KOS RYKER FØRST: – Jeg tror at når det private forbruket går ned, vil sektorer som er avhengig av privat forbruk se en nedgang, sier ManpowerGroups konsernsjef Maalfrid Brath. Foto: Magnus Nøkland / TV 2
KOS RYKER FØRST: – Jeg tror at når det private forbruket går ned, vil sektorer som er avhengig av privat forbruk se en nedgang, sier ManpowerGroups konsernsjef Maalfrid Brath. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Frykter nedbemanninger: Disse bransjene er utsatt

I en fersk NHO-rapport oppgir 28 prosent av bedriftene at de vil redusere antall ansatte. Men «den perfekte stormen» treffer norske bedrifter ulikt.

Tirsdag kom NHO med en rapport som tar for seg årets siste kvartal.

Den viser at utsiktene til sysselsettingen har svekket seg ytterligere sammenlignet med tredje kvartal.

DYSTRE UTSIKTER: Øystein Dørum legger fra rapporten tirsdag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
DYSTRE UTSIKTER: Øystein Dørum legger fra rapporten tirsdag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

I årets tredje kvartal var det 19 prosent av NHO-medlemmene som oppga at de ville øke antall ansatte og 20 prosent som ville redusere.

Nå er det 15 prosent som oppgir at de vil øke antall ansatte og 28 prosent som vil redusere.

– Det innevarsler et svakere arbeidsmarked fremover enn det vi har hatt den siste tiden, sier sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum til TV 2.

Han legger til at det har vært en «formidabel jobbvekst» det siste året, også frem til tredje kvartal.

I årets fjerde, og siste kvartal, er altså fremtidsutsiktene litt annerledes.

NHOs medlemsundersøkelse for desember viser en økning i forverring når det kommer til den generelle situasjonen i markedet.

Svakeste siden finanskrisen

– Det er det svakeste tallet siden finanskrisen. Det er usedvanlig svake tall, påpeker sjeføkonomen.

Tallet sier derfor noe om den situasjonen bedriftene står i, og hva de frykter rundt neste sving.

SVAKT: – Usedvanlig svake tall, melder sjeføkonom Øystein Dørum. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
SVAKT: – Usedvanlig svake tall, melder sjeføkonom Øystein Dørum. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Bedriftene er preget av sterk kostnadsvekst og en marginskvis som påvirker ekspansjonsmuligheter og ekspasjonsevnen.

NHOs medlemsundersøkelse

  • Hvert kvartal publiserer NHO en medlemsundersøkelse
  • Medlemsbedriftene har svart på deres syn på nåsituasjonen, synet på fremtidsutsiktene og vurderer sin generelle markedssituasjon
  • Denne undersøkelsen er tatt opp i perioden 01.12 - 07.12
  • 2141 bedrifter har svart

Forskjell på næringer

Det er et vidt spekter av næringer som treffes av de usikre tidene.

Blant medlemmene til NHO oppgir NHO Reiseliv, Mediebedriftenes Landsforening, Norges Bilbransjeforbund og Byggenæringens Landsforening situasjonen som dårlig.

Stemningen er bedre blant medlemmer som NHO Transport, Offshore Norge og Energi Norge.

– Det er ganske store variasjoner mellom bransjer. Det reflekterer at de treffes ulikt av «den perfekte stormen», sier han.

Med den «perfekte stormen» henviser han til dagens marked som preges av høye priser og økte renter.

De siste ukene har en rekke store og små arbeidsplasser sett seg nødt til å permittere og nedbemanne.

Hytter, glass og forskning

NRK må utføre kutt, og åpnet i oktober for sluttpakke til alle ansatte. Folkehelseinstituttet har tilbudt sluttpakke til hundrevis av ansatte, ettersom regjeringen har besluttet store kutt i støtten til FHI.

Forskningsrådet må kutte 80 til 100 årsverk fordi regjeringen har foreslått å kutte 62,8 millioner kroner i virksomhetsbudsjettet.

