KLART BUDSKAP: Siri Nodland og Karl Magnus Rohde-Næss fra Fundraising Norge møtte blant annet Kjell Ingolf Ropstad (t.v.) fra KrF og Thor Magne Bostad (t.h.) fra Frp. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2
KLART BUDSKAP: Siri Nodland og Karl Magnus Rohde-Næss fra Fundraising Norge møtte blant annet Kjell Ingolf Ropstad (t.v.) fra KrF og Thor Magne Bostad (t.h.) fra Frp. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Frykter konsekvensene av ny skattegrense

Frivillige organisasjoner er sikre på at redusert skattefradradrag på gaver vil gå utover givergleden til det norske folk. Inntektstapet kan bli på nærmere 445 millioner.

– Givergleden vil smuldre bort i skattefradrag.

Det er bekymringen til Fundraising Norge - en paraplyorganisasjon for de som driver innsamling av penger i Norge.

– En halvering av skattefradraget vil få store konsekvenser for organisasjoner som er helt avhengig av gaver. Det er synd den sittende regjering ikke forstår konsekvensene, sier Siri Nodland i Fundraising Norge til TV 2 Nyheter.

Regjeringen har halvert skattefradraget slik at det maksimale fradraget nå er 25.000 kroner for denne type gaver. Inntil i år var denne grensen på 50.000 kroner. Ifølge Norges Blindeforbund sparer staten 100 millioner kroner på tiltaket.

Regnestykket til blindeforbundet er basert på at skattebesparelsen for giveren er 22 prosent. Det betyr at for hver 100-lapp statskassen får i økt inntekt, så taper organisasjonene 455 kroner.

– Når staten har beregnet å tjene 100 millioner på dette, så innebærer det at de planlegger for at publikum skal redusere støtten til frivillige organisasjoner med 455 millioner kroner per år. Det er svært dårlig samfunnsøkonomi og går utover de som trenger det mest, mener kommunikasjonssjef Mia Jacobsen i Norges Blindeforbund

OPPGITT: Siri Nodland fra Fundraising Norge ber Regjeringen snu og heller øke skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2
OPPGITT: Siri Nodland fra Fundraising Norge ber Regjeringen snu og heller øke skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Alle bekymret

Mandag markerte Fundraising Norge sin misnøye med det reduserte skattefradraget utenfor Stortinget, hvor de møtte representanter fra flere politiske parti.

– Jeg opplever at de forstår alvoret i situasjonen. Spørsmålet er om de vil prioritere det, sier Nodland.

TV 2 har spurt de store frivillige aktørene om betydningen av redusert skattefradrag på gaver. Alle gir uttrykk for stor bekymring.

SOS-barnebyer samlet i fjor inn 613 millioner.

– En halvering av skattefradraget vil absolutt kunne ha betydning for givergleden, opplyser kommunikasjonsrådgiver Cicilie Asbøll.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse samlet i fjor inn 290 millioner kroner.

– Vi har ikke merket det ennå, men frykter det kan påvirke givergleden på sikt, opplyser markeds- og kommunikasjonsdirektør Tove Nordberg.

Redd Barna fikk 321 millioner kroner inn på konto fra privatpersoner og bedrifter i fjor.

– Vi antar at en halvering av skattefradraget for frivillige gaver vil kunne påvirke givergleden, og føre til en reduksjon i inntektene fra innsamlinger, opplyser markedsdirektør Ingrid Svendsen i Redd Barna.

Norges Blindeforbund samlet i fjor inn 353 millioner kroner, og liker dårlig halvert skattefradrag.

– Det mest uheldige er at myndighetene med dette signaliserer at man ikke lenger oppfordrer hver innbygger like sterkt som tidligere til å engasjere seg og støtte opp om gode formål i samfunnet, opplyser kommunikasjonssjef Mia Jacobsen til TV 2 nyheter.

Strømmestiftelsen gir penger til fattigdomsbekjempelse i noen av verdens fattigste land, og hentet i fjor 71,5 millioner kroner fra givere.

Karl Magnus Rohde-Næss (f.v.) og Siri Nodland fra Fundraising Norge møtte stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (Arbeiderpartiet), stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF), politisk rådgiver Daniel Fenstad (Høyre), politisk rådgiver Thor Magne Bostad (Frp), og politisk rådgiver Benedicte Fjeldberg (Senterpartiet) utenfor Stortinget. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2
Karl Magnus Rohde-Næss (f.v.) og Siri Nodland fra Fundraising Norge møtte stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (Arbeiderpartiet), stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF), politisk rådgiver Daniel Fenstad (Høyre), politisk rådgiver Thor Magne Bostad (Frp), og politisk rådgiver Benedicte Fjeldberg (Senterpartiet) utenfor Stortinget. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Trofaste givere, filantroper og næringsliv er donorer som vil bli ekstra motivert av skattefradrag. Derfor bør det ikke bare komme tilbake til 50.000 straks, men også økes. På den måten vil flere bli motivert til å gjøre en innsats for blant annet å nå FNs bærekraftsmål, opplyser Gase Handeland som er leder for kommunikasjon og samfunn i Strømmestiftelsen.

Rammer de svake

Kirkens Nødhjelp mottok i fjor 200 millioner kroner fra sine støttespillere.

– Vi har foreløpig ikke fått henvendelser fra næringslivet om en eventuell halvering av skattefradrag, men venter at dette vil komme nærmere jul og årsslutt hvor flere bedrifter velger å donere større beløp til vårt arbeid, enten som direkte gave eller som en del av bedriftens julegave til de ansatte. Dette vil da kunne svekke vår evne til å bidra til de som er hardest rammet, skriver kommunikasjonsleder Arne Grieg Riisnæs i Kirkens Nødhjelp.

UNICEF samlet i fjor inn over 207 millioner kroner. De er også urolige for skattefradraget.

– Det er en reell fare for at bidrag til veldedighet vil synke om skattefradraget halveres da man vet at det for enkelte er en viktig driver, skriver Marianne Myhrer Kristiansen i UNICEF.

I fjor hadde Flyktninghjelpen 212 millioner kroner i inntekter.

– For Flyktninghjelpen er det viktig at det skal være lett å dele av den velstanden vi har og skattefradraget er ett tiltak som bidrar. Vi ønsker derfor at dette vedtaket reverseres, opplyser Helene Sandbu Ryeng i Flyktninghjelpen.

Merker nedgang

TV 2 har også spurt de samme organisasjonene om de er bekymret for givergleden til det norske folk som følge av høye strømpriser, dyrere dagligvarer og renteøkninger. Ingen er på nåværende tidspunkt veldig urolig for at det skal føre til mindre giverglede.

– Vi har lojale støttemedlemmer, og har merket lite til dette. Men, vi er spente på den videre utviklingen og følger nøye med på dette, svarer stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Foreløpige tall fra en undersøkelse gjennomført av Fundraising Norge viser at cirka 14 prosent av deres medlemmer har merket tap av inntekter til nå i 2022.

– Det er imidlertid viktig å presisere at de fleste melder inn skattefradragskrav mot slutten av året og at det først ved utgangen av året vil kunne presenteres endelig konsekvens av halvering av skattefradraget, opplyser Fondraising Norge.

Artikkel endret 27. september klokka 1538:
I en tidligere versjon skrev TV 2 at Flyktninghjelpen hadde
5,7 milliarder kroner i inntekter. Dette er det globale tallet for innsamlede midler. Tallet er endret til 212 millioner kroner.