FOLKEVALGT: Stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp) ønsker strengere strafferammer for dyremishandling. Foto: Håkon Mosvold Larsen
FOLKEVALGT: Stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp) ønsker strengere strafferammer for dyremishandling. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Frp-politiker vil ha strengere straff for dyremishandling

I Norge er det en øvre strafferamme for mishandling, overgrep, tortur og drap av dyr på tre år. Nå ønsker Frp en strengere straff.

Det er spesielt flere saker der hunder er blitt forgiftet med brødskiver dyppet i Plumbo som får stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp) til å reagere, skriver Nationen.

Nylig skrev Østlendingen om en hundeeier som hadde fått to av sine hunder forgiftet med brødskiver dyppet i Plumbo. Dyrene fikk omfattende etseskader i munn og svelg. Den ene hunden døde.

– Jeg har fått svært mange reaksjoner fra folk på episoder med mishandling av kjæledyr som er blitt kjent blant annet gjennom lokalavisene, sier Johnsen, som mener at når noen er så hensynsløse overfor dyr, må strafferisikoen økes.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) sier til avisen at det er naturlig at spørsmålet om straff som virkemiddel for å underbygge respekt for dyr og deres egenverdi inkluderes i arbeidet med en stortingsmelding om dyrevelferd.

– Økokrim har i sitt innspill til meldingsarbeidet også reist denne problemstillingen ved å foreslå at det vurderes å heve strafferammen for grove brudd på dyrevelferdsloven, sier Borch.

Stortingsmeldingen om dyrevelferd – som omfatter både produksjonsdyr i landbruket, kjæledyr og fiskeoppdrett – skal etter planen legges fram senest i vårsesjonen 2023.