frp-vannkraftpolitikk - Frp: – Regjeringen må satse mer på vannkraft

Frp mener det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke har et større ønske om å utnytte vannkraftpotensialet i Norge. Nå ber de regjeringen om å legge fram en egen stortingsmelding for vannkraftpolitikk.

I forslaget som legges fram i Stortinget tirsdag, viser partiet til at klimaforliket og EUs fornybardirektiv skjerper kravet til norsk produksjon av fornybar kraft.

– Norsk energipolitikk har lenge vært preget av at passivitet og overdreven frykt. Man har trodd at den beste miljøløsningen i kraftsektoren har vært ikke å bygge ut ny kraftproduksjon. Som følge av det, er Norge i perioder nettoimportør av kraft, også kraft som kan være basert på kullkraft, sier medlem av Stortingets energi- og miljøkomité Oskar Grimstad i Fremskrittspartiet.

Han mener Stortinget derfor må stimulere til økt vannkraftproduksjon.

– Vannkraftutbygging er den beste fornybare energikilden vi har. Den er billigere og langt mer forutsigbar energiproduksjon enn vindkraft, og økt produksjon av vannkraft vil være et godt tiltak i klimadebatten, samt at det vil gi grunneiere et stort økonomisk løft. Fremfor å importere kullkraft kan Norge heller eksportere vannkraft, forklarer Grimstad.

– Med en ny politisk ledelse i miljøverndepartementet håper vi på en fortgang i fornybar energiproduksjon, legger han til.

Frp-politikeren avviser at forslaget vil rasere norsk natur, og viser til at kun et fåtall av norske elver i dag har kraftproduksjon.

– Vi snakker ikke om nye, og svære oppdemninger. Den tid er forbi. Med dagens teknologi kan man bedre utnytte vannressursene og samtidig ivareta verneinteressene, sier Grimstad. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2