever at man er 10 kilometer fra ulven for å fange opp signalene.

Knutsen har ingen teori på hva som er årsaken til at signalene har uteblitt. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2