SAMFUNNSDEBATTANT: Aamir er fortsatt aktiv i Unge Høyre. Foto: Edvard Ertesvåg / TV 2
SAMFUNNSDEBATTANT: Aamir er fortsatt aktiv i Unge Høyre. Foto: Edvard Ertesvåg / TV 2

Frykter å ikke få ta eksamen: – Gjør oss en bjørnetjeneste

De siste to årene har det ikke vært gjennomført eksamen på ungdomsskolen og videregående på grunn av pandemien. Nå frykter Arina Aamir (16) å ikke få gjennomføre eksamen dette skoleåret heller.

På grunn av koronapandemien har flere unge ikke gjennomført eksamen på ungdomsskolen og vidergående skole.

I fjor ble eksamen avlyst som følge av smittesituasjonen og dårligere læringsutbytte ved hjemmeskole.

Nå frykter noen elever at de igjen ikke får hatt eksamen, til tross for at de har vært fysisk på skolen siden sommerferien.

Argumentet for å avlyse eksamen er fortsatt at elevene ikke har vært fysisk på skolen i perioder under pandemien og dermed har et dårligere læringsutbytte.

BJØRNETJENESTE: Arina Aamir ønsker ikke at eksamen skal avlyses. Foto: Beate Oma Dahle
BJØRNETJENESTE: Arina Aamir ønsker ikke at eksamen skal avlyses. Foto: Beate Oma Dahle

– Gjør oss selv en bjørnetjeneste

Arina Aamir går i første klasse på videregående. Nå frykter hun at hun heller ikke dette skoleåret får avholdt eksamen. Hun mener at det er svært urettferdig.

– Vi kommer til å måtte ha eksamen når vi skal inn på høyere utdanning. Det vil være å gjøre oss elever en bjørnetjeneste dersom eksamen ikke blir gjennomført dette skoleåret heller, sier Aamir.

Samtidig peker hun på at inntakskravene for høyere utdanning har gått opp om følge av at de tidligere kullene ikke har hatt eksamen.

– Det er urettferdig at vi skal konkurrere med det.

VG har tidligere fortalt at 25 000 elever ønsker å avlyse eksamen i en underskriftskampanje. I desember har over 32 000 personer skrevet under på den samme kampanjen.

– Det gir ingen mening, sier Aamir, som er uenig i argumentene.

– Da kan jeg si om fem år at fordi det var nedstengt da jeg gikk i niende og tiende, så skal jeg ikke ha eksamen nå heller, sier hun.

Aamir mener det er politikernes oppgave å ta de rette valgene for elevene.

Hun mener at dersom en elev får mulighet til å avlyse eksamen så gjør de det.

– Det er politikernes oppgave å tenke fremtidsrettet, ikke elvenes.

– Mer på videregående med pandemi enn uten

Leder for Elevorganisasjonen, Edvard Botterli Udnæs, mener at å eventuelt avlyse eksamen også til neste år ikke er å gjøre elevene en bjørnetjeneste.

Han mener også at det er naivt å ta utgangspunkt i at elevene nå har vært på skolen dette halvåret.

– Vi har gått mer på videregående med pandemi, enn uten, peker Udnæs på.

Da Utdanningsdirektoratet i fjor skulle ta en vurdering om eksamen burde bli avlyst eller ikke, så de på om det ville påvirke elevenes videre studieløp.

LEDER: Udnæs er leder for Elevorganisasjonen Foto: Goran Jorganovich / TV 2
LEDER: Udnæs er leder for Elevorganisasjonen Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Fjorårets risikovurdering fant at det ikke var noe som tilsa at dagens skoleeksamen forbereder elevene på fremtidige studier eller arbeidsliv, sier Udnæs.

Udnæs forteller at Elevorganisasjonen også i år ber om en slik risikovurdering fra Utdanningsdirektoratet.

– En slik risikovurdering er viktig i år også for å se på hvordan vi best mulig kan dekke eventuelle kunnskapshull som har oppstått under pandemien, mener han.

Skal ta ny vurdering

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Kristina Torbergsen sier til TV 2 at planen er å gjennomføre eksamen våren 2022.

– Kunnskapsdepartementet har bestilt en risikoanalyse fra Udir knyttet til eksamensgjennomføring våren 2022, tilsvarende det som ble gjort for eksamensgjennomføringen våren 2021.

Torbergsen sier de ut i fra dette vil ta en vurdering om eksamen.

Utdanningsdirektoratet skal levere analysen om eksamen til Kunnskapsdepartementet den 31. januar.

Udnæs i Elevorgansisasjonen mener det er viktig å ha en ekstern vurdering av elevene, men at det er fortsatt ikke krise å avlyse eksamen.

– Nå har vi avlyst eksamen to år på rad, og Dovre har ikke falt enda, sier han.