FRA 125 TIL 65: Hadeland Glassverk ser seg nødt til å permittere halve staben. Eieren, Atle Brynestad, begrunner avgjørelsen med regjeringens fastprisordning for strøm. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
FRA 125 TIL 65: Hadeland Glassverk ser seg nødt til å permittere halve staben. Eieren, Atle Brynestad, begrunner avgjørelsen med regjeringens fastprisordning for strøm. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Dagsavisen har mistet seks millioner kroner i pressestøtte, og ledelsen må derfor kutte i både årsverk og papirfrekvens.

En av landets største hytteprodusenter, Saltdalshytta, må redusere staben med i underkant av 30 årsverk på grunn av stupende salg.

Nylig skrev E24 om arkitektkontoret Shark som måtte permittere halve kontoret på grunn av bråbrems i boligsektor og i nærings- og industrisektoren.

Nylig måtte ledelsen ved Havforskningsinstituttet (HI) varsle oppsigelser av opp mot 28 stillinger.

Forrige uke fikk de ansatte ved Hadeland Glassverk beskjed om at halve staben blir permittert. I de nevnte tilfellene får økte kostnader i forbindelse med blant annet strøm og drivstoff skylden.

Fortsatt lav arbeidsledighet

– Opplever dere i NHO en økning der deres medlemmer må nedbemanne eller permittere?

– Foreløpig er det lite av det, og jeg må innrømme at jeg er overrasket over at vi så sent som i november fortsatt har uendret ledighet. Det har ikke vært noe tema ennå, sier Dørum.

Tall fra NAV viser at arbeidsledigheten har holdt seg lav i november.

– Til tross for mange negative nyheter og mye dårlig stemning i bedriftene, har arbeidsledigheten holdt seg lav. Det tyder på at bedriftene holder på folka sine og sikrer seg de som er der ute.

MER AVVENTENDE: Konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup opplever at noen av deres kunder er blitt mer avventende når det kommer til rekruttering av flere ansatte. Foto: Geir Anders Rybakken Oerslien
MER AVVENTENDE: Konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup opplever at noen av deres kunder er blitt mer avventende når det kommer til rekruttering av flere ansatte. Foto: Geir Anders Rybakken Oerslien

Men det finnes en rekke forbehold, påpeker sjeføkonomen.

– Utsiktene er ekstremt usikre, og selv om bedriftene ønsker å beholde ansatte kan de være i en situasjon der de ikke har råd til det. Signalene fra bedriftene er veldig negative, og de peker mot at de er klare for å nedbemanne, sier han.

Avventende holdning

Konsernsjef Maalfrid Brath i bemanningsbyrået ManpowerGroup forteller at de merker en liten forandring hos deres kunder når det gjelder ansettelser.

– Vi ser at det er en litt mer avventende holdning hos våre kunder enn tidligere. Det er ikke like mange som er på hugget, sier Manpower-direktøren.

Hun presiserer likevel at det fortsatt er mangel på spesialkompetanse i sektorer som IT og sikkerhet, salg og helse.

– Vi ser ingen spesielle trender foreløpig, bortsett fra at vi ser at noen er mer avventende, men det er fortsatt mange som ansetter, sier konsernsjefen.

Hun ønsker ikke peke ut hvilke sektorer som vil kjenne det ekstra hardt de neste månedene, men røper likevel:

– Jeg tror det generelle private forbruket til nordmenn vil gå ned, og da vil sektorer som er avhengig av privat forbruk se en nedgang.

Forventer nedgang

I september publiserte byrået en rapport for fjerde kvartal som skimtet med historisk høye bemanningsutsikter.

På nyåret kommer det tall for første kvartal i 2023.

Vi forventer at de tallene ikke kommer til å være like positive, sier hun.

Brath er likevel positiv når det gjelder status for arbeidsmarkedet her til lands.

– Det er fortsatt lav arbeidsledighet i Norge. Det er fortsatt etterspørsel etter mye spesialkompetanse innenfor mange områder. Vi har fortsatt et relativt godt arbeidsmarked.