PÅ HØY TID: Brigadesjef Odin Johannessen mener det nå er på høy tid å belyse hvor viktig et samspill mellom våpengrenene er for å etablere et tilstrekkelig framtidig  nasjonalt totalforsvar. 
 (Foto: TV 2)
PÅ HØY TID: Brigadesjef Odin Johannessen mener det nå er på høy tid å belyse hvor viktig et samspill mellom våpengrenene er for å etablere et tilstrekkelig framtidig  nasjonalt totalforsvar. (Foto: TV 2)

Frykter at jagerfly skal gå på bekostning av verneplikten

Innkjøp og drift av nye jagerfly kan føre til en endring av hærstrukturen. Verneplikten kan blir satt i spill.

10. august tiltrådte Odin Johannessen som ny sjef for Brigade Nord. Brigadesjefen er ansvarlig for utdanningen av soldater til Hæren. Soldater som skal kvalifiseres for nasjonal beredskap og internasjonale oppdrag. Brigader Johannessen går til jobben med en klar og tydelig strategi. Samspill om totalforsvaret Brigader Johannessen mener det nå er på høy tid å belyse hvor viktig et samspill mellom våpengrenene er for å etablere et tilstrekkelig framtidig  nasjon

Mer innhold fra TV 2