Trondheim 20210730. Trond Giske (Ap) på valgkampshow i Kolstadparken under Arbeiderpartiet sin valgkampturne i Trøndelag.Foto: Beate Oma Dahle / NTB
SV sin pressekonferanse før sommeren 2022. Kirsti Bergstø, Torgeir Knag Fylkesnes og Audun Kolsrud Herning. Foto Alf Simensen
FIKK SKATTEVARSEL: Tidligere stortingsrepresentant og Ap-nestleder Trond Giske og nåværende stortingsrepresentant og SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.
Kilder til TV 2:

Fylkesnes og Giske fikk Skatteetatens største pendlerbolig-varsler

Skatteetaten har varslet Stortinget at de mener SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes og Aps tidligere nestleder Trond Giske skulle ha innberettet over én million kroner hver for pendlerboligene de har hatt som stortingsrepresentanter, opplyser kilder til TV 2.

I Skatteetatens brev til Stortinget i juni i år varslet de at Fylkesnes skulle ha innberettet en fordel på 1.049.152 kroner og Giske en fordel på 1.019.694 kroner i perioden 2017 til 2020, erfarer TV 2.

TV 2 er ikke kjent med hvilken dialog Skatteetaten har hatt med Fylkesnes og Giske etter at varselet ble sendt i juni og om Skatteetaten siden eventuelt har endret eller frafalt dette kravet.

«Kontrollene er ikke avsluttet», skriver medierådgiver Erlend Fossbakken i Skatteetaten i en e-post til TV 2.

Kan få skattesmell

Disse beløpene gjelder kun hva Skatteetaten mener skulle ha vært innberettet, og ikke hvor mye ekstra i skatt de to potensielt må betale. Det vil først bli avgjort senere i saksgangen. Skatteetaten kan frafalle kravene, og de involverte kan også klage eventuelle vedtak inn for Skatteklagenemnden.

Det er kun to politikere Skatteetaten i juni mente at skulle ha betalt skatt av en fordel på over en million kroner hver for sine pendlerboliger. Den neste på listen har fått en potensielt urettmessig skattefri fordel på drøyt 833.000 kroner, men TV 2 kjenner ikke til hvem denne politikeren er.

Største varsel mot SV-nestleder

Det største skattevarselet i forbindelse med Skatteetatens gransking i pendlerbolig-saken er det altså SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes som har fått, ifølge TV 2s kilder.

Bakgrunnen for at Skatteetaten hevdet at Fylkesnes skal skatt for sin pendlerbolig er at etaten mente Fylkesnes ikke hadde rett på å motta pendlerbolig fra Stortinget skattefritt, etter det TV 2 erfarer.

Fylkesnes er bosatt i Tromsø og har derfor fått pendlerbolig i Oslo i sin tid som stortingsrepresentant. Men i september i fjor fortalte Fylkesnes til VG at han leide ut deler av sin leilighet i hjembyen.

– Vi har leid ut ett, og en sjelden gang to, rom i leiligheten, i all hovedsak til venner som har trengt et sted å bo siden vi kjøpte den i 2015. Leiligheten har aldri vært leid ut i sin helhet, skrev Fylkenes til avisen.

Skatteetaten: Mister rett på skattefritak ved utleie

Skatteetaten mener en slik utleie, hvor arealet som leies ut ikke er en adskilt del av leiligheten, ikke gir rett på skattefri pendlerbolig, skriver Skatteetaten i sitt brev til Stortinget.

TV 2 har forelagt disse opplysningene for Fylkesnes. Han vil ikke kommentere saken og viser til sine tidligere uttalelser.

– Dersom Skatteetatens oppfatning er riktig, har Stortinget gitt feil veiledning til sine representanter over mange år. Saken er ikke avsluttet, og dette er forhold mellom Skatteetaten, Stortinget og hver enkelt representant. Jeg går derfor ikke inn i detaljer utover dette. Men som jeg tidligere har sagt, jeg kommer selvsagt til å betale skatt etter reglene, sa Fylkesnes til NTB i juni i år.

Varslet skattekrav mot Giske

Ifølge TV 2s kilder er den andre som Skatteetaten i juni mente at har mottatt en urettmessig skattefri pendlerbolig, er altså lederen av Arbeiderpartiets største lokallag - Nidaros sosialdemokratiske forum - og tidligere nestleder i Ap, statsråd og stortingsrepresentant, Trond Giske fra Trøndelag.

