VARSLER BEGJÆRING: Forsvarerne til tiltalte Johny Vassbakk finner seg ikke i at påtalemyndigheten nekter å svare på metodebruk. Foto: Frode Sunde / TV 2
VARSLER BEGJÆRING: Forsvarerne til tiltalte Johny Vassbakk finner seg ikke i at påtalemyndigheten nekter å svare på metodebruk. Foto: Frode Sunde / TV 2
BIRGITTE TENGS' FORELDRE:

Frykter at aktor skjuler bevis

Forsvarerne til Johny Vassbakk (52) slår seg ikke til ro med at påtalemyndigheten ikke vil svare på om de har brukt hemmelige agenter. Nå får de støtte av Karin og Torger Tengs.

Før forhandlingene i Birgitte Tengs-rettssaken fortsatte på tirsdag, tok forsvarer Stian Trones Bråstein ordet.

– At påtalemyndigheten nekter å svare på bruk av UC-agenter (hemmelige agenter, journ.anm), det slår vi oss ikke til ro med. Vi har ikke fått noen begrunnelse og det kan bli aktuelt å be retten om ta stilling til dette, sier han.

Forsvarerne er overbevist om at politiet har benyttet seg av slike metoder, og har i flere måneder forsøkt å få svar fra politiet.

KREVER SVAR: Tiltaltes forsvarere, Stian Kristensen (t.v) og Stian Trones Bråstein (t.h). Foto: Frode Sunde / TV 2
KREVER SVAR: Tiltaltes forsvarere, Stian Kristensen (t.v) og Stian Trones Bråstein (t.h). Foto: Frode Sunde / TV 2

Det er uaktuelt for dem å gi.

Nå får forsvarerne støtte av Birgitte Tengs foreldre, via sin bistandsadvokat John Christian Elden.

– Våre klienter mener alt må frem for retten nå, slik at det ikke blir stående spørsmål ved den dom som skal avsies, sier han.

BISTÅR: Advokat John Christian Elden bistår Birgitte Tengs' foreldre. Foto: Frode Sunde / TV 2
BISTÅR: Advokat John Christian Elden bistår Birgitte Tengs' foreldre. Foto: Frode Sunde / TV 2

Les aktors begrunnelse for hvorfor de ikke vil opplyse retten lenger ned i saken.

– De kan gjøre som de vil

Under en pause i hovedforhandlingen forklarer den andre forsvareren i saken, Stian Kristensen, hvorfor de mener påtalemyndigheten må komme med en avklaring.

– Retten og tiltalte må få opplyst dette. Det er et enormt stort inngrep. Det er rettferdig å gå ut med et «ja» eller «nei», sier Kristensen til TV 2.

– Hvorfor det?

– Problemet i lovgivningnen er at så lenge det ikke er et såkalt tvangsinngrep så er det på en måte ikke regulert. De kan gjøre som de vil med disse tingene, som jo er en stor utfordring for dem som blir utsatt for det.

«JA» ELLER «NEI»: Det er spørsmålet Stian Kristensen vil ha svar på. Foto: Frode Sunde/TV2
«JA» ELLER «NEI»: Det er spørsmålet Stian Kristensen vil ha svar på. Foto: Frode Sunde/TV2

Aktor brøt inn

På mandag vitnet etterforskningsleder i Kripos' seksjon for kalde saker, Dag Uppheim, i retten.

Han ble spurt om bruk av slike agenter av forsvarerne.

– Det kan jeg dessverre verken bekrefte eller avkrefte, svarte han.

ORDKNAPP: Dag Uppheim i Kripos vil ikke kommentere forsvarernes spørsmål i retten. Foto: Frode Sunde / TV 2
ORDKNAPP: Dag Uppheim i Kripos vil ikke kommentere forsvarernes spørsmål i retten. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Hvorfor ikke? spurte forsvarer Kristensen.

– Det kan jeg ikke svare på. Det går utover min vitneplikt.

– Du kan jo velge å svare, fulgte forsvareren opp.

Da brøt aktor i saken, statsadvokat Thale Thomseth inn.

– Nei, det kan han ikke, sa hun.

NEKTER: Påtalemyndigheten, med statsadvokat Thale Thomseth i spissen, vil ikke la forsvarerne få vite om de har forsøkt å infiltrere deres klient. Foto: Frode Sunde / TV 2
NEKTER: Påtalemyndigheten, med statsadvokat Thale Thomseth i spissen, vil ikke la forsvarerne få vite om de har forsøkt å infiltrere deres klient. Foto: Frode Sunde / TV 2

Får støtte av foreldrene

Foreldrene til Birgitte Tengs følger rettssaken mot Vassbakk fra et tilstøtende rom. Via sin advokat, John Christian Elden, reagerer også de på at påtalemyndigheten nekter å svare.

– Vi synes det er rart, da politifolk har vitneplikt for retten om slike spørsmål med mindre loven gjør unntak. Det eneste mulige unntak er dersom vitneførsel bidrar til å avdekke agentenes identitet, og bevisførsel er uten betydning for saken, sier Elden.

At informasjon potensielt holdes tilbake, er ikke akseptabelt mener Karin og Torger Tengs.

