Frykter rettssikkerhets­krise: – Jeg er sjokkert

Justiskomiteens leder Per-Willy Amundsen (Frp) krever garanti fra justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

TRAVELT: I fjor ble det gjennomført over 300 obduksjoner på Gades institutt i Bergen. Foto: Robert Reinlund / TV 2
TRAVELT: I fjor ble det gjennomført over 300 obduksjoner på Gades institutt i Bergen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Lederen for justiskomiteen reagerer kraftig på arbeidsforholdene ved Gades Instituttet i Bergen.

På instituttet obduseres mennesker som dør uventet. Det er her rettsmedisinere finner svar på om det kan ligge en kriminell handling bak.

– Jeg er helt sjokkert. Når man ikke kan garantere for rettssikkerheten, må justisministeren gjøre noe raskt, sier Per-Willy Amundsen (Frp). 

KREVER GARANTI: Leder av justiskomiteen, Per-Willy Amundsen, har i dag sendt brev til justisministeren. Foto: Goran Jorganovich  / TV 2
KREVER GARANTI: Leder av justiskomiteen, Per-Willy Amundsen, har i dag sendt brev til justisministeren. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Han har mandag skrevet et brev til justisminister Emilie Enger Mehl der han forlanger svar på følgende:

Kan statsråden garantere at rettssikkerheten på Vestlandet i saker hvor det gjennomføres obduksjon ikke er truet? 

I brevet krever Amundsen handling fra statsråden.

– Dersom det ikke kan gis en uforbeholden garanti om dette, bes det om en tilbakemelding på hva statsråden med det konstitusjonelle ansvaret for landets justissektor umiddelbart vil foreta seg for å sikre rettssikkerheten på Vestlandet, skriver Amundsen.

Obduserte med feber

Saken startet i forrige uke da professor i rettsmedisin, Peer Kåre Lilleng, slo alarm i Bergens Tidende.

Lilleng er eneste rettsmedisiner i full stilling, og opplever at sakene hoper seg opp. Han mener selv at han obduserer rundt 150 mennesker i året.

– Arbeidsmengden er så stor at det er mulig å gjøre feil. Og det tåler ikke rettssikkerheten. Det kan skje at jeg overser et drap, sier professor og rettsmedisiner Peer Kåre Lilleng.

Så langt i år har han fått tre nye drapssaker på sitt bord.

Han fortalte til TV 2 i forrige uke at han nylig gikk på jobb med 39–40 i feber og gjennomførte en obduksjon.

– Jeg har gjennomført opp mot 8000 obduksjoner og bruker en mal, så jeg er ganske trent i det. Men man bør jo være 100 prosent.

VARSLET: Professor i rettsmedisin, Peer Kåre Lilleng, slo alarm om uforsvarlig arbeidspress som i verste fall kan føre til justismord. Foto: Robert Reinlund / TV 2
VARSLET: Professor i rettsmedisin, Peer Kåre Lilleng, slo alarm om uforsvarlig arbeidspress som i verste fall kan føre til justismord. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Stortingspolitikere reagerer

Beskrivelsene av arbeidshverdagen til den erfarne rettsmedisineren får politikere fra flere partier på Stortinget til å reagere.

PLASSERER ANSVAR: Andreas Sjalg Unneland fra SV mener justisministeren har det soleklare ansvaret for rettsikkerheten. Foto: Marte Christensen / TV 2
PLASSERER ANSVAR: Andreas Sjalg Unneland fra SV mener justisministeren har det soleklare ansvaret for rettsikkerheten. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Det er hårreisende hvis rettssikkerheten på Vestlandet er avhengig av at mennesker går syke på jobb for at systemet skal fungere, sier Andreas Sjalg Unneland, medlem av justiskomiteen for SV.

Han mener det ikke er tvil om hvor ansvaret for rettssikkerheten ligger.

– Det er naturlig at justisministeren har ansvaret. Arbeidet på Gades er essensielt for at politiet skal kunne gjøre jobben sin. Dette er til syvende og sist et grunnleggende spørsmål om rettssikkerheten i landet vårt, sier SV-politikeren.

Også Venstres medlem av justiskomiteen, Ingvild Wetrhus Thorsvik, har skrevet brev til justisministeren der hun etterlyser svar på hva ministeren vil gjøre for å løse bemanningskrisen i Bergen.

– Kan få alvorlige konsekvenser

– Dersom rettsmedisinere jobber under forhold som er under pari, som ikke gir dem rom for å foreta grundige obduksjoner, kan det få alvorlige konsekvenser, sier Thorsvik.

Hun sier det er viktig, både for rettssikkerheten og for å sikre rekruttering til yrket, at det å bli rettsmedisiner gjøres til et mer attraktivt valg for leger.

VIL REKRUTTERE: Ingvild Wetrhus Thorsvik sitter i Justiskomiteen for Venstre. Foto: Aage Aune / TV 2
VIL REKRUTTERE: Ingvild Wetrhus Thorsvik sitter i Justiskomiteen for Venstre. Foto: Aage Aune / TV 2

– En av nøklene til det er å gi leger muligheten til å spesialisere seg innen rettsmedisin. Det kan øke rekrutteringen og avlaste rettsmedisinere som i dag jobber seg halvt i hjel. Samtidig sikrer man kvaliteten på arbeidet som utføres, sier Thorsvik.

TV 2 spurte i forrige uke justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) om hva hun synes om situasjonen for rettsmedisinske undersøkelser i Bergen, og om bemanningen er akseptabel for henne.

Kommunikasjonsavdelingen svarer at «dette hører under Helse- og omsorgsdepartementet, så du må ta kontakt med dem».

Når TV 2 spør tilbake om justisministeren likevel har en kommentar til at en rettsmedisiner sier det er fare for justismord, er svaret nok en gang at vi må kontakte Helse- og omsorgsdepartementet.

Justis- og beredskapsdepartementet legger likevel til at de har «tatt tak i bekymringene fra fagmiljøet» og at de har hatt møte med Riksadvokaten og Politidirektoratet for deres «perspektiv på de utfordringene».

Bekrefter tiltak

TV 2 har spurt helsedepartementet og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) om hun er enig i at Helse Bergen bør overta ansvaret fra UiB. Hun har også fått spørsmål om det er aktuelt å gjøre rettsmedisin til egen spesialitet i utdanningen for å sikre bedre rekruttering.

Før helgen svarte statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i helse- og omsorgsdepartementet slik:

– Regjeringen vil i nasjonal helse- og samhandlingsplan legge frem tiltak for å styrke tilgangen til fagfolk innen helsetjenesten.

SVARER: Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i helsedepartementet. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2
SVARER: Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i helsedepartementet. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Han sier departementet ikke kan gå inn i enkeltsaker og at de «kjenner ikke forholdene i Bergen».

– Det er heller ikke departementet som styrer hvordan de rettsmedisinske tjenestene konkret blir ivaretatt. Dette er et ansvar helseforetaket og sykehusene har, og det er deres ansvar å følge opp, slik jeg forventer at gjøres.