PRESSET HELSEMINISTER: Frp og SV er kritisk til redegjørelsen som Ingvild Kjerkol (Ap.) ga Stortinget. Partiene mener statsråden gir et feilaktig bilde pasientskadeordningen. Foto: Thomas Evensen / TV 2
PRESSET HELSEMINISTER: Frp og SV er kritisk til redegjørelsen som Ingvild Kjerkol (Ap.) ga Stortinget. Partiene mener statsråden gir et feilaktig bilde pasientskadeordningen. Foto: Thomas Evensen / TV 2
SV og Frp slakter pasientskadeordningen:

Frp-Hoksrud: – Helseministeren har feilinformert Stortinget

Frp mener helseministeren har feilinformert Stortinget. SV krever grundig gjennomgang av pasientskadeordningen, slik helseministeren selv gjorde da hun satt i opposisjon.

Pasienter som har fått en skade som skyldes svikt i helsetjenesten, kan søke om erstatning ved Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Pasientskadeordningen blir nå sterkt kritisert fra flere hold og helseminister Ingvild Kjerkol er i posisjon til å sette foten ned og kreve en grundig gjennomgang.

LES OGSÅ: Kampen mot overmakten

I Stortinget i januar svarte hun på kritiske spørsmål om ordningen.

– Jeg mener at vi i dag har et system som ivaretar pasientenes rettigheter på en betryggende måte, oppsummerte helseminister Ingvild Kjerkol (Ap.) i Stortinget.

– Hun skjønnmaler ordningen

Kjerkol svarte på flere spørsmål fra Bård Hoksrud, helsepolitiske talsperson i Frp.

Hoksrud sier til TV 2 at han ble kraftig provosert over svarene Kjerkol ga til Stortinget.

– Jeg reagerer veldig og opplever at helseministeren har feilinformert Stortinget. Så jeg krever at helseministeren skal tilbake til Stortinget for å ordentlig redegjøre for dette, sier Hoksrud til TV 2.

Hoksrud mener dagens pasientskadeordning overkjører pasienter og at rettssikkerheten ikke er godt nok ivaretatt.

PROVOSERT: Bård Hoksrud (Frp) mener helseministeren har feilinformert Stortinget. Nå vil ha ha henne tilbake til Stortinget for å svare på flere spørsmål. Foto: Truls Aagedal / TV 2
PROVOSERT: Bård Hoksrud (Frp) mener helseministeren har feilinformert Stortinget. Nå vil ha ha henne tilbake til Stortinget for å svare på flere spørsmål. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Spørsmålene fra Hoksrud i Stortingets spørretime den 19. januar, kom som følge av flere TV 2-saker om pasientskadeordningen.

I en av sakene fremmer en rekke advokater massiv kritikk mot flere sider av ordningen.

– Helseministeren prøver å skjønnmale ordningen, mens samstemte advokater mener den har en rekke svakheter som rammer pasienter. Her trenger vi en full gjennomgang for å rydde opp, sier Hoksrud.

Krever full gjennomgang

SV har tidligere krevd full gjennomgang av pasientskadeordningen, sammen med blant annet Arbeiderpartiet, og mener tiden er nå overmoden.

– Vi kommer til å kreve at Kjerkol tar den grundige gjennomgangen som hun har foreslått tidligere, og som hun har et flertall for i Stortinget i dag, sier Marian Hussein, helsepolitisk talsperson i SV.

I forrige Stortingsperiode satt opposisjonspolitikeren Kjerkol som medlem av Helse- og omsorgskomiteen.

KREVER HANDLING: Stortingsrepresentant fra SV Marian Hussein mener Kjerkol nå må holde ord og gjøre som hun tidligere selv har tatt til orde for. Foto: Marte Christensen / TV 2
KREVER HANDLING: Stortingsrepresentant fra SV Marian Hussein mener Kjerkol nå må holde ord og gjøre som hun tidligere selv har tatt til orde for. Foto: Marte Christensen / TV 2

Da Høyre, Frp og KrF foreslo noen endringer i pasientskadeloven valgte Ap, Sp og SV å gå imot dette forslaget.

Ingvild Kjerkol og komitémedlemmene fra Ap, SV og Sp mente man måtte vente med dette i «påvente av en bred gjennomgang av hele pasientskadeordningen, dens lovverk og praksis».

– Kjerkol stilte seg bak kravet om en helhetlig og bred gjennomgang av hele pasientskadeordningen, understreker Hussein overfor TV 2.

Slalomkjøring

– Hva synes du om svarene som Kjerkol ga i Stortinget?

– Man kan vel kalle det slalåmkjøring og mange bortforklaringer. Det er behov for å fortsette og belyse dette feltet, mener Hussein.

