FENGSEL: De ansatte på høysikkerhetsavdelingen i Halden fengsel frykter for sin og de innsattes sikkerhet. Foto: Mathias Ogre
FENGSEL: De ansatte på høysikkerhetsavdelingen i Halden fengsel frykter for sin og de innsattes sikkerhet. Foto: Mathias Ogre
ansatte i fengsel slår alarm:

– Frikort til å gjemme ting i anus

Norske fengsler kan ikke lenger rutinemessig kroppsvisitere innsatte. Nå varsler de at de nye skannerene som erstatter visitasjon, ikke gjør jobben. I tillegg er det ikke sikkert alle fengsler vil få en skanner.

- Her mener vi det er fare for liv, helse og sikkerhet, og vårt arbeidsmiljø, sier Klaus Lintho imens han går gjennom gangene i Halden fengsel.Lintho er tillitsvalgt i fagforeningen til de ansatte i fengselet, og har jobbet som fengselsbetjent de siste fem årene. Han forteller at det de siste månedene har begynt å spre seg en uro blant de ansatte.- Både vår sikkerhet og evnen vår til å tilby en trygg soning er satt på spill når man fjerner ett sikkehetstiltak, og erstatter det m

Mer innhold fra TV 2