Også i Giskes tilfelle skal bakgrunnen for skattevarselet være, ifølge TV 2s kilder, at Giske har leid ut deler av sin bolig i hjembyen, og at Skatteetaten mente Giske derfor ikke skulle ha fått pendlerbolig av Stortinget uten å skatte av verdien av denne fordelen.

TV 2 har forelagt Trond Giske opplysningene i denne saken. Han ville ikke kommentere saken før publisering. Etter at denne artikkelen ble publisert har Giske imidlertid lagt ut et innlegg på sin Facebook-side, hvor han skriver dette om TV 2s opplysninger:

«Dette er galt, og det har jeg fortalt TV2. I tillegg har jeg vist til tidligere uttalelser om at min pendlerbolig, selvangivelser og skatt har vært fullt ut i tråd med reglene og anvisningene fra SMK, Stortinget og Skatteetaten. Dette står ved lag. » skriver Giske.

I november i fjor skrev Giske følgende til VG om sin pendlerbolig og skattespørsmål:

«Du kan være trygg på at mine skatteforhold er helt i orden. »

Giske har i 24 år vært innvalgt på Stortinget og hatt mulighet til å få pendlerbolig tildelt fra Stortinget. Det er kun perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020 som nå er ettergått av Skatteetaten.

Leide ut rom

I fjor høst fortalte Adresseavisen at Giske i perioden 2011-2017 leide ut deler av sin leilighet i hjembyen Trondheim til stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen. Hansen ble etter valget i fjor høst valgt til stortingspresident, men gikk av etter at Adresseavisens omtale av hennes boligforhold og bruk av pendlerbolig-ordningen.

– Jeg har leid ut hybel siden 1997. Det har vel vært et titall ulike personer som har leid. Eva leide da hun og samboeren skilte lag, og leide på samme betingelser som hybelboerne før og etter, sa Giske den gang.

Giske opplyste til Adresseavisen at han selv disponerte leiligheten mens Hansen leide hos ham. Hansen hadde et soverom og disponerte i tillegg stue, kjøkken og bad i leiligheten, ifølge Giske.

16. juni i år mottok Stortinget brevet fra Skatteetaten med varsel om endring av grunnlaget for arbeidsgiveravgift for 28 stortingsrepresentanter. I tillegg mottok Statsministerens kontor (SMK) tilsvarende krav for 17 tidligere politikere i regjeringsapparatet.

I et vedlegg til brevet varslet Skatteetaten at de ville kreve innbetaling av manglende skatt for 28 tidligere og nåværende stortingsrepresentanter som hadde benyttet seg av ordningen med pendlerbolig uten å skatte av denne fordelen. Politikerne har siden varselet kom hatt muligheten til å svare før Skatteetaten fatter endelig vedtak.

Kan få skattesmell på flere hundre tusen kroner

Skatteadvokat Torbjørn Stokke i Brækhus Advokatfirma representerer en rekke av politikerne som Skatteetaten nå har varslet skattekrav mot. Stokke representerer hverken Giske eller Fylkesnes.

Stokke sier politikerne som har mottatt krav risikerer å få store skatteregninger dersom Skatteetatens krav vinner frem.

– Det avhenger av hvilket år de skulle ført denne fordelen, men om vi tar utgangspunkt i 2020, så vil det øverste nivået i trinnskatten slå inn med 46,4 prosent for de fleste dette gjelder. Dersom man da skulle innberettet en fordel på en million kroner, så risikerer man å måtte betale opp mot 500.000 kroner mer i skatt. I tillegg har Skatteetaten varslet at de vurderer tilleggsskatt på toppen av dette, og den kan komme opp i mot 40 prosent av beløpet igjen, sier Stokke.

Konkluderer i høst

Denne høsten skal Skatteetaten konkludere endelig i kontrollsakene de har opprettet, men foreløpig er ingen av kontrollsakene formelt avsluttet.

– Dette er en skatte- og avgiftssak av stor samfunnsmessig betydning fordi den handler om landets lovgivende myndighet, våre folkevalgte og hvorvidt regler for skatt og avgift er blitt fulgt, sa skattedirektør Nina Schanke Funnemark i juni i år.

Skatteetaten opplyser til TV 2 at de ikke kan kommentere enkeltsaker på grunn av taushetsplikten.