Det er hunderasen engelsk bulldog, i tillegg til rasen cavalier king charles spaniel, som Dyrebeskyttelsen mener er preget av innavl og sykdom. Foto: Thomas White/Reuters Creative/NTB
Det er hunderasen engelsk bulldog, i tillegg til rasen cavalier king charles spaniel, som Dyrebeskyttelsen mener er preget av innavl og sykdom. Foto: Thomas White/Reuters Creative/NTB

Full splid om hundeavl

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Dyrebeskyttelsen har stevnet seks oppdrettere og tre raseklubber for brudd på dyrevelferdsloven – og vant i tingretten. Nå har motparten anket, og saken skal opp i lagmannsretten.

I januar i år slo Oslo tingrett fast at Norsk Kennel Klub (NKK), to raseklubber og seks oppdrettere ikke lenger kan avle de populære hunderasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel.

Det er Dyrebeskyttelsen som har stevnet de nevnte oppdretterne, fordi de mener det ikke lenger er forsvarlig å drive avl på rasene. NKK har imidlertid anket dommen.

– Dette er to raser som er preget av ekstrem innavl, og det skyldes at man har tillatt søskenbarn-krysning i hundre år og kanskje lengre enn det, sier veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen, Åshild Roaldset, til God morgen Norge.

Ifølge Roaldset er slektskapet nå så høyt at individene innenfor de to rasene nærmest kan regnes som fullsøsken. Dette skal føre til mye sykdom hos hundene.

– Vi vet at det å krysse søskenbarn gir sykdom. Disse hundene er predisponert for flere titalls sykdommer, hevder veterinæren.

Hos cavalier king charles spaniel skal for eksempel hodeskallen være for liten, mens engelsk bulldog og andre hunder med kort snute ofte kan ha problemer med pusten, ifølge Dyreberskyttelsen.

Roaldset forklarer disse helseutfordringene med innavl og ønsket om å fremme et visst utseende hos hundene.

KREVER ENDRING: Dyrebeskyttelsen mener hunde-innavl er et stort problem i Norge. Foto: God morgen Norge
KREVER ENDRING: Dyrebeskyttelsen mener hunde-innavl er et stort problem i Norge. Foto: God morgen Norge

– Den eneste måten å redde disse rasene på, er å krysse inn noen friske gener. Vi ønsker å ha mange ulike raser i fremtiden. Nå er tiden kommet for å få inn friskt blod i disse to rasene, sier Roaldset.

Ny runde i retten

Til tross for dommen fra januar, er ikke siste ord sagt i saken. Norsk Kennel Klub (NKK), som sammen med to raseklubber og seks oppdrettere er motpart i saken, har anket dommen, og den 19. september skal saken opp i lagmannsretten.

– Vi har stort fokus på å avle på funksjonsfriske og robuste dyr. Det er målet, og på den måten har vi samme mål som Dyrebeskyttelsen. Men vi er uenige i veien mot mål. Vi mener at det er nok friske individer til å bli kvitt disse problemene. Vi mener det er nok friske dyr til å avle frem, sier veterinær i NKK, Renate Sjølie.

KRITISK: Norsk Kennel Klub frykter useriøs og uregistrert avl dersom Dyrebeskyttelsen får det som de vil. Foto: God morgen Norge
KRITISK: Norsk Kennel Klub frykter useriøs og uregistrert avl dersom Dyrebeskyttelsen får det som de vil. Foto: God morgen Norge

Dersom NKK og de andre oppdretterne som er stevnet ikke lenger får lov til å drive avl på de to rasene, frykter Sjølie at andre, useriøse aktører vil gjøre det i stedet.

– Det vi da frykter, og en av grunnene til at vi anket denne saken, er at da blir det uorganisert og ukontrollert avl utenfor registreringssystemer, sier hun.

Ønsker bedre regulering

Hun forklarer at NKK har en åpen database der de samler alt av helsedata.

– Slik at man som valpekjøper kan gå inn og se alt som ligger av informasjon. Det går ikke an å skjule noe der for oppdretterne. Så hvis vi fjerner dette fra NKK, så vil det jo kunne være fritt frem å avle utenfor NKK, for det er det denne dommen går ut på, forklarer Sjølie.

Åshild Roaldset fra Dyrebeskyttelsen er imidlertid ikke enig.

– Dyrebeskyttelsen Norge ønsker mye bedre regulering av hundeavlen enn det som er tilfellet i dag, og at dette skal gjelde både for blandingshunder og rasehunder, sier hun, og fortsetter:

– Veterinærene rapporterer allerede i dag inn 90 prosent av alle diagnoser hos hund inn i et felles register, som ikke er NKK sitt, og det er blant annet denne informasjonen som må brukes om man skal drive seriøst avlsarbeid.

I et intervju på God morgen Norge den 8. september stod det på skjermen: «I januar slo Oslo tingrett fast at avl av rasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel er ulovlig i Norge.» Dette er feil. Dersom dommen fra tingretten blir bekreftet i høyere rettsinstanser, vil Norsk Kennel Klub, Norsk Bulldog Klubb, Norsk Cavalierklubb og seks oppdrettere få forbud mot å drive avl på de to rasene slik de er i dag.

I artikkelen skrev God morgen Norge i ingressen først at Norsk Kennel Klub var uenig i at innavl og sykdom er et stort problem i norsk hundeavl.