– Er det da mulig å få et flertall for en grundig gjennomgang av pasientskadeordningen?

– Jeg har registrert at Regjeringspartiene var enig med oss for noen år siden. Man må jo nesten forvente at de fortsatt er enige med seg selv etter at de har kommet i en posisjon hvor de kan gjøre noe med ordningen, sier Hussein.

– Overrasket

– Jeg har overrasket. Det virker som at statsråden bare har fått et svar fra embetsverket og NPE som hun bare formidler tilbake til Stortinget, sier Hoksrud.

Han understreker at en rekke advokater som er eksperter på feltet, er samstemte og tydelige.

– Og de kritiserer den redegjørelsen hun gi i Stortinget, så det mener jeg statsråden må ta på største alvor, sier Hoksrud til TV 2.

Også SVs Marian Hussein har fått lese flere av uttalelsene de ulike advokatene ga etter Kjerkol sin redegjørelse i Stortinget:

– De eksemplene viser at det er behov for en kritisk gjennomgang. Vi må være trygge på at vi har en praksis hvor alle blir ivaretatt på en likeverdig måte.

BEHOV FOR GJENNOMGANG: SV godtar ikke svaret fra Kjerkol og krever en grundig gjennomgang av ordningen. Foto: Terje Bendiksby
BEHOV FOR GJENNOMGANG: SV godtar ikke svaret fra Kjerkol og krever en grundig gjennomgang av ordningen. Foto: Terje Bendiksby

SV-politikeren mener det handler om den sterkestes rett. Og at du er sjanseløs dersom du ikke har fri rettshjelp eller råd til advokat.

– Mange har ikke de ressursene og gir opp. Vi krever at statsråden igangsetter en grundig gjennomgang av ordningen, sier Hussein til TV 2.

Uenig i kritikken

Helseminister Ingvild Kjerkol er av TV 2 gjort kjent med kritikken som er fremsatt fra politisk hold og fra Advokatforeningen samt en rekke advokater.

– Hvorfor sa du at «vi har et system som ivaretar pasientenes rettigheter på en betryggende måte»? i Stortinget og hvilket belegg har du for å si dette?

– Jeg mener vi i dag har et system som sikrer pasientenes rettigheter og ivaretar rettssikkerheten deres på en tilfredsstillende måte. Retten til erstatning og rammene for pasientskadeordningen er regulert av en egen lov og i omfattende forskrifter til loven. Ordningen har mange deler som er ganske omfattende sammenlignet med det som gjelder for andre som blir utsatt for skade, svarer Kjerkol.

UENIG: Fra Stortingets talerstol har helseministeren tilbakevist kritikken og sier hun ikke ønsker noen grundig gjennomgang av pasientskadeordningen. I opposisjon sa hun det motsatte. Foto: Heiko Junge
UENIG: Fra Stortingets talerstol har helseministeren tilbakevist kritikken og sier hun ikke ønsker noen grundig gjennomgang av pasientskadeordningen. I opposisjon sa hun det motsatte. Foto: Heiko Junge

Hun påpeker at man hele tiden må jobbe med kvalitetsforbedring og se på hvordan man best mulig kan ivareta pasientens rettssikkerhet.

– Må få grundig vurdering

– Det er blant annet viktig at pasienter som blir påført skader får en grundig vurdering av om skaden skyldes svikt hos helsetjenesten og av omfanget av skaden, understreker Kjerkol.

Men manglende undersøkelser og utredninger av pasienter er et gjennomgående problem som TV 2 har dokumentert ved flere tilfeller.

Det er svært sjeldent at pasienter utredes av sakkyndige som skal ta stilling til erstatningsspørsmål.

Tar ikke initiativ

– Det er også viktig at det ikke går for lang tid før erstatningskravet blir avgjort og erstatning eventuelt utbetales, forklarer Kjerkol til TV 2.

SV og Frp. er blant de partiene som påpeker at Kjerkol og Arbeiderpartiet i opposisjon ønsket en bred gjennomgang av hele pasientskadeordningen.

– I opposisjon støttet du «bred gjennomgang av hele pasientskadeordningen, dens lovverk og praksis» - mener du det samme nå?

– VI har i regjeringsplattformen satt oss ambisiøse mål for å forbedre helse- og omsorgstjenesten. Vi er i godt gang med dette, og har blant annet styrket sykehusene og kommuneøkonomien. Når det gjelder gjennomgang av pasientskadeordningen var ikke det et punkt som ble prioritert i Hurdalsplattformen. Jeg vil derfor ikke ta initiativ til det nå, sier Ingvild Kjerkol til TV 2.