– Er tiltalte skyldig, så skal han dømmes. Er det tvil skal han ikke dømmes. Men det må avgjøres nå, og ikke ved at partene skjuler bevis som vil bidra til senere spekulasjoner.

Bet seg merke i to kvinner

Det er allerede kjent at politiet har benyttet seg av omfattende skjult etterforskning mot tiltalte i tiden før han ble pågrepet i september i fjor.

Blant annet har de gjennomført hemmelige ransakinger og overvåket ham i det skjulte.

RANSAKET: Politiet har gjennomført flere hemmelige ransakinger, blant annet av denne sjøboden i Skudeneshavn. Foto: Thomas Mortveit / TV 2
RANSAKET: Politiet har gjennomført flere hemmelige ransakinger, blant annet av denne sjøboden i Skudeneshavn. Foto: Thomas Mortveit / TV 2

Vassbakk oppdaget at noen hadde vært inne i boligen hans, men han skjønte ikke på dette tidspunktet at det var politiet som hadde brutt seg inn.

Selv trodde han det var forfatter og dokumentarskaper Bjørn Olav Jahr som stod bak.

I tillegg har han opplevd flere episoder som han senere har betegnet som mistenkelige, og som forsvarerne tror var forsøk fra politiet på infiltrasjon.

MISTENKER: Vassbakk mistenker at politiet har forsøkt å infiltrere ham i en skjult fase av etterforskningen. Foto: Privat
MISTENKER: Vassbakk mistenker at politiet har forsøkt å infiltrere ham i en skjult fase av etterforskningen. Foto: Privat

Det er spesielt én ting han bet seg merke i.

Det dreier seg om en serie hendelser, som involverte to kvinner som han møtte før han ble pågrepet.

Bulket bobilen

Det hele begynte med at Vassbakk parkerte bobilen sin utenfor en butikk på Haugalandet.

Da han kom ut fra butikken hadde kvinnene bulket bobilen hans med sin egen bil, har han selv opplyst.

BLE BULKET: To kvinner bulket inn i Vassbakks bobil, i tiden før han ble pågrepet. Foto: Thomas Mortveit / TV 2
BLE BULKET: To kvinner bulket inn i Vassbakks bobil, i tiden før han ble pågrepet. Foto: Thomas Mortveit / TV 2

Vassbakk mener kvinnene var oppjagede og at de var veldig opptatt av å gjøre opp for seg med kontanter. Samtidig hadde de ikke penger på seg.

De skal ha fortalt ham at de kjørte bilen over fjellet fra hovedstaden og at de skulle på en fotoshoot i Haugesund.

Dette skal Vassbakk ha stusset på, fordi plassen der det angivelige trafikkuhellet skjedde, ikke passet med den naturlige kjøreruta.

De ble enige om å treffe hverandre igjen, for å gjøre opp økonomisk.

Bag med dameklær

Dagen etter kollisjonen møttes de angivelig utenfor Amanda kjøpesenter i Haugesund.

Da hadde kvinnene problemer med bilen sin, og Vassbakk mener de ba ham om å anbefale dem et egnet verksted. Det skal ha endt med at kvinnene reiste tilbake til Oslo, uten bilen sin.

Vassbakk ble også bedt om å passe på nøklene til bilen.

Etter en stund kom kvinnene tilbake og da ble Vassbakk bedt om å låse seg inn i bilen. De skal ha ønsket at han skulle ta vare på en bag.

Bagen var full av damesko, undertøy og andre kvinneklær, har Vassbakk forklart.

Krever svar

Under rettssaken har det vært et tema at tiltalte flere ganger er domfelt for å ha brutt seg inn hos kvinner og stjålet sko og klær.

Ifølge 52-åringen skal kontakten med kvinnene ha opphørt etter en stund. Han ble sittende igjen med bagen, som han aldri senere har blitt avkrevd, har han forklart.

Nå som saken er oppe for retten, krever forsvaret at påtalemyndigheten avklarer om det faktisk stemmer at de har benyttet seg av slike metoder, og hva de eventuelt har foretatt seg.

FORSVARET: Stian Trones Bråstein og Stian Kristensen i Adius Advokater danner Vassbakks forsvar. Foto: Kristian Myhre / TV2
FORSVARET: Stian Trones Bråstein og Stian Kristensen i Adius Advokater danner Vassbakks forsvar. Foto: Kristian Myhre / TV2

Grunnen til dette er at de mener det har bevisverdi for retten, også dersom det viste seg at politiet ikke fikk noe ut av forsøkene på eventuell infiltrasjon.

Hvis de ikke får svar, vil de sende en begjæring til retten der de ber om at domstolen avgjør spørsmålet.

TV 2 har spurt aktor Thomseth om hvorfor de ikke vil svare forsvarerne. I en e-post skriver hun:

«Vi har en lovhjemmel for å ikke svare på spørsmål knyttet til dette, men det vil vi ikke si noe mer om. Vi kan legge til at det ikke er uvanlig at det blir brukt mange politimetoder, særlig i saker som er så alvorlige som dette. Det er heller ikke uvanlig at vi ikke kan svare på enkelte spørsmål.»