Synnøve Almås Harstad frykter forurensningen fra et eventuelt gift-deponi, og har brukt husveggen for å markere et tydelig standpunkt. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2.
Synnøve Almås Harstad frykter forurensningen fra et eventuelt gift-deponi, og har brukt husveggen for å markere et tydelig standpunkt. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2.

Frykter gift-deponi skal forpeste bygdene

Innen 2022 må Norge ha nytt deponi for farlig industriavfall, og både Brevik i Telemark og bygda Raudsand i Romsdal er høyaktuelle. Det får lokale innbyggere til å koke.

Hvert år produserer nasjonen Norge minst 400.000 tonn uorganisk farlig industriavfall, som tungmetaller, syrer, baser, forurenset betong og aske fra forbrenningsanlegg.Hittil har avfallet blitt håndtert og lagret ved mottaksanlegget på Langøya i Oslofjorden, men i 2022 er det fullt.Nå har Norge behov for et nytt anlegg der man kan deponere og gjenvinne giftavfallet. Da har myndigh

Mer innhold fra TV 2