Helge Ingstad-vaktsjefen dømt:

«Fremstår som klart uforsvarlig»

Hordaland tingrett mener den tidligere vaktsjefen var uaktsom, og dømmer 33-åringen til 60 dagers betinget fengsel. Sjøforsvaret lar ham likevel beholde jobben.

Hele fire og et halvt år etter at fregatten KNM «Helge Ingstad» og tankskipet Sola TS kolliderte utenfor Bergen, foreligger det nå en dom i saken.

Etter en to måneder lang rettssak, der den 33-årige vaktsjefen på Helge Ingstad har sittet alene på tiltalebenken, er det nå klart at Hordaland tingrett dømmer den tidligere vaktsjefen til 60 dager betinget fengsel.

Ifølge tiltalte sin forsvarer, Christian Lundin, er vaktsjefen veldig skuffet.

– Han tar denne dommen svært tungt. Han mener fortsatt det er uriktig å klandre ham i strafferettslig kontekst. Dette fordi han mener ulykken skyldes en systemsvikt, sier Lundin.

– Samtidig har Forsvarsdepartementet tidligere akseptert et forelegg på 10 millioner kroner, og da mener han det er uriktig å i tillegg gi han et personlig straffeansvar.

SKUFFET: Advokat Christian Lundin forsvarer vaktsjefen i Helge Ingstad-saken. Foto: Frode Hoff / TV 2
SKUFFET: Advokat Christian Lundin forsvarer vaktsjefen i Helge Ingstad-saken. Foto: Frode Hoff / TV 2

Vaktsjefen har hele veien nektet straffskyld, og ment at han har blitt hengt ut som syndebukk.

På grunn av sakens størrelse og kompleksitet, hadde Hordaland tingrett hentet inn flere meddommere enn normalt. En av de fem meddommerne var uenig i dommen, og skapte dermed dissens.

Denne personen har selv erfaring fra Forsvaret, opplyser Lundin.

– Mindretallet la vekt på at vaktsjefen var klarert for tidlig, og at han hadde opplæringsansvar som tok bort fokuset hans. Min klient mener det forklarer ulykken, sier Lundin.

Han mener også tingretten ikke la nok vekt på trafikksentralen på Fedje sin rolle i ulykken. Forsvarerne mener de har ansvar for å gripe inn hvis det er fare på ferde, men vaktsjefen er skuffet over at dette ikke er lagt vekt på.

– Nå skal vi gjennomgå dommen og ta stilling til om den skal ankes, sier Lundin.

Tiltalt for uaktsomhet

Statsadvokatene er derimot veldig fornøyde med at tiltalte nå er domfelt.

– Dommen er grundig og veldig god. Vi har fått medhold på alle sentrale punkt på bevisdømmelsen og aktsomhetsbedømmelsen, og det er vi godt fornøyde med, sier statsadvokat Benedikte Høgseth.

AKTORAT: Statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta i rettssaken vedrørende KNM Helge Ingstad. Foto: Frode Hoff / TV 2
AKTORAT: Statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta i rettssaken vedrørende KNM Helge Ingstad. Foto: Frode Hoff / TV 2

Opprinnelig var den tidligere vaktsjefen tiltalt på to punkter:

- Straffeloven § 356, jf. § 355 for ved uaktsomhet å ha forårsaket sjøskade, som lett kunne medføre tap av menneskeliv.

- Militær straffelov § 78 første ledd og tredje ledd for som befalingsmann å ha gjort seg skyldig i forsømmelighet eller skjødesløshet ved utførelse av sine tjenesteplikter, og det er voldt betydelig skade.

Hordaland tingrett har valgt å dømme han på begge punkter. I dommen står det at tiltalte i utgangspunktet burde ha blitt dømt i seks måneder, men at utmålingen blir kraftig redusert på grunn av lang saksbehandlingstid.

Politiet sin etterforskning tok over to år, noe som er brudd på den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

– Vi var helt tydelige på at straffeutmålingen ikke er det viktigste for oss i denne saken, men at det pålegger straffeansvar for uaktsom navigering mot vaktsjefen på fregatten, sier Høgseth.

For passiv

I dommen legger Hordaland tingrett på at vaktsjefen var for passiv i minuttene før kollisjonen.

«Etter rettens vurdering er det likevel tiltaltes manglende bruk av radar, kikkert eller andre navigasjonshjelpemidler samt engasjering av broteamet som er bærende i uaktsomhetsvurderingen.»

Tingretten mener manglende opplæring ikke påvirket vaktsjefen sin mulighet til å være aktsom.

At vaktsjefen endret kursen mot babord få minutter før kollisjonen, betegnes i dommen som klart uansvarlig.

«I denne situasjonen er det klart at han burde benyttet tilgjengelige navigasjonsmidler, så som radar, for å navigere aktsomt. Dersom navigasjonshjelpemidler hadde vært benyttet ville tiltalte sett at han kunne og burde foretatt kursendring mot styrbord. At tiltalte slo seg til ro med at det han så forut var et stasjonært objekt, fremstår som klart uforsvarlig.»

