NSM-saken:

Full strid om skandalelånet

Norwegian Property mener selskapet ikke har inngått noen ulovlig avtale med NSM. Den avgåtte direktøren sier det var hyppig dialog med departementet om kontrakten.

NYE LOKALER: Her på Fornebu i Bærum holder Nasjonal sikkerhetsmyndighet til. Foto: Erik Edland / TV 2
NYE LOKALER: Her på Fornebu i Bærum holder Nasjonal sikkerhetsmyndighet til. Foto: Erik Edland / TV 2

– Vi mener alle våre inngåtte avtaler er lovlige.

Det sier administrerende direktør i Norwegian Property, Bent Oustad, til TV 2.

I november ble det oppdaget at NSM hadde inngått det justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) omtaler som en ulovlig låneavtale på 200 millioner kroner. Lånet ble tatt opp i forbindelse med NSMs leieavtale på Fornebu, og NSM-direktør Sofie Nystrøm gikk på dagen da nyheten sprakk.

Men partenes beskrivelse av hva som har skjedd, er sprikende, og Oustad er ikke like klar på at det er en låneavtale det er snakk om.

ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Bent Oustad Foto: Norwegian Property
ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Bent Oustad Foto: Norwegian Property

I et utkast til leieavtale oversendt fra NSM til Justis- og beredskapsdepartementet 25. mai 2022 er det et punkt (27.7 under «Særlige bestemmelser») om finansiering av spesialtilpasninger/sikkerhet.

– Er det Norwegian Propertys oppfatning at det allerede på dette tidspunktet var snakk om et lån? Eller ble dette endret til et lån først på et senere tidspunkt?

– Det har vi ikke tenkt å si noe om. Vi har en leieavtale med NSM, så ser vi at Justisdepartementet har sine meninger om dette, sier Oustad.

– Men det er en avtale der NSM skulle betale tilbake med renter. Det er vel en låneavtale?

– Jo, ofte er det det.

– Er det noe som tyder på at det ikke er det?

– Nei, men vi kommenterer ikke hvem vi har lån med.

I den endelige leieavtalen, som ble undertegnet 1. juni 2022, er punktet om finansiering omformulert slik at det eksplisitt kommer fram at det er snakk om et lån.

Lånet ble senere doblet i størrelse fra 100 til 200 millioner kroner.

Strid om kontakten med departementet

Justis- og beredskapsdepartementet har betegnet avtalen som grunnlovsstridig og framholdt at den ikke ble kjent for departementet før 7. november i år – nesten ett og et halvt år etter at den ble undertegnet.

Den avgåtte direktøren tegner derimot et annet bilde:

– Jeg har blitt informert om at det har vært hyppig dialog mellom NSM og departementene om saken frem til avtale/-kontraktsinngåelse, sier hun.

Uttalelsen er formidlet gjennom rådgivningsselskapet Kruse Larsen, som nå representerer Nystrøm.

MÅTTE GÅ: Sofie Nystrøm gikk av som sjef for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) da låneavtalen med Norwegian Property på 200 millioner kroner ble kjent. Foto: Lage Ask / TV 2
MÅTTE GÅ: Sofie Nystrøm gikk av som sjef for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) da låneavtalen med Norwegian Property på 200 millioner kroner ble kjent. Foto: Lage Ask / TV 2

– Mitt ønske nå er at fokuset rettes mot det viktige arbeidet NSM utfører og at man legger riktig til rette for å løse disse avgjørende oppgavene i en stadig mer utfordrende tid. Jeg imøteser den eksterne undersøkelsen av saken, og har ingen ytterligere kommenterer rundt saken og detaljer som dette nå, sier den avgåtte direktøren videre.

Nystrøm har tidligere argumentert for at den endelige avtalen bygger på samme grunnleggende mekanisme som utkastet som ble sendt til Justis- og beredskapsdepartementet en uke før signeringen:

– Det kom ingen merknader til avtalen, og Justisdepartementet var godt kjent med at dette var en avtale med innebygget finansiering, med en forpliktelse til å tilbakebetale beløpet med renter.

Har avtale med NAV

Ifølge Oustad er det ikke uvanlig med samme type avtale som NSM har inngått med Norwegian Property.

– Det er ikke uvanlig at leietaker investerer i bygget de skal leie.

– Har dere andre statlige kunder, i så fall hvem?

– Vi har bydel Frogner, NAV, men disse to er kommunale. De leier et bygg sammen.

TV 2 har spurt om også NAV og bydel Frogner har samme type avtale som NSM, men foreløpig ikke fått svar.

– Vi bekrefter at vi har en leieavtale med NSM. Så har Justisdepartementet sagt at det er en låneavtale.

– Så dere vil kreve at staten betaler tilbake hele beløpet på 200 millioner?

– Ja, jeg har ikke hørt noe annet.

Regjeringen har bedt Stortinget om å godkjenne at de 200 millionene hentes fra oljefondet for å tilbakebetale lånet.

MENER AVTALEN ER ULOVLIG: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
MENER AVTALEN ER ULOVLIG: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Vil bidra til granskning

Ifølge Oustad er det ikke uvanlig å inngå leieavtaler «der leietaker investerer i bygget de skal leie.»

Han forteller at de ikke har referater fra dialogen med NSM, men annen dokumentasjon.

– Dette regner med vi vil komme i den offentlige granskingen som vi ser frem til og som vi ønsker å bidra til.

– Når kom ideen om låneavtalen opp? Hvem sin ide var det?

– Nei, det har jeg ingen kommentar til. Dette vil bli kartlagt i den offentlige granskingen, sier Oustad som er en av mange i selskapet som har hatt dialog med NSM om avtalen.

– Har noen i Norwegian property hatt direktekontakt med justisdepartementet om saken, i så fall med hvem og når?

– Her er det mye som inngår under konfidensialitet, så det kan jeg ikke svare på.