Full strid om DNA-ulven har viktige gener

Norges bonde- og småbrukarlag stiller spørsmål ved om den såkalte Elgåulven faktisk har spesielt viktige gener for den innavlede ulvestammen. Det skjer etter at de har fått svar på DNA-prøver de har sendt til et rettsmedisinsk institutt i Tyskland.

BEDØVET: Her er Elgå-ulven blitt bedøvet før myndighetene flyttet den ut av reinområdene i Engerdal Foto: Miljødirektoratet
BEDØVET: Her er Elgå-ulven blitt bedøvet før myndighetene flyttet den ut av reinområdene i Engerdal Foto: Miljødirektoratet

Seniorforsker Øystein Flagstad ved Norsk Institutt for naturforsking (NINA), ser ingen grunn til å tvile på at Elgåulven har vandret inn fra Russland og har viktige gener.- Uavhengige analyser gjort av svenske og norske forskere viser at Elgåulven er en immigrant og ikke har slektskap til den skandinaviske bestanden, sier han.Fikk egen ulvesoneElgå-ulven beskyttes som en av Skandinavias viktigste ulver.Den har blitt bedøvet og hentet med helikopter fra reinområde