BROEN: Havarikommisjonens illustrasjon av KNM Helge Ingstad og ulykken i Hjeltefjorden. Foto: Politiet
BROEN: Havarikommisjonens illustrasjon av KNM Helge Ingstad og ulykken i Hjeltefjorden. Foto: Politiet

Får beholde jobben

Sjefen for Sjøforsvaret, Rune Andersen, skriver i en e-post til TV 2 at de tar dommen mot den tidligere vaktsjefen på Helge Ingstad til etterretning.

33-åringen ble mandag dømt til 60 dagers betinget fengsel.

«Ulykken var alvorlig, og liv kunne gått tapt. Sjøforsvaret har lenge erkjent de systemfeil som er avdekket gjennom undersøkelsene og vedtatt en foretaksstraff. Gjennom rettssaken har flere i Sjøforsvaret forklart seg om sitt ansvar og jeg ønsker ikke på noen måte tone ned Sjøforsvarets ansvar for de årsakssammenhengene som er påvist.» skriver Andersen.

Han skriver videre at Sjøforsvaret etter ulykken vil fortsette å ha fullt fokus på sikkerhetsarbeid, for å unngå at en slik hendelse skjer igjen.

«Sjøforsvaret har også prioritert å ivareta på de som ble berørt av den dramatiske hendelsen, og særlig vaktsjefen som har stått i en belastende situasjon. Han har siden ulykken tjenestegjort på en av våre fregatter og vil kunne fortsette sin tjeneste uavhengig av denne dommen.»

FÅR BEHOLDE: Sjefen for Sjøforsvaret, Rune Andersen sier vaktsjefen får beholde jobben.
FÅR BEHOLDE: Sjefen for Sjøforsvaret, Rune Andersen sier vaktsjefen får beholde jobben.

Livsfarlig situasjon

Bare tilfeldigheter gjorde at ingen av de 137 personene om bord på fregatten mistet livet eller ble alvorlig skadd, 8. november 2018.

Den natten hadde fregatten seilt inn i Hjeltefjorden utenfor Bergen, etter å ha deltatt på Nato-øvelsen «Trident Juncture»

I denne TV 2-spesialen kan du lese og se hva som skjedde da en av forsvarets stoltheter kolliderte med tankeren Sola TS klokken 04.01, den natten.

Under kollisjonen fikk krigsskipet en stor flenge i siden, som gjorde at den tok inn vann.

FLENGE: På dette bildet kan man tydelig se flengen på siden av fregatten som støtte sammen med tankere Sola TS. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
FLENGE: På dette bildet kan man tydelig se flengen på siden av fregatten som støtte sammen med tankere Sola TS. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

«Et triangel av skyld»

Under hele den to måneder lange rettssaken, har forsvarerne til 33-åringen hevdet at han ikke kan straffes for kollisjonen alene.

– Ulykken skyldes et triangel av skyld, sa forsvarer Christian Lundin under rettssaken, med henvisning til trafikksentralen på Fedje og ledelsen på broen til tankeren Sola TS.

Forsvarerne har hele veien hevdet at trafikksentralen burde informert bedre om at skipene var på kollisjonskurs.

Dette kontret trafikklederen med at de kun er en informasjonstjeneste for skip, at de ikke har ansvar for trafikken slik som flygelederne, og at de ikke har kapasitet til å passe på hvert enkelt skip i området.

ADVOKAT: Christian Lundin har sammen med sin kollega Tom Sørum forsvart den tiltalte vaktsjefen i rettsprosessen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2
ADVOKAT: Christian Lundin har sammen med sin kollega Tom Sørum forsvart den tiltalte vaktsjefen i rettsprosessen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Ingenting jeg kan gjøre

Forsvarerne mente også at lederne på tankskip-broen burde gjort mer for å avverge ulykken, særlig ved å gi tydeligere beskjed om at de var på kollisjonskurs med fregatten.

Både kapteinen og losen på Sola TS hevdet i sine forklaringer at de ikke kunne gjort noe annerledes.

– Jeg gav ordre om full fart akterover, men det er tungt å manøvrere et slikt skip med fart på fem knop. Når det skjer plutselige endringer foran oss, så er det ingenting jeg kan gjøre, sa kapteinen i sin forklaring.

Syndebukk

Statsadvokatene har hele veien hevdet at vaktsjefen handlet uaktsomt på broen i forkant av kollisjonen.

AKTOR: Statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta førte saken for påtalemyndigheten. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2
AKTOR: Statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta førte saken for påtalemyndigheten. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Under utspørringen ville aktor Magne Kvamme Sylta ha svar på hvorfor vaktsjefen ikke undersøkte lysene i fjorden nøyere, hvorfor han ikke brukte kikkert, så på radaren eller konfererte med kollegaene på broen.

Svarene fra tiltalte var blant annet at han kun hadde åtte minutter på seg, ekstra-ansvar på broen med opplæring, og at han hadde konkludert med at lysene i fjorden stammet fra land.

Gjennom sin advokat, har den tiltalte vaktsjefen sagt at han har følt seg uthengt som en syndebukk helt siden ulykken. Dette har statsadvokatene avfeid.